• Aktuality

Aktuality


27. května 2019

Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.
Oslava 80. narozenin  kardinála Miloslava Vlka, 2012
Oslava 80. narozenin kardinála Miloslava Vlka, 2012
Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. obdržel stříbrnou pamětní medaili UK v roce svých sedmdesátých pátých narozenin. Je jí oceněno jeho mnohaleté působení na KTF UK, na kterou nastoupil v roce 2002. V roce 2003 stanul v čele Katedry praktických oborů, později přejmenované na Katedru pastorálních oborů a právních věd. Vedl ji v letech 2003 – 2007 a 2010 – 2014. V letech 2006 – 2008 zastával taktéž post proděkana pro rozvoj.Konference Mezi historií a evangeliem, 2013
Konference Mezi historií a evangeliem, 2013
Doc. Aleš Opatrný své akademické působení zahájil taktéž v Dejvicích, na strojní fakultě ČVUT. Technická studia, čile prokládaná sportovní veslařkou aktivitou na Vltavě, dokončil v roce 1968. Již roku 1974, po studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze-Litoměřicích, byl vysvěcen na kněze a ustanoven ke kněžské službě v Plzni. Na konci 70. let mu však byl odebrán státní souhlas. Po několika měsících mu byl sice navrácen, ale s novým ustanovením v malém městě Toužim. Ačkoli stav místních, jemu svěřených kostelů i farností, odpovídal dobové situaci západních Čech, z toužimské fary se stalo živé křesťanské centrum, kam se sjížděli věřící z Prahy, Plzně i dalších míst. Doc. Opatrný zde naplno rozvinul svůj cit pro pastoraci věřících i nevěřících, kteří na faru přijížděli, docházeli, nebo se s nimi on sám v místním kraji pouze potkával. Pro své akademické působení v oboru pastorální teologie, které započal v 90. letech, si tak položil pevné základy žité praxe.


Po převratu byl roku 1990 povolán zpět do Prahy a byl ustanoven referentem pro pastoraci při Arcibiskupství pražském. Následujícího roku stanul v čele nově založeného Pastoračního střediska a stal se zároveň rektorem kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Zde setrval více jak 10 let, zároveň taktéž začal působit i na „druhé straně budovy“, na Katolické teologické fakultě UK. V roce 2009 byl ustanoven kanovníkem při Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, v jejímž čele jako probošt v současnosti stojí.


Slavnostní mše v katedrále sv. Víta, 2010
Slavnostní mše v katedrále sv. Víta, 2010


Během své odborné akademické praxe působil mimo jiné taktéž na Institutu pro sociální a charitativní práci při Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je spoluzakladatel a členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, členem České společnosti pro katolickou teologii při Evropské společnosti pro katolickou teologii a členem vědecké rady Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Oslava 80. narozenin dr. V. Slezáka, 2012
Oslava 80. narozenin dr. V. Slezáka, 2012
Během svého odborného působení se zaměřuje v oblasti pastorální teologie především na pastoraci zvláštních skupin, problematiku sekt a nových náboženských hnutí, pastoraci nemocných a umírajících ad. Mezi jeho odborné publikace se řadí např. cyklus Stůl slova, monografie Pastorace v postmoderní společnosti (1997), Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002), Cesty pastorace v pluralitní společnosti (2006), Pastorace zvláštních skupin (2014), Pastorace svátostí (2015), Pastorální teologie pro laiky (2016), Spirituální péče o nemocné a umírající (2017) či kolektivní monografie Otázky rodiny ve světě a v církvi (2017).


Slovy pamětnějších a akademicky zkušenějších kolegů „Během svého působení si získal velké zásluhy nejenom jako svědomitý pedagog a pilný, přemýšlivý pastorální teolog, ale i jako moudrý a laskavý člověk, který nikdy neváhal přiložit ruku k dílu tam, kde šlo o společné starosti akademické obce. Vděčíme mu za mnohé.“Autor: Marie Opatrná

Fotografie: Helena Kodalíková

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty