• Aktuality

Aktuality


2. září 2019

Odborná veřejnost se opět záporně vyjádřila k připravovaném návrhu památkového zákona, dnes již odvolaného ministra kultury Antonína Staňka.V současnosti oblast ochrany památek zaštiťuje zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, který byl naposledy novelizován roku 2017. Již mnoho let se připravuje zákon nový, který by zohlednil současné potřeby péče o památky. Ten však zatím nebyl nikdy finalizován. Dne 3. července 2019 předložilo Ministerstvo kultury, v čele s dnes již odvolaným ministrem Antonínem Staňkem, návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb. do vnějšího připomínkového řízení. Navázalo tak na neúspěšné hlasování o novém zákonu v roce 2017.


Odborná veřejnost se k tomuto novému návrhu z července 2019 nesouhlasně vyjádřila prostřednictvím otevřeného dopisu. Novému návrhu vytýká především jeho krátkou a netransparentní přípravu, oslabení NPÚ, opomenutí oblasti archeologie a komplikovaný proces restaurování památek. Přední představitelé akademických i vědeckých pracovišť spojených s oblastí památek tedy v závěru dopisu apelují na Ministerstvo kultury i vládu, "aby byl proces projednávání přerušen, návrh zákona stažen a vrácen do fáze prvotní koncepční a odborné diskuse, která napomůže obdobně sporným momentům již v zárodku zabránit. Jako vedoucí představitelé akademických, univerzitních a oborových uměnovědných institucí jsme plně připraveni se na tomto dialogu podílet."


K nesouhlasu se připojuje i náš Ústav dějin křesťanského umění KTF UK prostřednictvím podpisu jeho vedoucího prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D.


Text celého dopisu si můžete přečíst zde.


Autor: Marie Opatrná

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty