• Aktuality

Aktuality

23. září 2019

Dne 19. září 2019 zemřel prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz, dr.h.c.mult., který byl v letech 2002 až 2003 administrátorem Katolické teologické fakulty UK.


9. července 1931 – 19. září 2019
9. července 1931 – 19. září 2019
Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz, dr.h.c.mult. se narodil v Praze 9. července 1931 jako potomek staré české knížecí rodiny. Po únoru 1948 odešel s rodiči a sourozenci do exilu. V r. 1950 maturoval ve Švýcarsku a následně studoval filosofii na univerzitě ve Fribourgu a Erlangen. Promoval roku 1958 a do roku 1960 byl asistentem na Institut de l’Europe centrale et orientale Fribourgské univerzity. V l. 1960–1967 byl profesorem filosofie na University of Notre Dame in Indiana v USA. V l. 1967–1990 mu byla svěřena stolice politické teorie a filosofie na Ludwig-Maximilians-Universität München. V letech 1970 až 1971 byl děkanem filosofické fakulty; v letech 1971 až 1976 rektorem vysoké školy politické; v letech 1976 až 1982 prezidentem univerzity. Od roku 1984 do roku 1996 byl prezidentem Katolické univerzity v Eichstätt, kde byl také v letech 1994–2011 ředitelem Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien. Z řady jeho dalších úkolů nutno vyzdvihnout členství v mezinárodní poradní komisi Papežské rady pro kulturu (1982–1993). Byl nositelem řady zahraničních i tuzemských ocenění, např. rytíř Řádu Zlatého rouna, nositel komturského kříže maltézského řádu, řádu za zásluhy Svobodného státu Bavorsko, řádu Tomáše Garrigua Masaryka, ceny ministra zahraničí České republiky Gratias Agit. Odborně se věnoval politické filosofii (zejména Hegelovi a Marxovi), politické etice, teorii věd, filosofii kultury a aktuálním filosoficko-teologickým otázkám křesťanské víry. Jeho posledním velkým dílem je kniha Philosophische Memoiren: Erinnerungen an die Philosophie (Sankt Ottilien: EOS, 2019).


Mikuláš Lobkowicz byl čestným doktorem řady univerzit, mezi nimi také – na návrh Katolické teologické fakulty – Univerzity Karlovy (1999). V letech 2002 až 2003 byl administrátorem téže fakulty a velice se zasloužil za překonání její tehdejší krize. Proto mu patří naše velká vděčnost. Já sám jsem pak velice rád, že jsem měl možnost se s ním seznámit, sblížit a spolupracovat. Byl to vzácný člověk. Díky Bohu za něj! R.I.P.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám