• Aktuality

Aktuality


26. března 2020

Aktuální změny v přijímacím řízení pro uchazeče o studium na KTF UK

1. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů

(termín podání přihlášky 29. 2. 2020)


Uchazeči, kteří se v 1. kole přihlásili ke studiu a splní úřední podmínky pro přijetí ke studiu (poplatky a náležitosti přihlášky), budou přijati bez přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že je počet přihlášených uchazečů menší než předpokládaný počet přijatých uchazečů, budeme postupovat podle čl. 5 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.


2. kolo přijímacího řízení do bakalářský, magisterských a navazujících magisterských oborů

(termín podání přihlášky 3. 8. 2020)


Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení, který je v harmonogramu přijímacího řízení stanoven na 3. srpna, zůstává beze změn. Termíny pro konání přijímacího řízení, stanovené v harmonogramu přijímacího řízení, zůstávají beze změn. O konání či zrušení přijímacích zkoušek bude rozhodnuto podle počtu přihlášených.


Přijmací řízení pro doktorské studium

Termín podání přihlášky, stanovený v harmonogramu přijímacího řízení, zůstává beze změn: 30. duben. Termíny pro konání přijímacího řízení, stanovené v harmonogramu přijímacího řízení, zůstávají beze změn.O způsobu konání přijímací zkoušky (prezenční či distanční forma) nebo o upuštění od přijímacích zkoušek bude rozhodnuto později.


Případné změny, navazující na vývoj nouzového stavu, jsou vyhrazeny a budou včas sděleny.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan

Č. j.: UKKTF/111255/2020

V Praze dne 26. března 2020Znění celého dopisu děkana fakulty k úpravě Harmonogramu akademického roku zde.


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty