Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 23. 3. 2016


Č. j: 476/16
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 23. 3. 20161. VR schvaluje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, studijního oboru Aplikované etika.

Z celkového počtu (17) se účastnilo hlasování 11 členů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
V Praze dne 23. 3. 2016
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty