Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 24. 5. 2016


Č.j.: 693/16                                                                                
Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 24. 5. 2016
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel.


2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 10. 11. 2015 a zápis z hlasování per-rollam ze dne 23. 3. 2016.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


3. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.


4. VR KTF UK schvaluje garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


5. VR KTF UK  blahopřeje doc. Dr. Tomáši Machulovi, Ph.D., Th.D. ke zvolení rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přeje (vyprošuje) mu mnoho sil do jeho nastávajícího úřadu.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


                                                                                                      ThLic. Prokop Brož, Th.D.


                                                                                                                      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty