Usnesení Vědecké rady KTF UK ze dne 22. 11. 2016


Č.j.: 1493/16                                                                     V Praze, dne 22. listopadu 2016


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 22. 11. 2016
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


Z počtu členů VR KTF UK (16) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 24. 5. 2016 a zápis z hlasování per-rollam ze dne 18. 10. 2016.


Z počtu členů VR KTF UK (16) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
3. VR KTF UK schvaluje na návrh předsedy VR KTF UK do funkce skrutátorů doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L. a doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol.


Z počtu členů VR KTF UK (16) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 9 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
VR KTF UK projednala a schvaluje návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc., Dr.h.c.


Z počtu členů VR KTF UK (16) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
4. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.
5. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh ročního hodnocení studentů doktorských studijních programů.


Z počtu členů VR KTF UK (16) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.ThLic. Prokop Brož, Th.D.


 děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty