Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK ze dne 18.10.2016


Č. j: 1369/16
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 18. 10. 20161. VR KTF UK schvaluje přihlášku do programu PROGRES.

Z celkového počtu (16) se účastnilo hlasování 13 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.2. VR KTF UK uvolňuje prof. PhDr. Zdeňku Hledíkovou, CSc. z výkonu funkce členky oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy.

Z celkového počtu (16) se účastnilo hlasování 13 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


V Praze dne 24. 10. 2016
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty