Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK ze dne 3.3.2017


 Č. j: 411/17
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 3. 3. 20171. VR KTF UK schvaluje Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditace.

Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 14 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti,

1 se zdržel.V Praze dne 3. března 2017
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty