Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK ze dne 26.5.2017

Č. j.: 608/2017

V Praze 30. června 2017


Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 26. 5. 2017


1. VR KTF UK schvaluje návrh na ustavení komise pro habilitační řízení PhDr. Romana Míčky, Th.D., Ph.D. ve složení: předseda prof. Pavel Amros, Th.D.  (CMTF UP), členové: prof. Lubomír Mlčoch (UK), prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová (FF TU, Trnava), prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. (TF TU, Trnava, Bratislava), doc. Štěpán Holub, Ph.D., Ph.D. (MFF UK).


Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů.

Hlasování:

předseda habilitační komise prof. Pavel Amros, Th.D. 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

člen habilitační komise prof. Lubomír Mlčoch 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

člen habilitační komise prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

člen habilitační komise prof. RNDr. Ladislav Csontos 9 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování

člen habilitační komise doc. Štěpán Holub, Ph.D., Ph.D. 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování


2. Volba tématu habilitační přednášky


Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů.

Hlasování:

Jako téma habilitační přednášky VR KTF UK stanovuje téma č. 2 „Kritika deformovaného pojetí lidských práv v sociálním učení církve“. Z počtu členů VR KTF UK (15) se hlasování zúčastnilo 10 členů, 7 hlasovalo pro téma č. 2, 3 hlasovali pro téma číslo 3.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty