Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK ze dne 2.6.2017

Č. j.: 784/2017

V Praze 19. června 2017


Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 2. 6. 2017


1. VR schválila návrh doc. PhDr. Jaosefa Bartoně, Th.D. jako nového člena komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie. Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


2. VR schválila návrh Ing. Pavla Kopečka, S.L.D. (CMTF UP) jako nového externího člena komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie. Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


3. VR schválila návrh Mgr. Dominika Opatrného, Th.D. (CMTF UP) jako nového externího člena komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie. Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.


4. VR schválila návrh PhDr. Jany H. Hlaváčkové (FF UK) jako nové externí členky komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění. Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


5. VR schválila návrh PhDr. Jana Klípu, Ph.D. (NG v Praze) jako nového externího člena komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění. Z celkového počtu (15) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám