Den architektury 29. 9.

KTF UK se 29. září zapojila do akce Den architektury, v rámci které uspořádala procházku na téma "Jak staví demokracie". Odborný výklad během procházky vedl dr. Vladimír Czumalo.Foto: M. Opatrná


Poslední změna: 4. říjen 2018 14:04 
Sdílet na: