Liturgie města Konstantinopole


Kapacita kurzu je již naplněna.

Pro umístění mezi náhradníky se prosím obracejte přímo na garanta kurzu PhDr. Radka Tichého, PhD. et S.L.D. ( ).

Kurz je určen pouze pro kněze. Jeho cílem je zblízka poznat reálie „Nového Říma“, porozumět byzantské liturgické tradici a jejímu vztahu k západní bohoslužbě. Kurz probíhá v Istanbulu ve dnech 6. – 10. května 2019 a jeho náplní je návštěva vybraných památek s kunsthistorickým a liturgickým výkladem i setkání s představili současného života církve latinské a řecké. Garantem kurzu je PhDr. Radek Tichý, PhD. et S.L.D. Účastníci obdrží certifikát KTF UK o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání. Číslo kurzu: 5119.


Doprava a ubytování

Doprava do Istanbulu je individuální (doporučujeme let v pondělí dopoledne, návrat v pátek odpoledne). Ubytování a strava individuální, v případě zájmu je možné požádat Dr. Tichého o zprostředkování ubytování v klášteře františkánů (uveďte do přihlášky; cena cca 3000 Kč / os. bude zpřesněna před odjezdem a hrazena na místě).


Cestovní pojištění

Cestovní pojištění si zajišťuje každý účastník individuálně. Katolická teologická fakulta nenese zodpovědnost za potíže způsobené dopravcem či ubytovatelem.


Cena

Poplatek za kurz (bez dopravy a ubytování) je 1 800 Kč. Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol: 5119. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Přihláška

Termín přihlašování je do 31. 3. 2019 nebo do vyčerpání kapacity (maximálně 20 účastníků).


Vyhlášení kurzu na úřední desce zdePoslední změna: 6. březen 2019 15:20 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty