Usnesení vědecké rady 2020

21. 01. 2020 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

05. 02. 2020

usnesení

zápis

09. 06. 2020 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

20. 07. 2020 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

04. 11. 2020 Hybridní on-line

usneseníPoslední změna: 13. leden 2021 15:33 
Sdílet na: