Srpnové aktivity studentského divadla KTF

Srpnové aktivity studentského divadla KTF


Zatímco v jiných letech činnost studentského divadla vrcholila koncem letního semestru v souvislosti s fakultní slavností, letošní specifická situace tomu zabránila. Přesto jsme se hraní nechtěli vzdát, a tak jsme posunuli naše divadelní aktivity do vrcholu léta a přijali pozvání na festival Litomyšlské dny barokní tradice. Zkoušeli a hráli jsme lidovou Hru o svatém Janu Nepomuckém z poloviny 18. století, kterou jsme obohatili o tři nepomucenské písně. O literárněhistorický úvod každého představení se postaral doc. Miloš Sládek. Původní plán jsme nakonec rozšířili na menší turné, každou štaci jsme zároveň spojili s malou kulturněhistorickou exkurzí. 10. –11. srpna proběhlo divadelní soustředění v prostorách augustiniánského kláštera ve Svaté Dobrotivé (Zaječově) u Hořovic, jehož součástí byla i předpremiéra pro děti a vedoucí křesťanského letního tábora. Mezi zkoušením jsme prošli prostory kláštera od středověkých sklepů a kuchyně po refektář, kulturněhistorickým vrcholem pak byla podrobná prohlídka klášterního kostela Zvěstování Panně Marii a přilehlých kaplí. Litomyšlská premiéra proběhla o tři dny později v presbytáři proboštského kostela Povýšení svatého Kříže. Diváci sice zcela nezaplnili rozměrný chrám, ale rozhodně měli několikanásobnou početní převahu nad herci. Kolega a organizátor festivalu Vít Večeře pro nás připravil i malý exkurzní program, vedle Váchalova (či vlastně Portmanova) Portmonea jsme si podrobně prohlédli hlavní litomyšlské kostely, zámek včetně zámeckého divadla, náměstí, prostory bývalé piaristické koleje s knihovnou a místní muzeum. Svébytným vrcholem letošních divadelních aktivit se stalo divadlo v podkroví zámku Červená Lhota. V rámci Hradozámecké noci jsme tu v sobotu 29. srpna odehráli celkem tři zcela vyprodaná představení – a kdybychom měli ještě čas a energii, vyprodali bychom i představení čtvrté. O kulturněhistorický program se zasloužil kastelán Tomáš Horyna, jehož znalosti zámku i pramenů k jeho dějinám jsou naprosto fenomenální.


Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na našem malém nepomucenském turné jakkoli podíleli, ať už herecky, hudebně, přípravou kostýmů a rekvizit nebo poskytnutím dopravy a zázemí. Děkujeme také všem, kteří nás přišli podpořit přímo na představení.

Poslední změna: 23. září 2020 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám