Cesty k Ideji


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA

vyhlašuje

CALL FOR PAPERS

pro

mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

CESTY K IDEJI

Inspirace–Realizace–Interpretace

Datum konání a místo konání

28/04/2022

Katolická teologická fakulta

Univerzity Karlovy

(v případě nepříznivé epidemiologické situace

v on-line prostoru)

přihláška

Program konference


Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity. Téma konference „Cesty k Ideji. Inspirace – Realizace – Interpretace“ nabízí prostor pro zhodnocení tvůrčích myšlenek v trojici výše zmíněných kategorií, ať již vnímáme pojem idea v Platonově ryze původní prvotní inspiraci nebo v jeho proměnách v širším kontextu uměleckohistorickém, dějinném i teologickém.


Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, církevních dějin, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků a přínosů k poznání oproti kompilativním pracím.


Během konference, stejně jako v minulých, přivítáme na naší fakultě významného hosta, který přednese hlavní přednášku konference.

Srdečně zveme k účasti na celé konferenci, stejně jako speciální přednášku. Téma hlavní přenášky a přesné časy budou zavčas zveřejněny.


Další informace:

Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí.

Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí.


Přihláška:

Vyplněnou přihlášku zašlete do 28. února 2022 na adresu:


Jednací jazyk:

angličtina


Konferenční sborník:

Organizátoři po skončení konference vydají sborník příspěvků. Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných

posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku. Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku je angličtina.


Timeline:

  • 28. února 2022 Přihlášení se na konferenci

  • 8. března 2022 Vyrozumění o přijetí na konferenci

  • 15. dubna 2022 Odevzdání příspěvků, aktualizace programu

    (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast

    na konferenci)

  • 28. dubna 2022 Konference

Konferenční poplatek:

550 Kč

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Přijatí účastníci musí uhradit konferenční poplatek do 31. března 2022.

na účet Katolické teologické fakulty UK (více informací v pokynech pro přispěvatele, které obdrží přijatí na konferenci).


Kontakt a místo konání:

Organizuje Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

www.ktf.cuni.cz


Ostatní:

Organizátoři nemohou hradit aktivním účastníkům konference dopravu ani ubytování. Obzvláště zahraničním účastníkům však poskytnou pomoc při zajištění ubytování.


Organizátoři konference:

Mgr. Magdalena Nová, DiS.

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.

(pod záštitou doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. a doc. Davida Vopřady, Dr.)


Poslední změna: 27. červenec 2023 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám