Římská část kurzu Licenciátní studia liturgiky

Pražská Katolická teologická fakulta pořádá ve spolupráci s Papežským liturgickým institutem sv. Anselma v Římě tříletý vzdělávací kurz liturgiky zakončený licenciátem.

Přednášky se konají třikrát ročně blokovou formou: dvakrát ročně přijíždějí do Prahy profesoři z Říma a jednou ročně vyjíždějí kněží na studijní týden do věčného města. Přednášky právě uplynulého týdne v Římě byly zaměřeny na východní a západní mimo-římské rity a výkladu se zhostili vyučující z Atén a z Milána.Probíhající vzdělávací kurz je určen pro kněze, kteří nechtějí či nemohou opustit pastoraci, a přesto mají zájem o hlubší vzdělání v liturgice.

Foto: Ondřej Talaš
Poslední změna: 15. únor 2022 11:59 
Sdílet na: