Kolokvium doktorandů oboru Církevní a obecné dějiny

Dne 24. února 2022 proběhlo na Katedře církevních dějin a literární historie doktorandské kolokvium. V rámci tohoto setkání představili doktorandi oboru Církevní a obecné dějiny projekty a postup v přípravě svých disertačních prací oborové radě i dalším zájemcům. Doktorandské kolokvium katedra pořádá obvykle dvakrát ročně a jejím účelem je nejen prezentace výsledků odborného bádání postgraduálních studentů, ale i možnost vzájemně se seznámit a vyměnit si zkušenosti se studiem.

V tomto případě se jednalo po dlouhé době o prezenční akci. Zájemci, kteří se nemohli osobně zúčastnit, měli možnost příspěvky sledovat pomocí vzdáleného přístupu.

Akce se ve všech ohledech vydařila!


Autor textu: Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Poslední změna: 1. březen 2022 08:58 
Sdílet na: