Prof. Julia Enxing na KTF

V rámci mezinárodní spolupráce pobyla ve dnech 21.-25. února 2022 na naší fakultě Julia Enxing, profesorka systematické teologie na Technické univerzitě v Drážďanech a vedoucí tamějšího Institutu pro katolickou teologii. V rámci pedagogické výměny uskutečněné v programu Erasmus+ přednesla pro studenty teologie přednášky na téma „Jak se mě týká Lampedusa?: K etice individuální a kolektivní odpovědnosti“ a „Biblická vyprávění o stvoření a jejich význam pro teologii stvoření“. Program jejího pedagogického pobytu byl završen kolokviem s doktorandy a doktorandkami systematické teologie, kterého se účastnili rovněž vyučující naší fakulty a kolegové z dalších teologických fakult. Prof. Enxing během kolokvia představila reflexi hříchu a viny v církvi a dalších témat z oblasti fundamentální ekleziologie. Dále hovořila o synodální cestě v německé katolické církvi a o aktuálních výzvách a těžištích badatelského zájmu v současné německojazyčné fundamentální a dogmatické teologii.


Prof. Dr. Julia Enxing studovala teologii a filozofii v Mohuči a Frankfurtu nad Mohanem (St. Georgen). Doktorát získala na Univerzitě v Münsteru s disertací na téma procesní teologie (Gott im Werden: Die Prozesstheologie Charles Hartshornes. Regensburg 2013, 2. vydání 2020). Roku 2017 se habilitovala v oboru fundamentální teologie na Filozoficko-teologické vysoké škole St. Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem s prací o systematicko-teologické reflexi viny a hříchu v církve/církve (Schuld und Sünde (in) der Kirche. Eine systematisch-theologische Untersuchung. Ostfildern 2018). Na Technické univerzitě v Drážďanech působí coby profesorka systematické teologie od roku 2020. Je aktivní členkou několika mezinárodních odborných společností. V současné době se badatelsky věnuje zejména teologii stvoření, vztahu člověka a zvířat a ekologickým otázkám z teologické perspektivy. Její pobyt na naší fakultě byl výbornou příležitostí mj. k diskusi o způsobu teologické práce v sekularizované společnosti či k debatě o aktuálních výzvách pro systematickou teologii.Poslední změna: 27. červenec 2022 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám