Mezinárodní etické kolokvium

Ve dnech ve 25. - 28. května 2022 se na naší fakultě uskutečnilo mezinárodní etické kolokvium, kterého se zúčastnili studenti, doktorandi a vyučující z celkem 11 zemí Evropy, Afriky, Asie a Ameriky. Akce se uskutečnila v rámci programu CEEPUS zaměřeného na mezinárodní akademickou výměnu ve středoevropském a východoevropském regionu.


V těžišti kolokvia byla témata asistovaného suicidia a pravdy, která byla reflektována v interdisciplinární perspektivě se zaměřením na etické otázky a morální souvislosti. Důležitou součástí kolokvia byly prezentace a diskuse disertačních projektů v oblasti teologické etiky a bioetiky, na nichž aktuálně pracují doktorandi a doktorandky na univerzitách ve Vídni a v Praze.


Výchozím bodem pro živé a intenzivní diskuse uvedených témat byly přednášky prof. Dr. Guntera Prüllera-Jagenteufela (Vídeň) „Asistované suicidium: výzva pro církev a teologii“ a „Co znamená říkat pravdu? Esej Dietricha Bonhoeffera coby příklad realizace jeho etiky všedního dne“. Dalších eticky zaměřených referátů se ujali prof. Dr. Sigrid Müller (Vídeň), Dr. Lukáš Fošum OP (Praha), doc. Libor Ovečka SDB (Praha) a JUDr. Tomáš Havelec (České Budějovice). Část kolokvia účastnici strávili v krásném a inspirativním prostředí dominikánského konventu sv. Jiljí na Starém Městě.


Čtyřdenní setkání vyučujících, doktorandů a doktorandek, kteří jsou činní a bádají na katolických teologických fakultách v Praze a Vídni, bylo skvělou příležitostí k reflexi naléhavých etických otázek současné společnosti stejně jako ke vzájemné výměně zkušeností a různých pohledů na daná témata. Živé a impulzů plné diskuse probíhaly v otevřeném a přátelském duchu a byly povzbuzením pro vlastní teologickou a badatelskou práci.


Petr Štica
Poslední změna: 8. červen 2022 10:16 
Sdílet na: