Habilitační řízení: Lucie Augustinková


Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Jméno habilitanda:

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Funkce:

Odborný asistent na katedře městského inženýrství Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě

Obor:

Dějiny křesťanského umění

Zahájení řízení:

3. 5. 2022 (lhůta 3 měsíce k odstranění nedostatků, tj. do 5. 8. 2022; nedostatky odstraněny 2. 8. 2022)

Název habilitační práce:

Metody stavebněhistorického průzkumu a jejich využití při poznávání sakrální architektury na příkladech kostelů na severní Moravě a ve Slezsku vzniklých od poloviny 16. do poloviny 17. století

Text habilitační práce:

K nahlédnutí na vědeckém oddělení

Zasedání vědecké rady:

2. 11. 2022 (stanovení složení habilitační komise a tématu habilitační přednášky)

Téma habilitační přednášky:

Komunikační schémata kostelů v 16. a 17. století na severní Moravě a ve Slezsku

Zasedání habilitační komise:

18. 5. 2023, stanovisko habilitační komise

Zasedání VR s habilitační přednáškou:

7. 6. 2023, ve 13:00

Výsledek:

Řízení se zastavujeHabilitační komise

Předseda:

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

UMPRUM

Členové:

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

FF UK

Ing. Arch. Zdeněk Chudárek

NPÚ

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

FF UK

prof. PhDr. Pavel Vlček

ÚDU AV ČR


Oponenti

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

MUNI, FF UPOL

posudek

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

FF JU

posudek

prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

FF OU

posudek


Zpět na seznam habilitačních řízeníPoslední změna: 22. červen 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám