Mireia Ryšková

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. katedra biblických věd Kontakt: IS studium ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-88.html

Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 1. listopadu 2011

další členy. Navrženi jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová, Ph.D ... . Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová, Ph.D., Ondřej Trepeš.“ Předsedkyně AS ... volební komise KTF UK, jimiž jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., Mlada Mikulicová ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-910.html

Katedra biblických věd a starých jazyků

. doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. Odborný asistent: PhDr. Markéta Koronthályová ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-16.html

Zápis a usnesení AS KTF UK 3. března 2010

, proděkan KTF UK Doc. PhDr. Mireia Ryšková, proděkanka KTF UK prof. PhDr. Zdeněk Beneš ... . Mireia Ryšková informovala o přípravě výběrového řízení na zahraniční stipendia ... proděkana pro vnější a zahraniční vztahy a Doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D.z funkce ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-825.html

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 26.5.2006

. Mireia Ryšková, Th.D. Program: 1. Schválení programu 2. Schválení zápisu ... programu teologie, obor     teologické nauky Doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D ... . Schválení studijních plánů na akademický rok 2006/2007 Doc. ThDr. Mireia Ryšková, Th.D ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-375.html

Návrh zápisu ze dne 29. 5. 2007

KTF UK Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro studium Ing. Mgr. Aleš ... Ignác Hrdina, dr. Josef Bartoň a doc. Mireia Ryšková. Diskutovalo se o efektivním ... v akademickém roce 2008-2009 Bod uvedla doc. Mireia Ryšková, seznámila senát s podmínkami ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-637.html

Doplněk k termínu konání státní závěrečné zkoušky v programech Katolická teologie a v navazujícím magisterském programu Náboženské nauky (11.10.06)

v předtermínu, a to 26. 10. 2006 od 10 hod . doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-323.html

Proděkani Katolické teologické fakulty (3.3.2006)

, statutární zástupce děkana PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. - proděkanka pro studium Doc ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-244.html

UNCE

/2012 Transcendence a její interpretace v teologii a umění ( o projektu ) Mireia ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1225.html

Změny v studijním plánu UB, uznání splněných povinností (20.2.2006)

v důsledku oddělení zkoušek od daného předmětu. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D ...
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-237.htmlVáš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty