Celoživotní vzdělávání – program „Masmediální komunikace“

Celoživotní vzdělávání – program „Masmediální komunikace“

Č. j. 1993/12

V Praze dne 18. prosince 2012


Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Masmediální komunikace“


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program celoživotního vzdělávání „Masmediální komunikace“ a stanovím tyto podrobnosti o jeho konání:
1. Program celoživotního vzdělávání „Masmediální komunikace“ – č. kurzu 1238 (dále jen „program“) uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“).
2. Program je koncipován jako semestrální vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností.
3. Program je uskutečňován prezenční formou blokového semináře (od pondělí do čtvrtka ve dnech od 18. 2. do 21. 2. 2013, denně od 14:00 do 19:30 hodin). Jednotlivá témata jsou uvedena v příloze; harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.
4. Přihláška se podává na přiloženém formuláři studijnímu oddělení do 11. února 2013. Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 5.
5. Termíny výuky: od pondělí do čtvrtka ve dnech od 18. 2. do 21. 2. 2013, denně od 14:00 do 19:30 hodin.
6. Místo konání: Katolická teologická fakulta (Thákurova 3, Praha 6).
7. Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
8. Program je zakončen zápočtem a vydáním osvědčení. K zápočtu se může přihlásit pouze ten, kdo se účastnil alespoň 2/3 tématických bloků.
9. Poplatek za celý kurz je stanoven na 1 500,- Kč za jednoho účastníka. Tento poplatek musí být uhrazen před účastí na kurzu převodem na účet (č. 320 340 61/0100) a zaplacení doloženo studijnímu oddělení. Pro identifikaci plátce uveďte prvních šest čísel rodného čísla jako variabilní symbol, číslo kurzu jako specifický symbol. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám