Poskytování informací 2022

Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:


Informace týkající se univerzity poskytuje Rektorát Univerzity Karlovy. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Žádost o poskytnutí informace týkající se fakulty je možné podat

  • osobně na podatelnu KTF UK

  • písemně na adresu fakulty

  • emailem na adresu

  • prostřednictvím datové schránky: piyj9b4


Poskytování informací upravuje opatření rektora č. 41/2014.


Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Univerzita Karlova obdržela dne 9.3.2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Poslední změna: 1. červen 2022 13:11 
Sdílet na: