Výzva k zápisu v náhradním termínu (22.1. a 23.1.2013)

Výzva k zápisu v náhradním termínu
Č.j.: 10/13                                                                                             V Praze dne 4. ledna 2013Věc:

Výzva k zápisu do dalšího úseku studia v náhradním termínu – bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky


V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení studenti bakalářského studijního programu Teologie, studijní obor Teologické nauky, kteří se nezapsali do dalšího úseku studia v řádném termínu, dostavili na studijní oddělení KTF UK k zápisu v náhradním termínu stanoveném na 22. leden 2013 od 9:00 do 11:00 hod.

a na 23. leden 2013 od 14:30 do 16:00 hod.


Hořeňovský MartinHradec DanielLeitgeb OtakarPoučení:Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený

v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. důvod k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.


Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Na úřední desce zveřejněno dne: 4.1.2013
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty