OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013 Úprava učebního plánu v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013 Úprava učebního plánu v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

Č.j. 163/13

V Praze dne 13. února 2013
OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013

Úprava učebního plánu v bakalářském studijním programu Historické vědy,


studijním oboru Dějiny evropské kultury

Od 2. semestru akademického roku 2012-2013 se plnění povinně volitelných předmětů v učebním plánu bakalářského studijního oboru Dějiny evropské kultury upravuje takto:

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř skupin:


B.1 Historická sekce


B.2 Uměleckohistorická sekce


B.3 Literární sekce


B.4 Cizí jazyky

Minimální počet kreditů ze skupin B.1+B.2+B.3 je 32 kreditů. Každý student je povinen splnit:


a) minimálně 8 kreditů z Historické sekce (B.1)


b) minimálně 8 kreditů z Uměleckohistorické sekce (B.2) nebo minimálně 8 kreditů z Literární sekce (B.3) – podle toho, zda chce konat SZZ z Dějin umění nebo z Literární vědy


c) zbylých min. 16 kreditů ze sekce podle vlastní volby.


Minimální počet kreditů ze skupiny B.4 je 24 kreditů. Volba jazykových předmětů je upravena zvláštními pokyny (http://www.ktf.cuni.cz/KTF-976.html).

Studenti, kteří se přihlásí k ústní části SZZ do konce akademického roku 2012-2013, mohou požadovaný počet 32 kreditů získat splněním předmětů ze sekcí B.1, B.2 a B.3 podle vlastní volby.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan 
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty