OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013 Úprava učebního plánu v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

Č.j. 163/13

V Praze dne 13. února 2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013


Úprava učebního plánu v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury


Od 2. semestru akademického roku 2012-2013 se plnění povinně volitelných předmětů v učebním plánu bakalářského studijního oboru Dějiny evropské kultury upravuje takto:


Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř skupin:

B.1 Historická sekce

B.2 Uměleckohistorická sekce

B.3 Literární sekce

B.4 Cizí jazyky


Minimální počet kreditů ze skupin B.1+B.2+B.3 je 32 kreditů. Každý student je povinen splnit:

  a. 

minimálně 8 kreditů z Historické sekce (B.1)

  b. 

minimálně 8 kreditů z Uměleckohistorické sekce (B.2) nebo minimálně 8 kreditů z Literární sekce (B.3) – podle toho, zda chce konat SZZ z Dějin umění nebo z Literární vědy

  c. 

zbylých min. 16 kreditů ze sekce podle vlastní volby.


Minimální počet kreditů ze skupiny B.4 je 24 kreditů. Volba jazykových předmětů je upravena zvláštními pokyny (http://www.ktf.cuni.cz/KTF-976.html).


Studenti, kteří se přihlásí k ústní části SZZ do konce akademického roku 2012-2013, mohou požadovaný počet 32 kreditů získat splněním předmětů ze sekcí B.1, B.2 a B.3 podle vlastní volby.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan 


Poslední změna: 10. leden 2019 11:10 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty