• Služby
  • Archiv
  • 2013
  • Ostatní 2013
  • PŘECHODNÉ OPATŘENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Předpoklady pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

PŘECHODNÉ OPATŘENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Předpoklady pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

PŘECHODNÉ OPATŘENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Předpoklady pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury

Č.j.: 32/13

V Praze dne 9. ledna 2013PŘECHODNÉ OPATŘENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013
Předpoklady pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu  Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury   
V souladu s čl. 7 odst. 7 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze jsou předpoklady pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Historické vědy, studijním oboru Dějiny evropské kultury stanoveny v Seznamu přednášek KTF UK v Praze ve studijním roce 2012-2013, str. 105.

Vzhledem k úpravě, která byla zveřejněna v letech 2010-2012, se pro ty studenty, kteří budou skládat ústní část státní závěrečné zkoušky během akademického roku 2012-2013, upravují podmínky tak, že student může požadovaný počet kreditů za povinně volitelné předměty

(tj. 32) získat splněním předmětů ze sekcí B.1, B.2 a B.3 podle vlastní volby.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty