OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2005 Odkládání osobních věcí v prostorách fakulty (14. 1. 2005)

  OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2005 Odkládání osobních věcí v prostorách fakulty

  Č.j. 70 / 05

  V Praze dne 14. 1. 2005


  Vzhledem ke skutečnosti, že v prostorách fakulty dochází opakovaně ke krádežím osobních věcí, vydávám následující opatření:

  1. Zaměstnanci fakulty jsou povinni zamknout svoji pracovnu při každém svém odchodu, když v místnosti nikdo nezůstává.

  2. Studenti, účastníci kurzů CŽV a účastníci jakýchkoliv akcí probíhajících v prostorách fakulty jsou povinni veškeré doklady, platební karty, průkazy, peníze a jiné cennosti nosit neustále při sobě. Tyto věci není dovoleno odkládat spolu se svršky nebo je ponechávat v kapsách odložených svršků.

  3. Místo určené pro odkládání svršků je vždy v té místnosti, v níž má student nebo účastník kurzu právě výuku. Není dovoleno zanechávat svršky v místnosti, kde se výuka nekoná nebo kde probíhá výuka jiných studentů.

  4. Skříně v posluchárnách nejsou určeny k úschově předmětů.

  5. Fakulta nenese odpovědnost za škodu a nebude za ni poskytovat náhradu, pokud škoda vznikne porušením tohoto pokynu.

  Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tj. 17. 1. 2005.


  Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: