Sdělení o uložení písemností do vlastních rukou a dalších písemností

Sdělení o uložení písemností do vlastních rukou a dalších písemností




V souladu s čl. 35 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze se tímto oznamuje, že níže uvedeným adresátům se nepodařilo doručit písemnost určenou do vlastních rukou.


Poučení:

Podle čl. 35 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze je písemnost doručena dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí (viz datum níže).




NEDORUČENÉ PÍSEMNOSTI Z KTF UK



Písemnost je uložena na studijním oddělení KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), kde ji lze převzít v úředních hodinách studijního oddělení.




příjmení, jméno



datum uložení

v provozovně provozovatele poštovních služeb



číslo jednací



datum zveřejnění na

úřední desce

Adamová K.

1705/13/E

3.12.2013

Allmer M.

11.12.2013

655/2011-II

neplatná adresa

Ansorge V.

16.1.2013

36/13

Ansorge V.

5.4.2013

598/13

Bartusek T.

21.2.2013

188/13

Bartusek T.

5.4.2013

599/13

Bartusek T.

6.12.2013

1791/13

20.12.2013

Horvat V.

19.7.2013

429/13/R

Hradec D.

7.2.2013

125/13

Hořeňovský M.

7.2.2013

124/13

Chudakova L.

2.7.2014

360/14/R

23.7.2014

Marelová P.

15.11.2013

1605/13

5.12.2013

Morozova A.

474/14/R

9.7.2014; neplatná adresa

Mrkvan M.

3.6.2013

790/13

Koloskov D.

26.8.2013

896/13/V

Nováková P.

446/13/R

neplatná adresa

Peltan V.

10.7.2013

348/13/R

Prášilová K.

19.6.2014

854/14/NT

9.7.2014

Prostředník R.

12.9.2013

1212/13

Straussová A.

15.11.2013

1603/13

5.12.2013

Šimůnek P.

15.11.2013

1404/13

5.12.2013

Šolcová L.

10.7.2013

488/13/R






NEDORUČENÉ PÍSEMNOSTI Z REKTORÁTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


Originál písemnosti je uložen na Rektorátu UK, kopie je uložena na studijním oddělení KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), kde ji lze převzít v úředních hodinách studijního oddělení.




příjmení, jméno



datum



číslo jednací


poznámka

Ansorge, V.

50-10-93973-III-13

vyvěšeno dne 23.1.2014

Bartusek T.

25.3.2013

50-3-85726-III-13

Kmentová L.

50-12-96120-III-13

vyvěšeno dne 10.1.2014

Slonka T.

50-11-95295-III-13

vyvěšeno dne 10.1.2014

Vasil M.

24.5.2013

50-5-86929-III-13




* * * * * * * * * * * * * * * * * * *



OSTATNÍ NEDORUČENÉ PÍSEMNOSTI Z KTF UK



Písemnost je uložena na studijním oddělení KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), kde ji lze převzít v úředních hodinách studijního oddělení.




příjmení, jméno



datum



číslo jednací


Hajná K.

470/13/P

Herzogová K.

409/13/R

Jonášová H.

1146/13/P

Konopásková H.

216/13/P

Konopásková H.

216/13/R

Koloskov D.

896/13/P

Křepelová A.

493/13/P

Kundert V.

1136/13/P

Michálek M.

410/13/P

Petrová K.

281/13/P

Pikálková T.

1227/13/R

Rychnová L.

1203/13

Saglenová A.

1014/13/P

Šolcová L.

488/13/P

Šundová K.

1065/13/P

Telnarová V.

287/13/P

Telnarová V.

288/13/P


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty