• Služby
  • Archiv
  • 2013
  • Opatření děkana 2013
  • OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013 Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013 Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013 Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

Č.j.: 465/13

V Praze dne 6. března 2013


OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2013

Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014

a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dle čl. 33 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze tímto stanovuji výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015.

čl. 2

Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 9.500,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) 2.600,- Kč za každý další započatý jeden rok studia.


Poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 (§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění)530,- Kč (přihláška podána pouze na předtištěném formuláři)490,­ Kč (přihláška podána s využitím elektronického formuláře přihlášky).
čl. 3 Závěrečná ustanovení
1. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát KTF UK dne 6. března 20132. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty