Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu (17.4. a 18.4.2013)

Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínuČ.j.: 582/13/VE                                                                               
V Praze dne 26. března 2013Věc: Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu


V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení, kteří se opětovně nezapsali do studia po uplynutí doby, na kterou měli studium přerušeno, dostavili na studijní oddělení k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu stanoveném na 17. dubna 2013 od 14:30 do 16:00 hod. a na 18. dubna 2013 od 9:00 do 11:00 hod.

· magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie
Lacinová Eva


· bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Nejedlá Michaela
· bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury

 Brožová KláraPoučení:


Pokud se osoba opětovně nezapíše do studia ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. jako důvod k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajích ze studijního programu.

Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Na úřední desce zveřejněno dne 2.4.2013
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty