OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014

Opatření děkana č. 5/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014
Č.j.: 929/13                                                                                           


V Praze dne 14. června 2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2013

Harmonogram akademického roku 2013/2014

1. října 2013 – 30. září 2014

________________________________________________________________

čl. 1


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2013/2014 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 3/2013 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:
1. HLAVNÍ SPOLEČNÉ TERMÍNYslavnostní zahájení akademického roku


1. října 2013Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem9:00 hod.imatrikulace v Karolinu11:00 hod.
poutní slavnost KTF


11. prosince 2013 (původní termín 9. prosince 2013)

slavnostní ukončení akademického roku23. května 2014Te Deum v kostele sv. Markéty v Praze-Břevnově15:30 hod.zahradní slavnost17:00 hod.

výuka v zimním semestru2. října 2013 – 10. ledna 2014vánoční prázdniny23. prosince 2013 – 3. ledna 2014zkouškové období zimního semestru13. ledna – 16. února 2014
výuka v letním semestru             


17. února – 23. května 2014velikonoční prázdniny16. – 23. dubna 2014rektorský den14. května 2014zkouškové období letního semestru26. května – 30. června 2014

letní prázdniny

30. června – 31. srpna 2014

další zkouškové období

1.– 15. září 2014termín pro splnění studijních povinností15 . září 2014soustředění pro studenty 1. ročníku 


30. září 2013 od 15,00 hod.


prezenčního studia – Dějiny křesťanského umění (Bc.), Dějiny evropské kultury (Bc.), Katolická teologie (Mgr.)


promoce – předběžné termíny


bakalářské (v Profesním domě, Malostranské nám. 25, Praha 1)22. listopadu 2013


22. dubna 2014magisterské (v Karolinu)
27. listopadu 2013


16. dubna 2014
termíny pro odevzdávání publikací


uzávěrka AUC Theologica 1/201430. listopadu 2013uzávěrka AUC Theologica 2/201430. května 2014

2. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEKřádný i opravný termín ústních zkoušek a obhajoby práce


20. – 31. ledna 2014

termín pro splnění předpokladů pro konání dané části SZZ a termín podání přihlášky    

a termín podání přihlášky k obhajobě / k dané části SZZ

Katolická teologie, Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury

5. prosince 2013

Teologické nauky, Aplikovaná etika

7. prosince 2013

řádný i opravný termín obhajoby práce


12. – 30. června 2014

termín pro splnění předpokladů pro konání obhajoby a podání přihlášky29. dubna 2014

řádný i opravný termín ústních zkoušek


12. – 30. června 2014

termín pro splnění předpokladů pro konání dané části SZZ a podání přihlášky


13. května 2014

ústní zkoušky - opravný termín pro všechny obory


1. – 5. září 2014

termín podání přihlášky k dané části SZZ18. června 2014

obhajoby závěrečných prací


1. – 5. září 2014

obor Katolická teologie (Mgr.): opravný termín

obor Teologické nauky (Bc.): řádný i opravný termín

obor Teologické nauky (NMgr.): opravný termín

obor Aplikovaná etika (NMgr.): opravný termín

obor Dějiny křesťanského umění (Bc./NMgr.): řádný i opravný termín

obor Dějiny evropské kultury (Bc./NMgr.): řádný i opravný termín

termín podání přihlášky k obhajobě

18. června 2014


3. TERMÍNY KONTAKTNÍ VÝUKY KOMBINOVANÉHO STUDIA (Teologické nauky)

V roce 2013:               5. 10. // 12. 10 // 19. 10. // 9. 11. // 23. 11. // 7. 12. // 14. 12.

V roce 2014:               4. 1. // 18. 1. // 1. 2. // 15. 2. // 1. 3. // 15. 3. // 29. 3. // 12. 4. // 26. 4. // 10. 5. // 24. 5. // 7. 6. //

4. ZÁPISY DO STUDIA - DRUHÉ A VYŠŠÍ ROČNÍKY


zápisy prostřednictvím internetu:


zimní semestr    22. 8.–22. 9. 2013

letní semestr   

1.–16. 2. 2014     


                                                                                                                                          


                                                                                                                     


                                                                                     5. DOKTORSKÉ STUDIUM


Pro všechny studijní obory:
termín pro odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace13. října 2013termíny pro odevzdání souborných nebo disertačních prací2. prosince 2013


3. března 2014


26. května 2014zápis i záznam do indexu22. září, 24.- 26. září 2014 dle rozpisutermín pro splnění studijních povinností, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda24. září 2014
termín konání státních doktorských zkoušek, obhajob disertačních prací, souborných zkoušek a obhajob souborných prací pro obor Katolická teologie2. – 6. června 2014


15. – 19. září 2014


termín konání oborové rady Katolické teologie

3. června 2013
6. RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Pro studijní obor Katolická teologie (ThLic.) a Dějiny křesťanského umění (PhDr.):
termíny pro odevzdání licenciátních/ rigorózních prací:2. prosince 2013


3. března 2014


26. května 2014
termín konání státní rigorózní zkoušky a obhajoby licenciátní práce pro obor Katolická teologie2.– 6. června 2014

Čl. 3

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty