OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2013 Užívání výkazu o studiu na vysoké škole

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2013Č.j.: 1219/13                                                                                           V Praze dne 13. srpna 2013
OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2013

Užívání výkazu o studiu na vysoké škole na Katolické teologické fakultě UK

_____________________________________________čl. 1V návaznosti na ustanovení čl. 4 odst. 2 VII. úplného znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze se tímto opatřením stanoví podrobnosti týkající se vydávání a užívání výkazu o studiu na vysoké škole na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
čl. 2
Katolická teologická fakulta bude i nadále vydávat svým studentům při zápisu do studia výkaz o studiu na vysoké škole v tištěné podobě. V rámci bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů bude výkaz užíván zejména k vyznačení těchto údajů:


- datum zápisu do studijního programu, případně též do dalšího úseku studia


- termíny týkající se přerušení studia na žádost studenta a opětovného zápisu do studia


- splnění předpokladů pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky


- klasifikace v jednotlivých částech státní závěrečné zkoušky


- datum řádného ukončení studia.


Seznam zapsaných předmětů, datum jejich splnění a získaná klasifikace budou vedeny primárně v elektronické podobě ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy v Praze s tím, že tato evidence bude hlavním podkladem pro kontrolu průběhu studia.
čl. 3
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2013.     


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty