OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2005 Vybírání úhrady od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK (5. 4. 2005)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2005 Vybírání úhrady od studentů KTF UK a od osob, které nejsou studenty KTF UK

Č.j.: 627/05

V Praze dne 5. dubna 2005

V návaznosti na opatření rektora UK č. 25/2004, které určuje úkony, za které lze vybírat úhradu od studentů KTF UK, vydávám s účinností od 11. 4. 2005 toto opatření. Součástí tohoto opatření je i ustanovení úhrad za úkony od osob, které nejsou studenty fakulty.

Úhrady od studentů lze vybírat za tyto úkony:


tisk v počítačové učebně

2,- Kč/strana

vydání duplikátu dokladu o studiu:

a) během 1. roku studia a za neuzavřený ročník

100,- Kč

b) za každý uzavřený ročník

100,- Kč

vystavení výpisu zkoušek v anglickém nebo německém jazyce pro studenty v českém jazyce

100,- Kč

vystavení duplikátu pro hesla nutná k přístupu do počítačových sítí

50,- Kč

připojení soukromého PC k počítačové síti KTF UK

0,- Kč

úhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

dle sazeb výpůjčního řádu

CKK KTF UKÚhrady od osob, které nejsou studenty fakulty:


 


vydání duplikátu dokladu o studiu za každý ročník

100,- Kč

úhrady v Centrální katolické knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

dle sazeb výpůjčního řádu

CKK KTF UK

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan


 
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: