OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2013 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2013 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

Č.j.: 1615/13

V Praze dne 8. listopadu 2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2013Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013


Čl. 1 Úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a ve spojení s Pravidly pro přiznání stipendií na Katolické teologické fakultě a opatřením rektora č. 13/2012 vydávám podle čl. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze toto opatření o výši stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013:Čl. 2 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Výše stipendia činí 13.000,- Kč a stipendium bude vyplaceno jednorázově na bankovní účet studenta.


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je správce Studijního informačního systému na Katolické teologické fakultě a studijní oddělení.


2. K tomuto opatření se vyjádřil Akademický senát KTF UK dne 6. 11. 2013.


3. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty