OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2005 Harmonogram akademického roku 2005/2006 (3. října 2005 – 1. října 2006) (27. 4. 2005)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2005 Harmonogram akademického roku 2005/2006 (3. října 2005 – 1. října 2006)

  Č.j. 978/05 

  V Praze dne 27. dubna 2005


  V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2005/2006 stanovený rektorem Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:


  1. Společné termíny pro všechny studijní obory

  slavnostní zahájení

  3. října 2005

  Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem

  11:00 hod.

  imatrikulace v Karolinu

  13:00 hod.


  slavnostní ukončení

  26. května 2006

  Te Deum

  15:30 hod.

  zahradní slavnost

  17:00 hod.

  zimní semestr


  výuka

  4. října 2005 – 13. ledna 2006

  vánoční prázdniny

  23. prosince 2005 – 2. ledna 2006

  řádné zkouškové období

  16. ledna – 17. února 2006  letní semestr


  výuka

  20. února – 26. května 2006

  rektorský den

  17. května 2006

  velikonoční odborná praxe, studijní volno

  13. – 18. dubna 2006

  řádné zkouškové období

  29. května – 30. června 2006

  letní prázdniny

  1. července – 31. srpna 2006

  další zkouškové období

  1. – 20. září 2006

  2. Dějiny křesťanského umění (bakalářské prezenční studium)

  zimní semestr

  předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)

  1. – 23. září 2005

  zápis – záznam do indexu:


              1. ročník

  27. září 2005 v 09:00 hod.

              od 2. ročníku

  29. září 2005 od 09:00 hod.

  oznámení změn zápisu

  14. října 2005


  letní semestr


  předběžné zápisy prostřednictvím internetu

  9. – 17. února 2006

  zápis – záznam do indexu

  21. února 2006

  oznámení změn zápisu

  3. března 2006

  termín pro splnění studijních povinností (1.+ 2. ročník)

  20. září 2006

  termín pro splnění studijních povinností (3. ročník)

  12. května 2006

  termín pro odevzdání bakalářských prací (letní termín)

  21. dubna 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  29. května – 9. června 2006

  promoce

  19. září 2006

  termín pro odevzdání bakalářských prací (podzimní termín)

  20. září 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  1. – 15. listopadu 2006

  promoce

  9. prosince 2006

  3. Náboženské nauky (kombinované studium: bakalářské i magisterské)

  předběžné zápisy prostřednictvím internetu

  (mimo 1. ročník)          1. – 23. září 2005

  zápis – záznam do indexu

              1. ročník

  26. září 2005 v 9:00 hod.

              od 2. ročníku

  30. září 2005 od 15:00 do 17:00 hod.

              od 2. ročníku

  1. října 2005 od 9:00 do 14:00 hod.

  oznámení změn zápisu

  14. října 2005

  zkoušky

  dle domluvy s vyučujícím

  termíny kontaktní výuky

              08. 10. '05       07. 01. '06       25. 03. '06

              22. 10. '05       21. 01. '06       08. 04. '06

              05. 11. '05       04. 02. '06       22. 04. '06

              19. 11. '05       18. 02. '06       06. 05. '06

              03. 12. '05       25. 02. '06       20. 05. '06

              17. 12. '05       11. 03. '06       03. 06. '06

  termín pro splnění studijních povinností

  20. září 2006

  termín pro splnění studijních povinností (závěrečný  ročník)

  12. května 2006

  termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací (letní termín)

  21. dubna 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  29. května – 9. června 2006

  promoce

  19. září 2006

  termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací (podzimní termín)

  20. září 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  1. – 15. listopadu 2006

  promoce

  9. prosince 2006

  4. Katolická teologie (magisterské prezenční studium)

  zimní semestr

  předběžné zápisy prostřednictvím internetu (mimo 1. ročník)

  1. – 23. září 2005

  zápis – záznam do indexu:


              1. ročník

  27. září 2005 v 09:00 hod.

              od 2. ročníku

  30. září 2005 od 09:00 hod.

  oznámení změn zápisu

  14. října 2005


  letní semestr


  předběžné zápisy prostřednictvím internetu

  9. – 17. února 2006

  zápis – záznam do indexu

  20. února 2006

  oznámení změn zápisu

  3. března 2006

  termín pro splnění studijních povinností

  20. září 2006

  termín pro splnění studijních povinností (závěrečný  ročník)

  12. května 2006

  termín pro odevzdání diplomových prací (letní termín)

  21. dubna 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  29. května – 9. června 2006

  promoce

  19. září 2006

  termín pro odevzdání diplomových prací (podzimní termín)

  20. září 2006

  části státní závěrečné zkoušky (ústní i obhajoby)

  1. – 15. listopadu 2006

  promoce

  9. prosince 2006

  5. Doktorské prezenční a kombinované studium (obor katolická teologie)

  zápis i záznam do indexu pro 1. + 2. ročník

  30. září 2005 v 13:00 hod.

  termín pro splnění studijních povinností

  20. září 2006

  6. Závěrečné ustanovení


  Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan
  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: