• Aktuality

Aktuality


Fotogalerie: VědaFest 2021

16. září 2021


Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana KTF UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty UK vyhlásil dle čl. 16 Jednacího řádu AS KTF UK volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK.

16. září 2021


VII. Sjezd historiků a historiček umění

Vážení a milí,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na VII. Sjezd historiků a historiček umění, který pořádá Uměleckohistorická společnost ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a proběhne 23. – 25. 9. 2021 v budově fakulty.

15. září 2021


Stáže na zahraničních univerzitách v roce 2021/ 2022

29. září 2021 proběhne výběrové řízení na zimní semestr.

3. listopadu 2021 proběhne výběrové řízení na letní semestr.

14. září 2021
Konference o synodalitě

"Synodalita je formou spolupodílení se na životě a poslání církve každým jedincem Božího lidu dle jeho postavení a funkce.!"

Mario Grech

6. září 2021


Konference: Cesty k Ideji. Inspirace–Realizace–Interpretace

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů.

2. září 2021