• Aktuality

Aktuality


Konference Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ, 21.10.

Dne 21.10. se na půdě Senátu Parlamentu České republiky uskuteční konference k životu a odkazu kard. Špidlíka.

16. října 2019


Výběrové řízení Erasmus - stáže, 15.11.

Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na stáže v zahraničí, které jsou uskutečňovány v rámci programu Erasmus+ a jsou plánovány na letní semestr v akademickém roce 2019/2020.

14. října 2019


Konference J. H. Newman. Teolog a světec, 31.10.

Konference Katedry systematické teologie a filosofie KTF UK věnované významnému teologovi J. H. Newmanovi se uskuteční 31.10.2019.

10. října 2019


Konference Muž a žena, 7.11.

Konference Katedry systematické teologie a filosofie KTF UK "Muž a žena. Definice, polarita a komplementarita muže a ženy

ve filozofické a teologické perspektivě" se uskuteční 7. 11.

10. října 2019


Doplňovací volby do akademického senátu, 23. a 24.10.

Na svém řádném zasedání dne 25.9.2019 vyhlásil AS KTF UK doplňovací volby na dvě uvolněná místa akademických pracovníků v AS KTF UK a na jedno uvolněné místo akademických pracovníků do AS UK. Volby se budou konat středu 23. a ve čtvrtek 24. října 2019, vždy od 10:00 do 14:00 v učebně P4.

10. října 2019


Děkan udělil studentům cenu Miloslava Vlka

V rámci slavnostního zahájení akademického roku Veni Sancte udělil děkan fakulty prof. Vojtěch Novotný třem studentům cenu Miloslava Vlka.

10. října 2019


One Drive pro zaměstnance KTF UK

V rámci smlouvy s firmou Microsoft, která poskytuje Univerzitě software MS Office, má každý zaměstnanec k dispozici cloudové diskové úložiště přístupné přes aplikaci OneDrive. Jinými slovy, na Internetu je disk, na který si můžete ukládat svá data.

23. září 2019Krátkodobé zahraniční pobyty POINT, 30.10.

Byla otevřena aplikace POINT pro krátkodobé zahraniční pobyty. Ještě 14 dní můžete podávat své přihlášky.

14. října 2019


Vyhlášení studentské soutěže GAUK

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 17. kolo soutěže GAUK. Jedná se o vnitřní program UK na podporu vědeckých projektů studentů doktorského a navazujícího magisterského studia.

30. září 2019


Karolínka 2019/2020

24. srpna 2019
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty