• Aktuality

Aktuality


Stanovisko k zákonu o eutanazii

Děkani katolických teologických fakult v České republice (KTF UK, TF JU, CMTF UP) vydali společné stanovisko k záměru přípravy zákona o asistované sebevraždě a aktivní dobrovolné eutanazii.

29. listopadu 2019


Mikulášská, 5.12.

Přijďte na Mikulášskou, kterou studenstký spolek Copertino pořádá 5. procince 2019 v P3.

29. listopadu 2019


Přednáška: Dvojí sekularizace Evropy?, 9.12.

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné

aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích

Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále

ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá

v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?

29. listopadu 2019


Rorátní zpívání na schodech

Srdečně zveme studenty, pedagogy KTF a ostatní přátele a zaměstnance budovy v Thákurově 3 na pravidelné a již skoro

tradiční krátké adventní zpívání na schodech. Bude se konat každý všední den s výjimkou dnů, kdy se konají rorátní mše a snídaně), a to od 8:20 na schodech před obrazem Panny Marie umístěným před děkanátem fakulty.

27. listopadu 2019


Studentská platforma Studna: Je možné se poučit z historie?, 17.12.

Přijďte na další studentskou besedu z cyklu Studna, tentorkáte na téma "Je možné se poučit z historie?" Diskuzi povede náš pedagog doc. Tomáš Petráček.

23. listopadu 2019


Autorita - Tradice - Originalita, Call for Papers do 15. 1. 2020

Tradiční mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

22. listopadu 2019


Pozvánka na pouť KTF, 5.12.

Srdečně zveme studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty
(Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté. Bohoslužbě předsedá 
arciopat břevnovského kláštera
P. Prokop Siostrzonek osb.

21. listopadu 2019


Georges Lemaître a jeho teologická předporozumění v kosmologii, 9.12.

Jak nahlížel fyzikální realitu „otec velkého třesku“? Zůstala náboženská předporozumění patrná v jeho vědecké práci? Proč byla jeho kosmologie obsesivně zavlékána do (anti)náboženských kontextů? Odpoví přednáška Mgr. Daniela Rejmana, která se uskuteční v pondělí 9. prosince v 18:00 na KTF v místnosti P5.

3. prosince 2019


Nová kniha: Quodvultdeus. A Bishop Forming Christians ...

In Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa, David Vopřada presents the pre-baptismal catecheses of the fifth-century bishop of Carthage, delivered to the new believers in extremely di cult period of barbaric incursions. Quodvultdeus is generally not appraised as an original philosopher or theologian as his master Augustine was, in this book his qualities of a bishop who was entrusted with the care of his ock come forward. Making interdisciplinary use of the ancient and ecclesiastical history, philosophy, theology, archaeology, exegesis, liturgy science, homiletics, and rhetorics, the book o fers a new and most innovative contribution to the life, work, and theology of Quodvultdeus.

28. listopadu 2019


Nová kniha: Evangelizace a víra

Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.

28. listopadu 2019


Rorátní mše sv. se společnou snídaní

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF během adventní doby na rorátní mši svatou s následnou společnou snídaní. Roráty se budou konat každý týden

během adventu ve středu. Sejdeme se ve fakultní kapli (Thákurova 3, I. patro).

27. listopadu 2019


Den otevřených dveří, leden 2020

Přijďte se podívat na den otevřených dvěří na KTF UK. Dozvíte se, jak se u nás studuje, kam je možné vycestovat do zahraničí i další podrobnosti o našich oborech. Na Vaše dotazy Vám budou odpovídat mimo i jiné i samotní pedagogové jednotlivých oborů.

26. listopadu 2019


Nový článek na I-Foru: Klementinum

Přečtěte si nový článek na I-Foru o nové publikaci dr. Oulíkové.

21. listopadu 2019


Vyšlo nové číslo AUC Theologica

Nahlédněte do nového čísla Acta Universitatis Carolinae Theologica s tématem "The Return of Religion in Philosophy".

14. listopadu 2019



Adventní exkurze, 7.12.

"Mezi volkem, oslíkem a krokodýlem"

aneb Tradiční adventní exkurze studentů a absolventů KTF a PedF UK - Putování po památkách Heřmanoměstecka a Železných hor (7.12.2019).

7. listopadu 2019


Výstava Sobě ke cti, umění ke slávě, od 25.10.

Dne 25.10. bude v Západočeské galerii v Plzni otevřena výstava Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960, která vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

15. října 2019




Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty