• Aktuality

Aktuality

PŘEDNÁŠKA: European Cultural Heritage and its Influences around the World

Máme tu čest vám oznámit, že jeho excelence, apoštolský nuncius v ČR, Jude Thaddeus Okolo vystoupí v úterý 14. 11. 2023 od 17:00 na KTF UK s přednáškou pro studenty a pedagogy na téma European Cultural Heritage and Its Influences around the World - Evropské kulturní dědictví a jeho vlivy ve světě. Přednáška zazní v angličtině a bude konsekutivně tlumočena.

2. října 2023


Slavnostní zahájení akademického roku Veni Sancte

Srdečně zveme všechny studenty, pedagogy, absolventy fakulty i veřejnost na slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024 s bohoslužbou Veni Sancte. Akce se bude konat v pátek 6. října od 14:30 v kostele Panny Marie před Týnem. Hlavním celebrantem mše bude arcibiskup pražský Jan Graubner.

1. října 2023


Vychází revue Salve 2/23 věnované penězům

V těchto dnech vychází číslo revue Salve, které je věnované tématu peněz a které vzniklo péčí doc. Davida Vopřady z Katedry systematické a pastorální teologie. Cílem čísla je poskytnout podklady k promýšlení správného vztahu církve i jednotlivých věřících ke „světu peněz“.

30. září 2023


SYMPOZIUM: C. S. Lewis a jeho odkaz

Srdečně zveme na třetí sympozium k poctě C. S. Lewise, které se bude konat v sobotu 21. října v Božské Lahvici. Těšit se můžete na příspěvky celkem osmi autorů s různým profesním zaměřením a besedu s překladatelkou Letopisů Narnie, Renatou Ferstovou. Podrobnosti a anotace příspěvků najdete v článku.

29. září 2023


Výběrové řízení: ERASMUS

Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí, zahraniční stáže a krátkodobé pobyty doktorandů pro letní semestr akademického rok 2023/2024 v rámci programu Erasmus. Termín pro podání přihlášek je 16. října 2023. Studenti se zájmem vycestovat do destinací s časným nominačním termínem kontaktují zahraniční oddělení do pátku 29. 9.

21. září 2023


Otevření aplikace FONDU MOBILITY (podání žádostí do 26. 10.)

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora pro studenty v prezenční formě studia i akademické pracovníky. Lze podpořit například studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí nebo pobyty vědeckých pracovníků na UK. Zájemcům doporučujeme žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.

20. září 2023


Návrh KTF ve věci doktorandů prof. Čechury a prof. Petráčka

Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě. Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které ve středu 6. září zaslalo rektorce UK.

7. září 2023


Stanovisko KTF UK k vyjádření vedení UK ze dne 7. 9. 2023

Vedení KTF UK respektuje stanovisko vedení UK a současně k celé záležitosti sděluje:

7. září 2023


OTEVŘENÝ DOPIS: Proděkan pro vědu Jakub Jinek akademické obci

Vážené kolegyně a kolegové,

jak víte, zastupuji děkana naší fakulty prof. Vojtěcha Novotného od jeho náhlé hospitalizace v pondělí 28. srpna. Přestože mám poměrně bohaté zkušenosti s krizovým řízením, současná mediální eskalace a osobní ataky mě zaskočily – ve svém profesním životě jsem dosud nic srovnatelného nezažil...

4. září 2023


VIDEO: S Jankem Rubešem na KTF

Jak vidí fakultu populární český reportér Janek Rubeš, kdo u nás patří k jeho oblíbeným pedagogům a co se o atmosféře na fakultě dá říct z pohledu studijního oddělení, to vše se dozvíte ve videu, které u nás Janek natočil v době covidového ochromení v lednu 2022.

2. června 2022
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám