• Aktuality

Aktuality


Letos je studijní anketa i pro doktorandy, do 7.7.

Na konci letošního akademického roku je také spuštěna studijní anketa pro studenty doktorského studia na KTF UK.

25. června 2019


Call for Papers: Josef Cibulka, kněz, pedagog a historik umění, do 30.6.

Bylo vyhlášeno Call for Papers pro konferenci Josef Cibulka (1886–1968): kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. Konference se uskuteční 3.–4. prosince 2019 v

Akademickém konferenčním centrum (Husova 4a, Praha 1). Příspěvky je možné předkládat do 30. června 2019.

12. června 2019


Uzavření knihovny

Dne 18. 6. bude knihovna z důvodu stěhování depozitáře uzavřena.

11. června 2019


Výstava Crashtest, do 4.7.

Otevírá se další ročník Crashtestu! Již devátý.

3. června 2019


Výsledky soutěže monografií na UK

Byly zveřejněny výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. Hodnoceny byly monografie s vročením 2017.

29. května 2019


Konference Překlad Bible - biblický jazyk, 7.6.

Překlad Bible – biblický jazyk: metamorfózy české, polské, lužickosrbské.

27. května 2019


Vyšlo nové číslo časopisu DOXA s tématem Statečnost

Vyšlo nové číslo časopisu DOXA, které je tentokrát zaměřené na téma Statečnost.

27. května 2019


Doc. Opatrný obdržel stříbrnou pamětní medaili UK

Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.

27. května 2019


Zpráva ze soutěže Paragone

I v letošním roce se konala celostátní studentská soutěž, které se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních oborů z dějin umění.

21. května 2019


Prezentace nové publikace: Hymny o ráji, 5.6.

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti.

Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli hadův návod k opovážlivosti, ztratili rajský život. Sám Bůh přijal tělo člověka-Adama , aby pokořil Satana a smrt a otevřel tak znovu bránu ráje „vítězům“, kteří v jeho síle bojovali za pozemského života s nástrahami Zlého.

20. května 2019


Derniéra divadelní hry O Kristově Zmrtvýchvstání, 22.5.

Studenti zvou na divadelní hru o Kristově zmrtvýchsvtání a o jeho oslavení

16. května 2019


Výběrové řízení Erasmus - stáž

Katolická teologická fakulta vypisuje výběrové řízení na praktické stáže v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2018/2019. Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na zahraniční oddělení (kancelář K1059) je 6. 6. 2019 do 15:00.

16. května 2019


Restaurování a manipulace s uměleckými díly obřích rozměrů, 15.5.

Slovanská epopej – restaurování a manipulace s

uměleckými díly obřích rozměrů, přednáší – Mg.A. Tomáš Berger, středa 15.5.2019 17:10 hod. posluchárna P6 na KTF UK

15. května 2019


Kolokvium Výzvy pastorální teologii, 28.5.

Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK srdečně zve na kolokvium k jubileu doc. Aleše Opatrného "Výzvy pastorální teologii".

15. května 2019


Studna: Sexuální zneužívání v naší farnosti, 22.5.

Přijďte na další Studnu s tématem Sexuální zneužívání v naší farnosti. Hostem bude dr. Marek Drábek.

14. května 2019


Letní exkurze na Slovensko

Hlavní témata a cíle: stavební památky nejvýznamnějších slovenských měst a městeček, specifika venkovského osídlení, duchovní specifika katolických a luteránských farností, úloha jezuitů a jezuitských škol v Trnavě i jinde na Slovensku, vztahy Čechů, Slováků a Maďarů, úloha češtiny jako spisovného jazyka na Slovensku do 19. století, četba ze starší slovenské a maďarské literatury (i samotný název exkurze je citátem z Třanovského kancionálu), divokost slovenských hor.

14. května 2019


Veletrh Via Carolina, 15.-16.5.

Přijďte na druhý ročník veletrhu inovací a služeb Univerzity Karlovy, který se odehraje v příjemném multifunkčním prostoru Kina Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6.

8. května 2019


Přijďte na KTFest, 21.5.

Přijďte na KTFest, který pořádá studnetský spolek Copertino.

7. května 2019


Pozvání na slavnostní zakončení ak. roku Te Deum, 23.5.

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK poděkovat za uplynulý akademický rok při bohoslužbě »Te Deum« v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě! Bohoslužbě bude předsedat papežský nuncius v ČR,
Mons. Charles Daniel Balvo. Slavnostní ráz události podtrhne mše Kryštofa Haranta v podání Komorního sboru Entropie.

6. května 2019Rektorský sportovní den, 14.5.

Vydejte se za sportem během rektorského dne.

2. května 2019Přednáška Restaurování v kontextu pam. péče, 7.5.

Přijďte na další přednášku z předmětu restaurování. Přednáška je určena i široké veřejnosti.

2. května 2019


Filmový večer, 30.4.

Přijďte na další filmový večer spolku Copertino.

29. dubna 2019


Zemřel emeritní děkan KTF prof. Václav Wolf

Zamřel emeritní děkan KTF UK prof. Václav Wolf.

26. dubna 2019
Studna: Homosexualita v církvi, 30.4.

Přijďte na další Studnu s tématem "Homosexualita v církvi". Hostem bude dr. Lukáš Fošum.

23. dubna 2019


Velikonoční přání KTF UK

Přání požehnaných Velikonoc děkana KTF UK.

16. dubna 2019


Tradiční velikonoční studentské divadlo, 24.4.

Studenti zvou na divadelní hru o Kristově zmrtvýchsvtání a o jeho oslavení

12. dubna 2019


Rozjímání nad textem sekvence Stabat Mater Dolorosa, 15.4.

Zveme vás na postní rozjímání nad textem sekvence "Stabat Mater Dolorosa", které proběhne v rámci semináře Latinské četby pro teology.

9. dubna 2019


Studenti převzali cenu rektora

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo osm absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu a dále Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Oceněna byla i studentka KTF UK Bc. Klára Krásenská.

9. dubna 2019


Fotogalerie z křtu sborníku prof. Čechury

Dne 4. 4. 2019 proběhla prezentace monografie Jdi svou cestou: Variety sociálních a kulturních dějin věnová prof. Jaroslavu Čechurovi. Foto: Helena Kodalíková

9. dubna 2019


Změna otevírací doby knihovny během Velikonoc

Uzavření knihovny KTF UK během Velikonoc.

9. dubna 2019


Dr. Štica prezidentem Sdružení pro sociální etiku

Dr. Petr Štica, který vyučuje teologickou etiku na pražské Katolické teologické fakultě, byl 5. dubna 2019 na valném shromáždění zvolen prezidentem mezinárodního Sdružení pro sociální etiku ve střední Evropě (Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa).

8. dubna 2019


Aktuální otázky římské liturgie – přednáška pro kněze a jáhny,11.4.

Přednáška pro kněze a jáhny Aktuální otázky římské liturgie.

4. dubna 2019


Program konference "Teologie – Umění – Dějiny", 11.4.

Byl zveřejněn program konference Posvátný prostor. Teologie – Umění – Dějiny.

29. března 2019


Přednáška Zvuk posvátného prostoru: Mezi teologií, liturgií a uměním

Srdečně Vás zveme na přednášku Prof. Dr. P. Jordi-A. Piqué OSB, Preside Pontificio Istituto Liturgico Roma, která bude přednesena 11. 4. 2019 v 16.00

na závěr mezinárodní konference studentů

doktorských programů „Posvatný prostor. Teologie – Umění – Dějiny“.

29. března 2019


Den Celoživotního vzdělávání na UK, 13.4.

Přijďte zažít sobotu plnou atraktivního a kultivovaného programu pro děti i dospělé a zjistit, co vám může nabídnout Univerzita Karlova. Akce je otevřena pro všechny (bez ohledu na věk), kteří mají zájem o nové poznatky.

25. března 2019


Cyklus přednášek Velké ženy Visegradského regionu

Naposledy se rozběhne cyklus přednášek Velké ženy ve Visegradském regionu.

25. března 2019Přednáška Realizace náhrobku sv. Vojtěcha

Přednáška restaurátora a pasíře Ivana Housky o realizaci náhrobku sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v Praze.

21. března 2019


Crashtest: předmět, který tvoří

Crashtest je kurátoský seminář, při kterém studenti dr. Milana Pecha připravují výstavu současného umění, která se každoročně koná v Topičově salonu na Národní třídě. Vernisáž se pravidělně koná na závěr akademického roku, přípravy výstavy však běží celý rok. Již teď se tedy připravuje Crastest 9. Nyní se můžete ohlédnout za tím, jak vznikl 8. ročník tohoto již tradiřního projektu Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK.

18. března 2019


Kariérní den UK, 17.4.

UK zve studenty a čerstvé absolventy univerzity na Kariérní den. Vyzkoušejte si přijímací pohovor nanečisto s profesionálními konzultanty z personální agentury. Prověřte svou úroveň angličtiny, zkuste sebeprezentaci na kameru a zjistěte, co je to vlastně koučování. Na místě také bude k dispozici profesionální fotograf, takže si můžete odnést novou fotku do životopisu.

18. března 2019


Semestrální pobyt na zahraniční univerzitě

Vyjeďte do zahraničí!

14. března 2019


Článek Otevření vatikánských archivů k období druhé světové války

V souvislosti s 80. výročím zvolení Eugenia Pacelliho papežem Piem XII. dne 2. března 1939 se papež František rozhodl zveřejnit materiály vatikánských archivů pro celé období jeho pontifikátu v letech 1939–1958 ...

14. března 2019Jarní exkurze do Kladska, 17.-18.5.

Zapomenutá součást Českého království aneb Tradiční jarní exkurze studentů KTF UK a PedF UK, tentokrát do Kladska.

12. března 2019


Nový článek na I-Foru

Markéta Hornerová studuje na Katolické teologické fakultě UK dějiny umění a do Vídně se původně vypravila na jeden semestr. Nakonec zůstala devět měsíců a vedle studia zvládla i pracovní stáž v Českém centru ve Vídni. ...

12. března 2019


Panelová diskuse: Potřebujeme dnes muzeum? 27.3.

Studentský spolek Copertino a Centrum politických studií zvou na veřejnou debatu, která se uskuteční 25.3. od 18 hod v budově KTF, v učebně P7.

12. března 2019


Další setkání studentské Studny "O svobodě se Svobodou", 26.3.

Studenti teologie srdečně svou na již druhé setkání diskuzní platformy nazvané „Πηγή – Studna“. Diskuzním tématem tentokrát bude „Svoboda a pravda – aneb O svobodě se Svobodou“.

11. března 2019


Pozvánka děkana KTF ke kněžství

Evangelia svědčí o tom, že když Ježíš začínal své veřejné působení, vyvolil si skupinu mužů, kteří by byli s ním a mohli proto svědčit o tom, kým on byl, co prožil, učil a konal, a především o jeho kříži i o jeho vzkříšení. Svědectví těchto mužů se stalo trvalým a nezbytným základem naší víry i naší spásy. Od něj se s pomocí Ducha svatého odvinula existence církve a apoštolská tradice, tedy děj, jímž je od člověka k člověku a od pokolení do pokolení předáván Boží vztah k člověku. Nebýt toho, že Pán vyvolil a povolal apoštoly, neměli bychom s ním dnes podíl....

11. března 2019


Proč jít studovat právě k nám?

Rodina, kterou na jiné fakultě nepotkáte. Proč? Přečtěte si článek na www.cirkev.cz

11. března 2019


K jubileu doc. Opatrného v Katolickém týdeníku

Přečtěte si článek v Katolickém týdeníku k jubileu našeho dlouholetého pedagoga doc. Aleše Opatrného.

9. března 2019


Knižní burza spolku Copertino, 16.-19.3.

Přijďte na knižní burzu studentského spolku Copertino.

6. března 2019


Další konání kurzu Prevence sexuálního zneužívání dětí

Kurz celoživotního vzdělávání uvede posluchače do problematiky sexuálního zneužívání dětí (Child sexual abuse – CSA), prevence a péče o oběti. Kurz pomůže posluchačům pochopit také specifika dopadu sexuálního zneužívání dítěte v kontextu církevního společenství. Prostor bude věnován rovněž otázkám církevního práva a také právních norem ČR. Na závěr se posluchači seznámí se zásadami duchovního doprovázení obětí. Kurz se uskuteční 12. dubna 2019.

6. března 2019


Soutěž pro studenty dějin umění Paragone, termín přihlášek 24.3.

Přihlašte se do soutěže studentů dějin umění PARAGONE o cenu prof. Milana Tognera. Termín přihlášek je 24. března 2019.

5. března 2019


Filmový večer spolku Copertino, 6.3.

Přijďte na další filmový večer studentského spolku Copertino.

28. února 2019


Popelec na KTF, 6.3.

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF na začátku postní doby na mši svatou s udílením popelce, a to na Popeleční středu 6. března ve 12 hodin v kapli sv. Vojtěcha. Vstup do kaple je přes kostel, tj. zezadu budovy (Kolejní 4). Fakultní kaplan mimoto nabízí také příležitost k individuální svátosti smíření kaplan@ktf.cuni.cz.

28. února 2019


Termín pro přihlášky na Erasmus+, 11.3.

Katolická teologická fakulta vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

28. února 2019


Jarní exkurze ÚDKU KTF UK, 27.4.

Přidejte se na jarní exkurzi studentů KTF, která s uskuteční 27.4.2019 pod vedením prof. Vlnase. Cílem exkurze je areál Kuks.

18. února 2019


Schůzka k zahraničním výjezdům Erasmus ad., 20.2.

Chtěli byste v akademickém roce 2019/2020 vyjet na studijní pobyt do zahraničí? Přijďte tuto středu 20.2. v 15:30 do učebny P10, kde se uskuteční informační setkání o možnostech zahraničních pobytů nejen v rámci programu Erasmus+.

18. února 2019


Studna aneb teologie pod lavicí, 26.2.

Studenti teologie srdečně svou na první setkání diskuzní platformy nazvané „Πηγή – Studna“. První střetnutí bude nad knihou Roda Drehera Benediktova cesta a otázkou: „Být solí země v polévce nebo ve slánce?“

13. února 2019


Přednáška ke sv. Janu Nepomuckému, 19.3.

Srdečně zveme na přednášku prof. Víta Vlnase o sv. Janu Nepomuckém. Přednáška se uskuteční k výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého

12. února 2019


Zemřel někdejší pedagog KTF UK S. Prokop

Zemřel někdejší učitel naší fakulty, ThDr. Stanislav Prokop (1946–2019)

28. ledna 2019


Vyšlo nové číslo fakultního časopisu DOXA

Vyšlo nové číslo fakultního časopisu DOXA s tématem Správná viditelnost církve.

21. ledna 2019


Článek "Jan Palach: Jak reagovala církev" doc. M. Šmída

Přečtěte si článek našeho historika doc. Marka Šmída k aktuálnímu tématu Jana Palacha.

19. ledna 2019


Studentská anketa, 14.1.-17.2.

Zapojte se do studentské ankety k hodnocení studia a řekněte svůj názor 14. 1. – 17. 2. 2019 v SIS. Rádi jej uslyšíme!

14. ledna 2019


Nová publikace "Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova"

Vyšla nová publikace dr. Viktora Kubíka ke knižní malby z doby husitské.

8. ledna 2019


Změna otevírací doby knihovny, 11.1.

Ve středu 21. 11. bude z provozních důvodů knihovna KTF UK otevřena pouze do 14 hodin.

8. ledna 2019


Program k výročí 50 let od upálení Jana Palacha

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od upálení Jana Palacha.

8. ledna 2019


Rozhovor na ČT k pravoslavným Vánocům

Poslechněte si rozhovor s dr. Szabem k tématu pravoslavné Vánoce.

8. ledna 2019


Ekumenická studentská slavnost, 22.1.

Bohoslužba pro studenty, pedagogy a zaměstance teologických fakult v rámci Týdne za jednotu křesťanů.

2. ledna 2019


Změna úředních hodin studijního oddělení

V období od 20. 12. 2018 do 2. 1. 2019 se ruší úřední hodiny z důvodu dovolených. Děkujeme za pochopení.

21. prosince 2018


Nová publikace Český obrozenec překládá Písmo

V říjnu 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna....

21. prosince 2018


Nová publikace Seeking God´s Face

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti.

20. prosince 2018


Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je tématem, kterým v roce 2018 pokračuje dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Na podzim se do tohoto projektu významně zapojil i náš přední specialista na českou šlechtu PhDr. Milan Buben, Ph.D.

19. prosince 2018


Uzavření knihovny KTF během vánočních svátků

Ve středu 21. 11. bude z provozních důvodů knihovna KTF UK otevřena pouze do 14 hodin.

17. prosince 2018


Vánoční přání KTF 2018

17. prosince 2018


Den otevřených dveří, 9.1.2019

Přijďte se podívat na den otevřených dvěří na KTF UK. Dozvíte se, jak se u nás studuje, kam je možné vycestovat do zahraničí i další podrobnosti o našich oborech. Na Vaše dotazy Vám budou odpovídat mimo i jiné i samotní pedagogové jednotlivých oborů. Den otevřených dveří začíná ve 14.00.

13. prosince 2018


Rakovnická hra vánoční, 17.12.

Studenti a vyučující předmětu Úvod do studia starší literatury

Vás srdečně zvou na již tradiční improvizovanou čtenou podobu jedné z nejznámějších českých vánočních her.

6. prosince 2018


Rorátní mše se společnou snídaní

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF během adventní doby na rorátní mši svatou
s následnou společnou snídaní. 
Roráty se budou konat každý týden během adventu. Sejdeme se ve fakultní kapli (Thákurova 3, I. patro).

3. prosince 2018


Nová publikace "Kněžství v prvních staletích církve II."

Vyšla nová publikace dr. D. Vopřady Kněžství v prvních staletích církve II., 4. - 5. století.

3. prosince 2018


Vánoční koncert sboru Acant, 20.12.

Sboru KTF UK ACANT Vás srdečně zve na svůj vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince 2018 v 19 hodin v Husově sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).

3. prosince 2018


Advent v Kampusu Dejvice, 4.12.

Zastavte se na Adventu Kampus Dejvice, který se uskuteční 4.12.

28. listopadu 2018


Filmový večer spolku Copertino, 11.12.

Přijměte pozvání na filmový večer spolku Copertino, který se uskuteční 11.12. od 19.15 v učebně P8. Promítán bude film Wolf Hall.

27. listopadu 2018


Hra "O ráji" a "O sv. Dorotě",10.12.

Studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na dvě barokní lidové hry "O ráji" a "O sv. Dorotě", které sehrají 10. 12. 2018 ve 14.30 v Domově pro seniory Elišky Purkyňové, Thákurova 534/10.

27. listopadu 2018


Přednáška "Universum. Exponát a muzeum", 6.12.

Srdečně zveme na přednášku Universum. Exponát a muzeum, kterou přednese Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D. z Muzea umění Olomouc dne 6. 12. 2018 od 15.30 v učebně P14.

27. listopadu 2018


Vernisáž výstavy "Přehledné dějiny renesančního umění", 12.12.

Přijďte na vernisáž výstavy "Přehledné dějiny renesančního umění", která probíhá k příležitosti uvedení rozšířené verze elektronických skript, určených studentům KTF UK.

27. listopadu 2018


Prof. Hledíková objektivem Heleny Kodalíkové

Podívejte se na fotografie prof. Z. Hledíkové z objektivu Heleny Kodalíkové.

27. listopadu 2018


Sbírka studentů pro domov důchodců, prodlouženo do 13.12.

Rádi bychom se i letos podělili o adventní radost i s ostatními. Proto pořádá spolek Copertino sbírku různých užitečných věcí pro seniory, kteří bydlí v Domově pro seniory Elišky Purkyňové na Thákurově ulici naproti naší fakultě. Předměty poslouží pro radost babiček a dědečků i pro práci v jejich tvůrčích dílnách.

27. listopadu 2018


Nový kurz CŽV - Prevence sexuálního zneužívání dětí

Kurz celoživotního vzdělávání uvede posluchače do problematiky sexuálního zneužívání dětí (Child sexual abuse – CSA), prevence a péče o oběti. Kurz pomůže posluchačům pochopit také specifika dopadu sexuálního zneužívání dítěte v kontextu církevního společenství. Prostor bude věnován rovněž otázkám církevního práva a také právních norem ČR. Na závěr se posluchači seznámí se zásadami duchovního doprovázení obětí. Kurz se uskuteční 4. února 2019.

23. listopadu 2018


Změna otevírací doby knihovny, 21.11.

Ve středu 21. 11. bude z provozních důvodů knihovna KTF UK otevřena pouze do 14 hodin.

19. listopadu 2018


Poslechněte si rozhovor na radiu Wave s dr. Červenkovou

Pořad Balanc s řádovou sestrou o křesťanské spiritualitě: O co Češi přicházejí, když nemluví s Bohem?

16. listopadu 2018


Knižní burza spolku Copertino probíhá

Spolek Copertino Vás zve na Knižní burzu! Máte doma užitečné studijní nebo jiné odborné publikace, které už neupotřebíte a chtěli byste je poslat dál? Knižní burza je právě ta možnost. Pozor, knihy je třeba dopředu registrovat.

16. listopadu 2018


Mikulášská besídka, 5. 12.

Rok se s rokem sešel a ⭐ Mikulášská ⭐ besídka KTF UK je tu zase! Besídku pořádá studentský spolek Copertino a všichni jsou srdečně zváni.

⭐Co vás čeká? divadlo, Andělský bazárek oblečení, pubkvíz, chlebíčky, víno a mnoho dalšího!

⭐ Má smysl chodit? Rozhodně!

⭐ Už se těšíte? My hodně! :)

Takže na Mikuláše ahoj!

Pro novinky a spoilery sledujte událost na FB!

16. listopadu 2018Zemřela bývalá pedagožka prof. Z. Hledíková

Dne 14. 11. 2018 zemřela ve věku 80 let prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc., která byla dlouholetou pracovnicí Univerzity Karlovy, po roce 2002 akademickou pracovnicí také na Katolické teologické fakultě UK.

15. listopadu 2018


Výsledky voleb do AS KTF UK

Byly zveřejněny výsledky voleb do AS KTF UK.

13. listopadu 2018


Poutní slavnost KTF UK, 5.12.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty (Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté v kapli Arcibiskupského semináře (kaple v kupoli.)

12. listopadu 2018


Tradiční adventní exkurze, 8.12.

"Stalo se mlčení na nebi" aneb Tradiční adventní exkurze studentů a absolventů KTF a PedF UK – Putování po památkách Nepomuku a okolí. Vedoucí exkurze: Petra Oulíková, Miloš Sládek

11. listopadu 2018


Volební plakáty kandidátů do studentské komory AS KTF

Podívejte se na volební programy kandidátů do studentské komory Akademického senátu.

7. listopadu 2018


KTF se letos připojila ke Dni veteránů

KTF UK se letos poprvé připojila ke sbírce v rámci Dne veteránů, který se koná 11. 11. 2018. Sbírku pořádá spolek Paměť národa. Až do 11. listopadu si můžete ve vrátnici budovy zakoupit vlčí mák a podpořit tak další nahrávání vzpomínek účastníků druhého a třetího odboje.

5. listopadu 2018


Filmový večer: Ztraceni v Mnichově, 7. 11.

Studentský spolek Copertino zve na další filmový večer.

5. listopadu 2018


Konference „Prorok evangelický Isaiáš prorokoval…“, 7.12.

Konference o textologických, literárních a teologických otázkách knihy proroka Izaiáše.

5. listopadu 2018


Mezinárodní konference "Posvátný prostor", CFP do 16. 1. 2019

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

2. listopadu 2018


Studentský projekt Park J. Meda bude realizován

Studentský projekt "Park Jaroslava Meda" v soutěži Nápad pro šestku" se umístil na krásném třetím místě a bude realizován.

1. listopadu 2018


Kandidáti do AS KTF UK

Volební komise zveřejnila seznam kandidátů do AS KTF UK.

26. října 2018


Studenti pořádají "Medové odpoledne, 25.10.

Studentský spolek Copertino srdečně zve na Medové odpoledne pro park J. Meda, které se uskuteční 25.10.2018 mezi 12 a 18 hodinou.

23. října 2018


Vyšlo nové číslo AUC Theologica o islámu

Vyšlo nové číslo AUC Theologica zaměřené na téma islámu. Číslo je dostupné také online.

19. října 2018


Otevření budov UK k výročí republiky

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky Univerzita Karlova uspořádala prohlídky vybraných univerzitních areálů a budov. V rámci komentovaných prohlídek mohou zájemci navštívit prostory univerzitního Karolina stejně jako budovy čtyř fakult – katolické teologické, filozofické, právnické a přírodovědecké.

17. října 2018


Pořad Hovory na ČRo o celoživotním vzdělání na KTF

Poslechněte si rozhovor s proděkanem pro trvalou formaci, dr. Benediktem Mohelníkem.

16. října 2018


Prváci, pojďte na pivo se spolkem Copertino! 30. 10.

Studentský spolek Copertino zve všechny prváky z KTF napříč obory na přátelské posezení u piva. Již tradiční setkání nováčků s ostřílenými studenty a zástupci studentského spolku se uskuteční v úterý 30. 10. 2018 od 19 hodin v Týnské literární kavárně.

16. října 2018


Park Jaroslava Meda, hlasujte pro studentský projekt

Městská část Praha 6 již podruhé vyhlásila soutěž Nápad pro šestku. Do letošního ročníku se se svým nápadem Park Jaroslava Meda přihlásili i naši studenti. Podpořte jejich projekt svým hlasem.

10. října 2018


Znovuotevření studentského klubu, 17. 10. 2018

Studentský klub v přízemí KTF UK - více známý jako OVCE - prošel v průběhu léta velkou rekonstrukcí. Studentský spolek Copertino uspořádá ve středu 17. 10. 2018 od 17 hod. slavnostní otevření klubu.

9. října 2018


Volby do akademického senátu KTF UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém zasedání dne 27. 9. 2018 Volby do Akademického senátu KTF UK.

8. října 2018


Výběrové řízení na výjezdy Erasmus, termín 23.10.

Přihlašte se do programu Erasmus a studujte jeden semestr v zahraničí.

5. října 2018


Fotogalerie z přednášky "Jak staví demokracie"

KTF UK se 29. září zapojila do akce Den architektury, v rámci které uspořádala procházku na téma "Jak staví demokracie". Odborný výklad během procházky vedl dr. Vladimír Czumalo. Podívejte se na fotogalerii.

4. října 2018


Vyšel nový překlad knihy Izaiáš

Vyšel nový revidovaný překlad biblické knihy Izaiáš.

4. října 2018


Uzavření knihovny 9. a 10.10.

Ve dnech 9. a 10. 10. bude knihovna z důvodu montáže nových regálů do studovny uzavřena.

3. října 2018


Prof. Armbruster oceněn Stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR

Jednadvacet osobností z řad vědců, odbojářů i sportovců převzalo z rukou předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) stříbrné pamětní medaile Senátu. Jedním z nich byl také emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK prof. Ludvík Ambruster.

3. října 2018


Konference Mimokodexové právo katolické církve, 29.-31.10.

Srdečně zvene na konferenci kanonického práva Mimokodexové právo katolické církve, která se uskuteční 29.–31. října 2018. Přednášet budou přední čeští i zahraniční odborníci na církevní právo.

28. září 2018


Změna úředních hodin studijního oddělení 26.9.

Z důvodů pracovního setkání zaměstnanců fakulty budou úřední hodiny studijního oddělení ve středu 26. 9. 2018 od 13:00 do 15:00. Děkujeme za pochopení.

25. září 2018


VI. Sjezd historiků umění, 20.-21.9.

Každé tři roky Umělecko historikcá společnost organizuje Sjezd českých historiků umění, odbornou konferenci zaměřenou vždy na konkrétní téma, sledované z různých úhlů a v několika dílčích sekcích. Letošním tématem VI. sjezdu je Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“.

17. září 2018


Poslední běh předmětu Velké ženy Visegradského regionu

Již třetím rokem na KTF UK probíhá projekt Velké ženy Visegradského regionu: kult a umění s nimi spojené. Díky projektu byl každý rok vyučován stejnojmenný předmět, jehož náplní byly přednášky předních evropských badatelů a závěrečná společná exkurze. Letošní akademický rok je pro projekt posledním, projekt vstupuje do své závěreční fáze. Opět bude vypsán dvousemestrální stejnojmenný kurz (KDKU006 a KDKU013), jedná se však již o jeho poslední běh. Kurz bude oproti minulým rokům obměněn a obohacen o nová témata. Srdečně zváni jsou k účasti nejen nově příchozí, ale i ti, kteří již kurz absolvovali.

17. září 2018


Pozvání na Veni Sancte

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK prosit o Ducha svatého pro nadcházející akademický rok při bohoslužbě »Veni Sancte« v chrámu Matky Boží před Týnem.

13. září 2018


KTF UK se letos zapojí do celostátní akce Den Architektury

Letos poprvé se naše fakulta zapojí do celostátní akce Den architektury, a to procházkou s dr. V. Czumalem po dejvických vysokých školách a státních institucích. Přijdte se podívat, k nám a nebo na jinou akci z bohatého programu.

12. září 2018


Uzavření sekretariátu ÚDKU v termínu 14.-21.9.

V termínu 14. - 21. 9. bude uzavřen sekretariát Ústavu dějin křesťanského umění z důvodu malování. Mgr. Janu Bodnárovou bude možné v tuto dobu kontaktovat pouze e-mailem.

Děkujeme za pochopení

11. září 2018


V Benešově se opět otevře Muzeum umění a designu

Muzeum umění a designu v Benešově (MUD) otevírá v úterý 18. září po rozsáhlé rekonstrukci novou výstavní sezónu pěti výstavami. Prezentovat bude hlavně významná díla ze své sbírky. Díky rekonstrukci je zde prostor i pro mladší autory a významné výtvarníky. K tomuto významnému kulturnímu počinu přispěli i studenti a absolventi KTF UK.

11. září 2018


KTF UK se opět účastnila Festivalu vědy na Kulaťáku

Již podruhé se naše fakulta účastnila Festivalu vědu na dejvickém "Kulaťáku". Podívejte se na fotogalerii z akce.

11. září 2018


Protestní dopis k omezení pravomocí NPÚ

Dne 28. 8. 2018 schválila rada hl. m. Prahy návrh změny zákona o památkové péči, který by vyloučil Národní památkový ústav z rozhodování o kulturních památkách i památkově chráněných území včetně Pražské památkové rezervace. Představitelé ústavů a kateder dějin umění, které se ochraně kulturního dědictví systematicky věnují, s tímto návrhem zásadně nesouhlasí.

31. srpna 2018


Karolínka 2018/2019

30. srpna 2018


Úprava otevírací doby knihovny v září

Knihovna KTF UK má během září upravenu otevírací dobu.

30. srpna 2018


Želivské setkání nad krásou liturgie (Katolický týdeník, 28.8.)

Přečtěte si o průběhu letní škole liturgiky dr. Radka Tichého.

29. srpna 2018


Nová publikace Teorie kanonického práva

Vyšla nová publikace Teorie kanonického práva, jejímiž autory jsou prof. A. Hrdina a dr. M. Szabo.

29. srpna 2018


Fotogalerie z letního putování Dolním Slezskem a Velkopolskem

Podívejte se na fotogalerii z letního putování Dolním Slezskem a Velkopolskem pod vedením doc. Miloše Sládka.

27. srpna 2018


Nové číslo časopisu Salve k Amoris Laetitia

Vyšlo nové číslo časopisu Salve, tentokrát věnované apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris Laetitia 1–2/2018, do kterého přispělo několik odborných pracovníků naší fakulty.

15. srpna 2018


Mezinárodní kolokvium Kresba starých mistrů, 24.9.

KTF UK a NG v Praze pořádá mezinárodní kolokvium Kresby starých mistrů, na které promluví přední světoví odborníci.

9. srpna 2018


"Odlehčení" fakultního webu

Během letních měsíců došlo k mírnému zredukování úvodní stránky webu. Pokud jste měli svou osvědčenou cestu, jak se nejlépe dostat na stránku, kterou nejčastěji potřebujete, a ta se Vám nyní ztratila, představíme Vám, jak se na web dívat z nového úhlu pohledu.

1. srpna 2018


1.8. zrušeny úřední hodiny studijního oddělení

Dne 1. srpna jsou z technických důvodů zrušeny úřední hodiny studijního oddělení.

Děkujeme za pochopení.

31. července 2018


Letní provoz KTF, úprava úředních hodin

V průběhu letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2018) jsou změneny úřední hodiny jednotlivých administrativních oddělení a upraveno konání pravidelných aktivit. Konzultační hodiny pedagogů se nekonají.

1. července 2018


Prof. Petr Kubín převzal profesorský dekret

Ministr školství Robert Plaga dne 25. 6. 2018 předal v Karolinu jmenovací dekrety 60 novým profesorům vysokých škol. Mezi nimi byl i pedagog naší Katolické teologické fakulty prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

26. června 2018


Kurátorský projekt Crashtest má nový web

V rámci letošního studentského kurátorského projektu Crashtest 8 vznikl samostatný web. Najdete zde aktuální informace o současné výstavě UMPRUMEM 92/93, ale i ohlédnutí zpět za staršími ročníky Crashtestu.

14. června 2018


Konference Klasické rozhovory, 28.6.

Konference je věnována tématům souvisejícím s historií antického období. Z hlediska geografického je konference zaměřena na oblast Středomoří a přilehlých oblastí se vztahem k antické kulturě. Z chronologického hlediska je pak konferenční rámec vymezen obdobím neolitu až pozdní antikou.

13. června 2018


Krátkodobé omezení provozu knihovny KTF UK

Od pondělí 18. 6. do čtvrtka 21. 6. bude knihovna z provozních důvodů otevřena pouze do 14 hodin.

12. června 2018


Poslechněte si rozhovor o naší výuce CŽV a U3V na radiu Proglas

Rozhovor o CŽV a U3V na KTF UK.

11. června 2018


Fotografie ze studentských divadelních her v Letařovicích

Podívejte se na fotografie z divadelních představení studentů na pouti v Letařovicích.

11. června 2018


Fotogalerie ze zakončení akademického roku Te Deum

Podívejte se na fotografie ze slavnostního zakončení akademického roku Te Deum v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

11. června 2018


Benefiční koncert sboru Acant pro obraz u Nejsv. Salvátora, 7.6.

Pěvecký sbor KTF UK Acant a Římskokatolická akademická farnost Praha při kostel Nejsvětějšího Salvátora srdečně zvou na benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude součástí dárcovské kampaně ve prospěch restaurování oltářního obrazu kostela Nejsvětějšího Salvátora.

5. června 2018


Studentská anketa stále probíhá

Vyjádřete svůj názor na výuku. Vyplňovat studentskou anketu můžete v SIS až do 15.9.2018. Předem děkujeme za Váš názor.

5. června 2018


Vernisáž výstavy Crashtest 8, 13.6.

Výstava je výsledkem studentského kurátorského projektu. Autorky výstavy shromáždily soubor diplomových prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kteří absolvovali v akademickém roce 1992/1993. Zabývat se umělci, kteří tehdy prošli UMPRUMEM, nebylo náhodné rozhodnutí. Kurátorky se v uvedených letech narodili a v této rekonstrukci viděli příležitost, jak proniknout do společensko-kulturních souvislostí této přelomové doby a zároveň se spojit s umělci, kteří byli tehdy stejně staří jako ony teď.

5. června 2018


Duchovní cvičení 23.-27.6.

Duchovní cvičení (exercicie) jsou určeny především studentům KTF. Pět dní s Božím slovem, v tichu a modlitbě – ideální recept, jak si po náročném zkouškovém období odpočinout, načerpat nových sil a nabrat nový kurz. Zároveň tak lze získat zápočet předmětů Duchovní cvičení I/II.

Duchovní cvičení vede fakultní kaplan David Vopřada. Informace o přihlašování naleznete v SISu (kaplan@ktf.cuni.cz).

5. června 2018


Vyšlo nové číslo časopisu Doxa s tématem Svaté přijímání

Začtěte se do nového čísla Doxy, tentokrát s tématem Svaté přijímání.

4. června 2018


Nová kniha Kněžství v prvních staletích církve I

Jádro této knihy tvoří výběr nejstarších patristických textů týkajících se služby biskupů, kněží a jáhnů, počínaje Novým zákonem a pokračuje spisy apoštolských otců, apologetů a velkých církevních otců a spisovatelů 3. století – Klementa, Órigena, Tertuliána, Cypriána a dalších. Tyto úryvky jsou vždy uvozeny stručným představením daného autora a jeho nauky.

4. června 2018


Nová publikace Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York

Monografie je věnována výjimečné, přesto doposud opomíjené osobnosti, umělci německého původu Hannesi Beckmannovi |1909–1977|, absolventovi Bauhausu v Desavě, jednomu z uprchlíků před nacismem do Československa, a v neposlední řadě řediteli fotografického oddělení Guggenheimova muzea v New Yorku.

4. června 2018


Nový článek časopisu I-Forum k GDPR na UK

GDPR chrání, nebo straší? Nový článek online časopisu I-Forum

28. května 2018


Konference Jazyk a styl biblického překladu, 1.6.

Jazyk a styl biblického překladu. Česká a polská perspektiva.

Język i styl przekładu Biblii. Perspektywa czeska i polska

28. května 2018


Vyhlášení výsledků soutěže vysoce kvalitních monografií UK

Jako každý rok proběhla v rámci Univerzity Karlovy Soutěž vysoce kvalitních monografií. V letošním ročníku se v první „dvacítce“ umístila i monografie z KTF UK.

28. května 2018


Divadelní hry proběhnou i v rámci Te Deum, 1.6.

V rámci slavnostního zakončení akademického roku proběhnout také dvě divadelní hry - O ráji a O svaté Dorotě.

25. května 2018


Exkurze do údolí Opárenského potoka

Vydejte se na netradiční exkurzi do mlýna na samotě v odlehlém údolí Opárenského potoka v Českém Středohoří

Vedoucí exkurze: PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

24. května 2018


Slavnostní ukončení akademického roku Te Deum, 1.6.

Přijďte se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK společně s Velkým kancléřem fakulty, kardinálem Dominikem Dukou, poděkovat za uplynulý akademický rok při bohoslužbě »Te Deum« v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

21. května 2018


Rozhovor s pedagogem KTF dr. Szabem na ČRo Dvojka

Poslechněte si rozhovor s naším pedagogem dr. Milošem Szabo na ČRo Dvojka.

21. května 2018


Prof. Armbruster slaví 90. narozeniny

Bývalý děkan a dlouholetý pedagog Katolické teologické fakulty UK slaví 90. narozeniny.

16. května 2018Studenti zvou na divadelní hru o sv. Dorotě, 26.5.

Studenti ze semináře dr. Miloše Sládka srdečně svou na divadelní hry O ráji a O sv. Dorotě.

16. května 2018


Fotogalerie z exkurze do polského Křešova

Podívejte se na fotogalerie z jarní exkurze studentů KTF pod vedením dr. Miloše Sládka, dr. Petry Oulíková a prof. Jana Royta.

15. května 2018


Soutěž Paragone vyhrála naše studentka Barbora Uchytilová

Již po páté se uskutečnila studentská soutěž Paragone o cenu profesora Milana Tognera. Organizace se v tom roce ujal Ústav dějin umění Filosofické fakulty UK. Samotné konání souteže hostila Katolická teologická fakulta UK, a to 10. a 11. května 2018. Zaznělo celkem 17 studentských příspěvků.

11. května 2018


Přihlašte se na letní školu liturgiky, 21.-26.8.

Přihlaště se na letní školu liturgiky.

10. května 2018


Studentský festival KTFest 2018, 22.5.

Autorská čtení, studentské kapely, výtvarný workshop, debata s křesťansko-feministickým uskupením RFK a další – jednoduše příjemné odpoledne před začátkem zkouškového období. Přijďte se podívat. Zve studentský spolek Copertino.

9. května 2018


Právě probíhá doktorandské badatelské kolokvium 2018

Právě probíhá mezinárodní badatelské kolokvium doktorandů studijního oboru Teologie.

9. května 2018


Debata Veřejnost a ochrana kulturního dědictví, 16. 5.

Ačkoli je v tento den výuka zrušená z důvodu rektorského dne, věříme, že si i tak najdete čas a zúčastníte se debaty na aktuální téma. Účast na debatě přislíbili: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., Mgr. Veronika Vicherková (Klub za starou Prahu), Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.), Jan Wolf (radní HMP). Zve studentský spolek Copertino.

9. května 2018


Vernisáž výstavy Georgiánská doba očima karikatury, 10.5.

Navštivte po soutěži Paragone vernisáž satirických tisků z doby Jiřího III. Zárukou kvality je garant výstavy, historik Mgr. Tomáš Konečný. Zve studentský spolek Copertino.

9. května 2018


Děkanský den, 7. 5.

Dle Harmonogramu akademického roku 2017/2018 je dne 7. 5. 2018 děkanský den. Tento den se výuka nekoná.

6. května 2018


Rektorský sportovní den UK – výuka se nekoná, 16. 5.

Pojďte si zasportovat. Tento den se výuka nekoná.

6. května 2018


Přednáška Návrat k tělu: Výzvy digitálního materialismu, 21.5.

Přednáška Návrat k tělu. Výzvy digitálního materialismu

Digitální kultura se vydala spíše cestou těla než cestou

ducha. Lidské tělo je vychovávané, vycvičené

a přetvářené digitálním kódem a stává se tak místem

komunikace a primární materií digitálních prostředí.

Jak rytmus techniky přesvědčil tělo? Došlo ke

znovuobjevení habitu, k vytvoření nového procesu

učení? Jakou službu může teologie poskytnout digitálním

rytmům lidského těla?

3. května 2018


Nový článek o výstavě na chodbách KTF na I-Foru

Přečtěte si nový článek I-Fora "Mára Čmára a jeho love-hate relationship" o tvorbě studenta KTF, jehož výstava právě visí na chodbách fakulty.

30. dubna 2018


Velký kancléř kardinál Dominik Duka slaví 75. narozeniny

Kardinál Dominik Duka je jako Velký kancléř s Katolickou teologickou fakultou neodmyslitelně spjat. Dne 26. dubna 2018 oslavil své 75. narozeniny. Přinášíme proto krátké laudatio na jeho vědeckou práci a přejeme vše dobré v dalším působení.

26. dubna 2018


Nová publikace Budoucnost lidí z planety Země

Karel Sládek: Budoucnost lidí z planety Země

Teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech

25. dubna 2018


Úspěch fakultních týmů na Cross Campusu 2018

Katolickou teologickou fakultu na letošním ročníku Cross Campusu 2018 reprezentovaly 24. dubna dva běžecké týmy. Oba dva týmy postavili naši studenti – bohoslovci Arcibiskupského semináře. A slavili velký úspěch.

25. dubna 2018


Kard. Beranovi byla udělena Zlatá pamětní medaile UK

Univerzita Karlova udělila in memoriam kardinálovi Josefu Beranovi Zlatou pamětní medaily.

23. dubna 2018


Exkurze ÚDKU do Starého Města, Modré a na Velehrad, 25.5.

Exkurze Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK: Staré Město u Uherského Hradiště – Modrá – Velehrad.

23. dubna 2018


Workshop Science Slam, 25.4.

Přihlašte se na workshopt Sciente Slam Univerzity Karlovy.

23. dubna 2018


Absolvent KTF Pavel Kuchta obdržel cenu Josefa Dobrovského

Dne 18. dubna byla předal rektor univerzity Tomáš Zima Cenu rektora - Cenu Josefa Dobrovského. Ta je určena pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi. V tomto roce byla cena udělena Mgr. Pavlu Kuchtovi z Katolické teologické fakulty.

18. dubna 2018Doplňovací volby do AS KTF UK, 11. a 12. dubna

Doplňující volby do Akademického senátu KTF UK

8. dubna 2018


Vernisáž výstavy Mára Čmára, 17.4.

Studetnský spolek Copertino srdečně zve na vernisáž další výstavy.

3. dubna 2018


Spuštěna registrace běhu Cross Campus

Registrace tradičního běhu napříč Kampusem Dejvice otevřena.

3. dubna 2018


Velkopáteční úvaha prof. Novotného na děkanském blogu I-Fora

Přečtěte si Velkopáteční úvahu děkana KTF UK.

30. března 2018


Přání požehnaných Velikonoc děkana fakulty

Velikonoční přání děkana fakulty

29. března 2018


Velikonoční koncert Acantu, 5.4.

Přijďte na velikonoční koncert fakultního sboru Acant.

28. března 2018


Prof. Jiří Kuthan obdržel Donatio Universitatis Carolinæ

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c, zakladatel Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK a jeho mnohaletý vedoucí, obdržel prestižní Donatio Universitatis Carolinæ.

26. března 2018


Proběhlo fakultní kolo soutěže Paragone

V pátek 23. března proběhlo fakultní kolo soutěže Paragone o cenu prof. Milana Tognera. Ze sedmi přihlášených účastníků vybrala odborná porota pod vedením prof. Víta Vlnase tři studenty, kteří budou reprezentovat náš Ústav dějin křesťanského umění na celostátním kole Paragone, které se uskuteční 10. a 11. května 2018 v Praze

26. března 2018


Rozhovor děkana prof. Novotného na ČRo

Poslechněte si rozhovor s děkanem KTF UK prof. Vojtěchem Novotným na Českém rozhlase, v pořadu Jak to vidí...

26. března 2018


Kardinál Josef Beran a KTF UK

V polovině dubna proběhne dlouho připravovaná repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Tato velká osobnost zasáhla i do dějin naší Katolické teologické fakulty, se kterou byla spjata v rozmezí let 1929 – 1946.

19. března 2018


Tradiční jarní exkurze, 4.5.

Tradiční jarní exkurze studentů KTF UK,

tentokrát do slezského kláštera v Křešově a okolí se uskuteční 4. května 2018.

19. března 2018Filmový večer: Monstrum, 4.4.

Přijďte na další filmový večer, tentokráte na film Monstrum. Úvodní komenář pronese prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

16. března 2018


Dr. Prokopu Brožovi byla udělena pamětní medaile UK

ThLic. Prokop Brož, Th.D. obdržel pamětní medaili Univerzity Karlovy. Medaile mu byla udělena za zásluhy o rozvoj Katolické teologické fakulty, v jejímž čele v roli děkana 8 let stál.

8. března 2018


Přednáška Zázrak v Bolseně, 12.3.

Zveme vás na veřejnou přednášku Zázrak v Bolseně dr. Carlo Tatty (Orvieto), která se uskuteční v pondělí 12. března 2018 od 13.45 hod. v učebně P 3 v budově KTF UK v Dejvicích. Přednáška bude tlumočena.

7. března 2018


K životnímu jubileu našeho pedagoga prof. Hrdiny

Tento měsíc oslaví významné životní výročí pedagog naší fakulty prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. Přečtěte si ohlédnutí jedno z jeho spolupracovníků.

2. března 2018


K životnímu jubileu našeho pedagoga prof. Pospíšila

Tento měsíc oslaví významné životní výročí pedagog naší fakulty prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. Přečtěte si ohlédnutí jedno z jeho spolupracovníků.

2. března 2018


Vzpomínka na doc. Jaroslava Meda objektivem Heleny Kodalíkové

Zavzpomínejte na doc. Meda prostřednictvím objektivu fakultní fotografky Heleny Kodalíkové.

2. března 2018


Koncert fakultní sboru Acant, 6.3.

Sbor Acant pořádá 6. březen od 18:00 benefiční koncert pro Thomayerovu nemocnici v Praze.

2. března 2018


Specializované semináře z oboru kurátorství a znalectví

Přijďte na specializované semináře z oboru kurátorství a znalectví.

2. března 2018


Výběrové řízení: tajemník fakulty, přihlášky do 25.3.

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemník fakulty.

23. února 2018


Studentské vzpomínkové setkání na doc. Meda, 28.2.

Studenti Katolické teologické fakulty UK Vás srdečně zvou na neformální setkání, v rámci kterého si připomenou oblíbeného pedagoga doc. Jaroslava Meda.

21. února 2018


Sbor Acant hledá posily!

Fakultní sbor Acant hledá nové členy.

19. února 2018


Vzpomínka prof. Kuthana na doc. Jaroslava Meda

Přečtěte si vzpomínku prof. Jiřího Kuthana na doc. Jaroslava Meda.

19. února 2018


Vyšlo nové číslo AUC Theologica o fundamentální teologii

Fundamentální teologie se v každé době, a aktuálně i dnes, vyrovnává se základními otázkami víry a zjevení. Tomuto tématu se proto věnuje nové číslo odborného časopisu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy věnované tématu reformy církve. Texty je možné si přečíst také online.

19. února 2018


Vzpomínka prof. Beneše na doc. Jaroslava Meda

Přečtěte si vzpomínku prof. Zdeňka Beneše na doc. Jaroslava Meda.

18. února 2018


Zemřel doc. Jaroslav Med

Dne 14. února 2018 zemřel dlouholetý pedagog Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., Dr.h.c.

15. února 2018


Gregoriánský kalendář nejen v Rusku, rozhovor s doc. Kubínem

Rozhovor s doc. Petrem Kubínem v reportáži ČT 1 – 100 let gregoriánského kalendáře v Rusku.

15. února 2018


Velikonoce v Krkonoších, duchovní obnova

Fakultní kaplan zve studenty KTF UK a přátele na velikonoční pobyt v Jánských Lázních. Součástí budou obřady velikonočního tridua v místním kostele sv. jan Křtitelen, ale také možnost výletů do hor či lyžování.

12. února 2018


Vernisáž nové studentské výstavy, 27.2.

Výstava obrazů Anežky Bartošíkové bude otevřena vernisáží dne 27. 2. 2018 v 17:30 na chodbě 1. patra budovy KTF UK v Dejvicích (Thákurova 3, Praha 6).

Název výstavy, Démonologie, zaštiťuje jak démony v tradičním smyslu slova, tak i démony současnosti — pocity osamění, nepochopení, megalomanství, odcizení se společnosti a sobě samému. Poselství výstavy ovšem není pouze nešťastné, protože dovedeme-li pochopit svého démona, dovedeme-li ho pojmenovat, získáváme nad ním moc a můžeme jej zažehnat.

12. února 2018


K životnímu jubileu dlouholetého pedagoga KTF dr. Karla Šprunka

Tento měsíc oslaví 90. jubileum bývalý zaměstnanec a přítel naší fakulty PhDr. Karel Šprunk. Přečtěte si ohlédnutí jeho spolupracovníků a studentů.

9. února 2018


Mše svatá s udílením popelce, 14.2.

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF na začátku postní doby na mši svatou s udílením popelce, a to na Popeleční středu 1. března ve 12 hodin v kapli sv. Vojtěcha. Vstup do kaple je přes kostel, tj. zezadu budovy (Kolejní 4). Fakultní kaplan mimoto nabízí také příležitost k individuální svátosti smíření.

8. února 2018


Microsoft Office 365 pro studenty a zaměstnance KTF zdarma

Studenti a zaměstnanci Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy mohou zdarma využívat programy z balíku Microsoft Office 365.

5. února 2018


Nová publikace Otázky rodiny ve světě a v církvi

Vyšla nová publikace Otázky rodiny ve světě a v církvi.

2. února 2018


Fotogalerie z inaugurace nového děkana 31.1.

Podívejte se na fotogalerie z inaugurace nového děkana KTF UK prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D.

1. února 2018


Cyklus postních kázání 2018

Již tradičně připravila kolegiátní kapitula Všech svatých na Pražském hradě cyklus postní kázání. Tento rok s tématem Na cestě ze smrti k životu. Kázání prosloví kanovníci doc. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík. Začátek vždy v 18,00 hodin.

30. ledna 2018


Inaugurace nového děkana KTF UK, 31.1.

Dne 1. února 2018 se ujme funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Slavnostní inaugurace proběhne 31. ledna 2018 v rámci slavnostní bohoslužby v chrámu Panny Marie před Týnem. Nový děkan tak po osmi letech vystřídá dosavadního děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D.

26. ledna 2018


Vznikl videoklip CRASHTEST 7

Podivejte se na videoklip z přípravy výstavy Crashtest 7.

24. ledna 2018


Ekumenická studentská slavnost, 23.1.

Ekumenická studentská bohoslužba 23. ledna 2018 v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle od 18 hodin.

22. ledna 2018


Nová publikace Spiritualita a psychosomatika

Nová publikace Spiritualita a psychosomatika od autorů Karla Sládka a Viliama Kopeckého

22. ledna 2018


Sympozium C. S. Lewis a jeho odkaz, 2. 3.

Srdečně zveme na druhé české sympozium věnované C. S. Lewisovi. Kromě příspěvků českých odborníků na Lewisovo dílo sympozium nabídne velký prostor pro diskuzi a podněty všech zúčastněných. Sympozium je pořádáno v rámci projektu GAUK Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise (č. 150316) ThLic. Barbory Šmejdové.

18. ledna 2018


Uctění památky Jana Palacha v Karolinu, 19. 1.

Přijďte si spolu s akademickou obcí připomenout osobnost statečného studenta FF UK, od jehož smrti uplyne právě 19. ledna již 49 let a který by v letošním srpnu oslavil 70. narozeniny.

15. ledna 2018


Spuštěna studentská anketa

Opět spuštěna studentská anketa, která potrvá od 11. ledna až 10. února 2018.

11. ledna 2018


Vyšlo nové číslo Doxy

Vyšlo nové číslo fakultního časopisu Doxa, s tématem Modlitba.

11. ledna 2018


UK hledá nové asistenty při studiu

Univerzita Karlova hledá nové asistenty při studiu. Odměna formou stipendia a možnost potvrzení praxe.

8. ledna 2018


Vyšel nový překlad kázání sv. Bernarda od dr. Koronthályové

Jedná se Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce). Druhé opravené vydání všech 86 kázání vychází souhrnně v jednom svazku a bez paralelního latinského textu. Text přeložila Markéta Koronthályová.

5. ledna 2018


Stále jsou volná místa na letní putování Velkopolskem

Společná exkurze studentů a absolventů Katolické teologické fakulty UK a katedry české literatury PedF UK.Termín: sobota 30. 6. – čtvrtek 5. 7 2018., odjezd v sobotu 30. 6. v časných ranních hodinách (6,30) z Dejvic od budovy KTF (roh Thákurovy a Zikovy), příjezd zřejmě 5. 7. pozdě večer). Vedoucí exkurze: Miloš Sládek.

4. ledna 2018


Vánoční přání

Požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce přeje KTF UK.

20. prosince 2017


Dr. Bubnovi byla udělena medaile Arnošta z Pardubic

Dlouholetému pedagogovi KTF UK PhDr. Milanu Bubnovi, Ph.D. byla udělena medaile arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Medaile je udělována těm osobnostem, které se zvláště významným způsobem zasloužily o rozvoj Katolické teologické fakulty UK, rozvoj teologických věd, vzdělanosti a akademických svobod.

20. prosince 2017


Seminář Stavebně-historický průzkum, 3.1.

Srdečně zveme studenty bakalářských i navazujících magisterských programů na první seminář pořádaný v rámci programu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Tématem semináře, který povede PhDr. Michal Patrný, je metodika stavebně historického průzkumu. Seminář se uskuteční 3. 1. 2018 od 10:00 v učebně P12.

18. prosince 2017


Mezinárodní doktorandská konference – Call for papers

Vyhlášen Call for Paper na mezinárodní konferenci studentů

doktorských studijních programů s tématem Nevidíme, co nevíme.

13. prosince 2017


Ocenění za nejlepší esej o metafyzice časopisu IJPT

Cena za nejlepší esej o metafyzice pro Martina Kočího o nejlepší esej prestižního časopisu International Journal of Philosophy and Theology.

11. prosince 2017


Knihovna KTF hledá nového knihovníka

Knihovna KTF UK hledá nového knihovníka.

11. prosince 2017


Nový článek na iForu – Velké ženy Visegrádského regionu

Přečtěte si nový článek na I-Foru o projektu Velké ženy Visegrádského regionu.

7. prosince 2017


Přijďte na cukroví a svařák, přijďte na Advent na UK, 12.12.

Univerzita Karlova pořádá předvánoční setkání zaměstnanců, studentů, ale i všech příznivců univerzity. Těšit se můžete na bohatý program, například na přednášku dr. Miloše Sládka o dlouhém adventu a jak jej prožívali naši předci.

7. prosince 2017


Vánoční koncert pěveckého sboru Acant, 19.12.

Sbor KTF UK Acant srdečně zve na vánoční koncert dne 19.12.2017. Koncert se uskuteční v sále evangelického sboru v Ječné 19 od 19 hodin.

4. prosince 2017


Zrušení výuky z důvodu fakultní poutní slavnosti

Z důvodu konání fakultní poutní slavnosti ve středu 6. prosince 2017 budou všechny probíhající přednášky končit v 15:45. Pozdější přednášky jsou zrušeny. Poutní slavnost začíná v 16 hodin.

1. prosince 2017


Rorátní mše na KTF, 5., 12., 19.12.

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF během adventní doby na rorátní mši svatou s následnou společnou snídaní. Roráty se budou konat každé úterý během adventu. Poprvé se sejdeme v kapli u sv. Vojtěcha (vstup přes kostel, Kolejní 4), kdy se zúčastní také Arcibiskupský seminář UK. Dne 12. a 19. 12. pak komorněji v kapli KTF.

29. listopadu 2017


Seminář Centra teologie, filosofie a mediální teorie VII/2017

Jaký význam má v dnešní společenské situaci znalost vlastních dějin? Síla a proměna kolektivní paměti. Co je moderní v moderní historii. Historie jako politikum - věda - hobby. Mikrohistorie - oral history - gender history aneb i historiografie má své specializace.

29. listopadu 2017


Rorátní zpívání na schodech v adventu

Srdečně zveme studenty, pedagogy KTF a ostatní přátele a zaměstnance budovy v Thákurově 3 na pravidelné a již skoro tradiční krátké adventní zpívání na schodech. Bude se konat každý všední den s výjimkou úterý (kdy se konají

rorátní mše) od 8:20 na schodech před obrazem Panny Marie umístěným před děkanátem fakulty.

29. listopadu 2017


Nová publikace "Legenda o bratru Hroznatovi"

Vyšla nová publikace doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. Legenda o bratru Hroznatovi. Kniha je

kritickou edicí legendy o bl. Hroznatovi, která byla sepsána v tepelském klášteře v polovině 13. století za účelem vytvoření jeho světeckého kultu.

24. listopadu 2017


Příspěvek KTF na děkanském blogu I-Fora

Ohlédnutí děkana KTF UK za Anežkou Přemyslovnou

23. listopadu 2017


Sympozium o významu mariánských sloupů, 8.12.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a Moravsko-slezskou křesťanskou akademií pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a České biskupské konference pořádá dne 8. prosince 2017 sympozium Duchovní a kulturní poslání mariánských sloupů v minulosti a současnosti v evropském kontextu.

22. listopadu 2017


Nová publikace "Vývoj katechetiky v českých zemích"

Studie Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920 – 1994 (ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.) mapuje období více než sedmdesáti let, charakterizuje toto období, uvádí přehledy učitelů katechetiky na teologických fakultách a představuje jejich dílo, snaží se upozornit na způsoby hledání i na nalezené a ověřované cesty. Zahrnuje práci nejen specializovaných katechetiků, ale i dalších českých teologů, které náročné společenské podmínky přiměly angažovat se v pastorační praxi. Je zachycen i vliv zahraničních autorů, jejichž díla byla přeložena a zpřístupněna formou samizdatu. Výsledky průzkumu potvrzují, že historie je nenahraditelnou učitelkou a její zkoumání dobrodružstvím, které může zaujmout i širší okruh čtenářů, pokud jim výchova víry leží nějakým způsobem na srdci.

22. listopadu 2017


Přijďte na Mikulášskou, 6.12.

Přijďte na Mikulášskou! Spolek Copertino srdečně zve všechny studenty i zaměstnance na tradiční studentskou předvánoční besídku! Co Vás čeká? Příjemný večer se spolužáky a trochu toho vína! A kromě toho také divadelní představení, hudební a pěvecké vystoupení, výtvarná dílna a mnoho dalšího!

21. listopadu 2017


Soutěž pro studenty dějin umění Paragone, termín přihlášek 22.2.2018

Soutěž Paragone o cenu prof. Milana Tognera je určena pro studenty dějin umění. Letos poprvé se uskuteční v Praze. Termín pro přihlášení do fakultního kola soutěže je 22.2.2018.

20. listopadu 2017


Vernisáž výstavy Mors et religio, 5.12.

Spolek Copertino srdečně zve na vernisáž výstavy Mors et religio. Vystavuje Petr Bardaševský. Vernisáž proběhne v první patře Katolické teologické fakulty od 17.30.

20. listopadu 2017


Veletrh absolvent, 28.11.2017

Setkání studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí. Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás.

16. listopadu 2017


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Ve volbách do AS UK byli za akademické pracovníky zvoleni PhDr. Milan Pech, Ph.D. a David Vopřada, Dr., za studenty Mgr. Kateřina Volfová a Bc. Barbora Uchytilová.

15. listopadu 2017


Poutní slavnost, 6.12.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty (Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté, jíž předsedá P. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského semináře Univerzity Karlovy.

15. listopadu 2017


Velké ženy Visegradského regionu, 21. a 28.11.

Přednáškový cyklus Velké ženy Visegradského regionu

14. listopadu 2017


Semináře Šikana pohledem praxe, Dialog ve vyučování

Husitská teologická fakulta UK zve na semináře Šikana pohledem praxe a Dialog ve vyučování. Za workshop je možné získat 3 kredity.

9. listopadu 2017


Adventní exkurze do severních Čech, 9.12.

Tradiční adventní exkurze studentů a absolventů KTF UK a PedF UK, tentokrát do severních Čech, se uskuteční 9.12.2017.

8. listopadu 2017


Seminář o zahraničních pobytech a stážích, 8.11.

Dalším tématem semináře pro doktorandy jsou zahraniční pobyty a stáže. Dozvíte se o možnostech zahraničních pobytů, stážích, stipendijních pobytech, programu Erasmus+ a mnoho dalšího. Seminář se uskuteční ve středu 8. listopadu v 17.00 v učebně P6. Na seminář jsou kromě studentů doktorských studijních oborů zváni také studenti bakalářského a magisterského studia KTF UK.

6. listopadu 2017


Mše za KTF UK v kostele sv. Ignáce, 8.11.

Vysokoškolské katolické hnutí v Praze srdečně zve na společnou bohoslužbu, při které budou modlitby směřovány za studenty, vyučující a absolventy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Mše svatá bude slavena ve středu 8.11. od 19.00 v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Celebrovat bude děkan Katolické teologické fakulty UK ThLic. Prokop Brož, Th.D. Po mši zve Vysokoškolské katolické hnutí do studentského "baru" Vzducholoď, kde je prostor na povídání, občerstvení a přátelskou atmosféru (adresa: Salmovská 8).

6. listopadu 2017


Filmový klub: Ushpizin, 15.11.

Všichni jsou srdečně zváni 15.11. na film Ushpizin. Promítání začne 18.45 v místnosti P8. Úvodní komentář k filmu přednese Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.

6. listopadu 2017


Velký knižní výprodej, 21.–22.11.

Přijďte na Velký knižní výprodej, který pořádá studentský spolek Copertino. Koná se 21. a 22. 11. 2017.

6. listopadu 2017


Panelová diskuze 30 let památkového zákona, 14.11.

Panelovou diskuzi 30 let památkového zákona 14.11. pořádá studentský spolek Copertino a Centrum politických studií.

6. listopadu 2017


Přijďte se podívat na výstavu o naší budově do Galerie Skleňák

Přijďte se podívat na výstavu o budově Arcibiskupského semináře do Galerie Chodník. Výstava trvá do konce listopadu!

6. listopadu 2017


Vyšla nová učebnice staroslověnštiny

Publikace doc. J. Bartoňě Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou) je zamýšlena jako uvedení do staroslověnského jazyka určené primárně pro studenty teologie a jiné zájemce neslavisty. 

1. listopadu 2017


Studenti sehrají hru o sv. Janu Nepomuckém, 13.11.

Studenti KTF UK Vás srdečně zvou na lidovou hru o sv. Janu Nepomuckém. Hra byla nastudována pod vedením dr. Miloše Sládka.

Hra bude provedena 13.11.2017 na Katolické teologické fakultě UK.

1. listopadu 2017


Akademický senát UK zvolil kandidáta na funkci rektora

Akademický senát UK zvolil v prvním kole profesora MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA. podruhé kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. Po jmenování, od 1. února 2018, bude nový rektor UK pokračovat ve svém úřadu. Délka funkčního období rektora je čtyři roky.

20. října 2017


Interdisciplinární seminář CTPM VI/2017, 26.10.

Pui Him Ip (University of Cambridge):

Re-thinking Patristics as a Source for Theological Renewal Today

18. října 2017


Seminář Exploring the Borderlands of Philosophy and Theology, 27.10.

Centrum teologie, filosofie a mediální teorie spolupořádá mezinárodní seminář Exploring the Borderlands of Philosophy and Theology. Akce se uskuteční 27.10. od 10.00 v hlavní budově FF UK (místnost č. 217).

18. října 2017


Podívejte se na fotografie z exkurze Slánských rozhovorů

Podívejte se na fotografie z exkurze, která proběhla v rámci Slánských rozhovorů 2017.

18. října 2017


Přečtěte si misijní poslání knihovny KTF UK

Název Knihovna Katolické teologické fakulty UK označuje „fakultní knihovnu“ Katolické teologické fakulty UK po jejím návratu v roce 1990 do současného sídla arcibiskupského semináře a teologické fakulty v Praze 6 – Dejvicích z nuceného exilu v Litoměřicích, kde fungovala po odtržení od Karlovy univerzity od roku 1953 pod změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta....

18. října 2017


Navrhněte nové knihy do fondu knihovny KTF

Navrhněte nové knihy do fondu knihovny KTF. Online formulář zde.

13. října 2017


Vernisáž výstavy Strukturální systémy

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Strukturální systémy. Vystavuje Milan Galia. Vernisáž proběhne v první patře Katolické teologické fakulty 17.10. od 17.00.

13. října 2017


Žehnání opraveného hrobu a vzpomínka na Mons. J. Polce, 2.11.

Žehnání opraveného hrobu a vzpomínka na Mons. Jaroslava Polce proběhne 2.11.2017 od 15.30 na Břevnovském hřbitově. Hrob požehná kardinál Dominik Duka OP.

13. října 2017


Pozvánka na slavnostní představení knihy dr. M. Sládka, 19.10.

Slavnostní představení knihy Miloše Sládka Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohotských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém se uskuteční ve čtvrtek 19.10. od 17.00 v Sále Boženy Němcové ve Strahovském klášteře. Všichni jsou srdečně zváni.

10. října 2017


Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně, 17.11.

Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně se koná 17. listopadu od 9.30 na Tetíně. Konferenci pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, obec Tetín a Sdružení svaté Ludmily. Součástí programu bude od 18 hodin pořad sestavený ze svatoludmilských legend. Literární texty budou číst studenti KTF.

10. října 2017


Spolupráce s ADCM – pilotní ročník Teologického kurzu pro mladé

Arcidiecézní centrum pro mládež Praha (ADCM) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK pořádá pilotní ročník Teologického kurzu.

9. října 2017


Příručka pro studenty 1. ročníku KTF online

Poprvé v tomto roce vyšla příručka pro studenty 1. ročníku KTF UK. Dostupná je i online zde.

9. října 2017


Vyhlášení voleb do AS UK – aktualizace kandidátů

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém zasedání dne 27. 9. 2017 volby do Akademického senátu UK. Volby proběhnou ve dnech

11., 13. a 14. listopadu 2017 v době vždy od 10 do 14 hodin.

6. října 2017


Studentský spolek zve všechny prváky na pivo, 25.10.

Přijďte na pivo s prvním ročníkem. Poznejte nové spolužáky, sdělte si zkušenosti, zapojte se do dění na KTF. Setkání pořádá studentský spolek Copertino, z.s. v Týnské literární kavárně od 19 hodin.

4. října 2017


Poznejte více sv. Vintíře s doc. P. Kubínem na Radiu Praha ČRo

Rozhovor s doc. PhDr. Petrem Kubínem, Ph.D., Th.D. o sv. Vintířovi na Radiu Praha.

2. října 2017


O sv. Václavovi ve vědeckém magazínu ČRo Leonardo

Rozhovor s doc. PhDr. Petrem Kubínem, Ph.D., Th.D. o sv. Václavovi ve vědeckém magazínu Českého rozhlasu Leonardo.

2. října 2017


Erasmus +, Fond mobility UK, termín 11.10.2017

Na letní semester akademického roku 2017/2018 pro studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ je vypsáno dodatečné výběrové řízení. Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na Oddělení pro zahraniční vztahy (kancelář K1059) je 11.10.2017 do 17.00 hod.

Další informace k náležitostem přihlášky a pobytům v rámci programu Erasmus + naleznete zde.

21. září 2017


Slánské rozhovory 2017, 3. října AKTUALIZACE: program

Město Slaný, klášter bosých karmelitánů ve Slaném a Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Vás srdečně zvou na již XIII. Slánské rozhovory s tématem O Umění baroku. Rozhovory se uskuteční 3. října v klášteře bosých karmelitánů.

19. září 2017


Nový předmět Odborná stáž pro studenty KTF UK

Volitelný předmět Odborná stáž (KVAR810, detail KVAR016) je zaměřen na praktické využití teoretických poznatků získaných během studia na KTF UK. Studenti si tak osvojí praktické dovednosti potřebné k vykonávání jejich budoucího povolání. Studenti si mohou zvolit stáž v tuzemských i zahraničních institucí z připravené nabídky nebo si sami mohou domluvit stáž na jimi zvoleném pracovišti.

Stáž je možné absolvovat v takové organizaci nebo instituci, jejíž činnost prokazatelně souvisí se zaměřením studia studenta. Podmínky pro vykonání stáže se řídí podle konkrétní dohody s institucí, kde bude stáž vykonávána. Předmět je určen pro studenty všech vyučovaných oborů na KTF UK. Lze jej zapsat opakovaně, a to i mimo plán. Zahraniční stáž podléhá i dalším pravidlům, podrobněji zde. Aktuálně nabízené stáže v odkazu aktuality.

18. září 2017


Veni Sancte k novému akademickému roku 2.10.

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK prosit o Ducha svatého pro nadcházející akademický rok při bohoslužbě »Veni Sancte« v chrámu Matky Boží před Týnem. Bohoslužba začíná v 9.00. Po bohoslužbě následuje pro studenty I. ročníků imatrikulace v Karolinu.

15. září 2017


O Jacku Kerouacovi na Radiu Wave s doc. Sládkem

Spirituální teolog Karel Sládek se rozhodl vrátit ke knihám, které nadšeně čítal před dvaceti lety a podívat se na ně právě očima odborníka na duchovní cesty člověka. Konkrétně jde o dílo známého beatnika Jacka Kerouaca a především jeho „romány z cest“. Poslechněte si rozhovor s doc. Sládkem na rádiu Wave.

15. září 2017


Studenti KTF zvou na literárně-hudební pořad dne 26.10.

Studenti KTF UK zvou na literárně-hudební pořad o sv. Ludmile, který se uskuteční dne 26.10.2017 od 17.00 v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku.

14. září 2017


Zapiště si předmět Velké ženy ve Visegradském regionu

Cyklus přednášek Velké ženy ve Visegradské regiónu: kult a umění s nimi spojené pokračuje i v novém akademickém roce. I tento rok je připravena celá řada přednášek předních odborníků z Polska, Slovenska a Maďarska. Účastníci kurzu se budou moci zúčastnit exkurze do Ostřihomi a Budapešti. Exkurzi je možné uznat jako povinnou, nebo volitelnou. Více o kurzu a jeho náplni na první hodině – 3. 10. 2017 v 15:30 v posluchárně P8.

13. září 2017


Mezinárodní studijní dny barokní nástěnné malby

Ve dnech 30. 8. – 5. 9. 2017 proběhly v Lublani, Štýrském Hradci a oblasti Dolního Štýrska „Mezinárodní studijní dny“ věnované barokní nástěnné malbě.

11. září 2017


KTF se zúčastnila Festivalu vědy

Již pátým rokem se na Vítězném náměstí v Dejvicích konal Festival vědy, který má nejen dětské návštěvníky netradičně seznámit s různými vědeckými obory. Letos poprvé se festivalu zúčastnila i Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

7. září 2017


Exkurze Putování Slánskem – termín pro přihlášení prodloužen na 15.9.

Přihlašte se na exkurzi KTF Putování Slánskem, Zlonickem a Velvarskem. Termín přihlášení je posunut do 15.9.

5. září 2017


Univerzita Karlova opět otevírá Juniorskou univerzitu

Univerzita Karlova opět otevírá Juniorskou univerzitu. Zájemci z řad středoškolských studentů se během tří měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě. Každou přednášku z celého cyklu zajišťuje jedna fakulta ze svazku Univerzity Karlovy. A právě Katolická teologická fakulta bude svou přednáškou otevírat celý blok humanitně-společenského zaměření. Prof. Jan Royt zde mladým posluchačům přednese přednášku na téma „Pražské Jezulátko a ikonografie Kristova dětství“.

29. srpna 2017


Aktuální otevřené projektové výzvy: ÉTA a Expedice Neuron

Aktuální otevřené projektové výzvy

28. srpna 2017


Orientační týden UK 18.-22.9.

Během Orientačního týdne se studenti 1. ročníků dozví mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Na každý den je připraven sled přednášek a prezentací, které pomohou lépe se zorientovat ve světě univerzity.

27. srpna 2017


KTF se zúčastnila Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci

V sobotu 19. srpna se Katolická teologická fakulta UK společně s mnoha jinými církevními organizacemi, řády i dalšími českými katolickými teologickými fakultami zúčastnila akce Expo povolání.

21. srpna 2017


Vyšlo nové číslo časopisu AUC Theologica

Vyšlo nové číslo časopisu AUC Theologica. Plné texty ke stažení zde.

15. srpna 2017


Karolínka 2017/2018

Nová Karolínka pro akademický rok 2017/2018.

3. srpna 2017


Mobilita Erasmus+ nabídka ročního pobytu v Berlíně

Nabídka ročního pobytu v Berlíně přes mobility Erasmus+ od 1.9.2017.

2. srpna 2017


Přečtěte si rozhovor s doc. Sládkem v KaTyd

Přečtěte si nový rozhovor s doc. Karlem Sládkem v posledním čísle Katolického týdeníku.

27. července 2017


Poslechněte si rozhovor s doc. Zlatohlávkem o umělecké kresbě

Poslechněte si rozhovor s doc. Martinem Zlatohlávkem o umělecké kresbě a jejím studiu (od 17. minuty)

27. července 2017


Přečtěte si nový článek na I-Foru o dr. Nespěšné Hamsíkové

Přečtěte si nový článek o ocenění a práci dr. Hamsíkové Nespěšné na webu I-Forum.

19. července 2017


Harmonogram akademického roku 2017/2018

V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2017/2018 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 14/2017 vyhlašuje děkan fakulty pro KTF UK harmonogram akademického roku 2017/2018:

14. července 2017


Vyučující biblické katedry dr. Tomáš Cyril Matějec byl vysvěcen na kněze

Vyučující biblické katedry dr. Tomáš Cyril Matějec byl vysvěcen na kněze

4. července 2017


Vyšlo nové číslo časopisu DOXA 6/2017

Vyšlo nové číslo fakultního časopisu DOXA. Aktuální číslo si můžete přečíst zde.

3. července 2017


Konference o blahoslaveném Hroznatovi 18. až 20.9.

Konference Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé je pořádána Kanonií premonstrátů v Teplé, Katedrou církevních dějin a patrologie Katolické teologické fakulty a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK. Konference se koná v termínu 18. září – 20. září 2017 v klášteře Teplá.

29. června 2017


Letní provoz KTF: úprava úředních hodin

V průběhu letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2017) jsou změneny úřední hodiny jednotlivých administrativních oddělení a upraveno konání pravidelných aktivit. Konzultační hodiny pedagogů se nekonají.

26. června 2017


Nabídka studentské pozice: Akademický senát hledá sekretáře/ku

Akademický senát KTF UK nabízí pozici studentského místa pomvěd na pozici sekretář/ka. Své CV s průvodním dopisem zašlete na email voprada@ktf.cuni.cz.

26. června 2017


Crash test 7 na ČRo Vltava

Poslechněte si rozhovor s kurátory studentského projektu Crashtestu 7 na ČRo Vltava o tom, jak výstava vznikala a co přineslo setkání absolventů AVU 93/94 se současnými studenty.

22. června 2017


První absolvent, který vystudoval UK za mřížemi. Nový článek na I-Foru

Přečtěte se nový článek na I-Foru o prvním absolventovi UK, který ji vystudoval ve vazební věznici.

20. června 2017


Worshop: Holokaust. Co si myslí mladí ve 4. generaci? 23.6.

Studenti všech oborů KTF UK jsou zváni na workshop "Holokaust – co si myslí mladí lidé ve čtvrté generaci?". Workshop pořádá Centrum pro aplikovanou etiku při KTF UK ve spolupráci s prof. Hannou Rooseovou z Ruhr Universität Bochum. První setkání proběhne 23.6.2017 v Praze, druhé výjezdní setkání pod vedením dr. Noemi Bravené a doc. Karla Sládka se uskuteční v Bochumi do konce roku 2017.

15. června 2017


Přečtěte si o novém studentském Crashtestu na I-Foru UK

Přečtěte si o novém ročníku studentského projektu Crastest 2017 na univerzitní portále I-Forum.

15. června 2017


Mše sv. za prof. Homolku 21.6.

Ve středu 21.6. ve 12.00 bude ve fakultní kapli sloužena mše sv. za prof. Jaromíra Homolku, který byl dlouholetým pedagogem KTF UK.

15. června 2017


Akademický senát KTF UK zvolil kandidáta na funkci děkana

Dne 7. června byl akademickým senátem dle Řádu pro volbu kandidáta na funkci děkana zvolen nový kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Dle Statutu Katolické teologické fakulty UK, základního dokumentu fakulty, předkládá Velký kancléř kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, jméno zvoleného kandidáta Kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem. Poté musí být kandidát schválen také rektorem Univerzity Karlovy.  

7. června 2017


Svolání akademické obce

Děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D. svolává akademickou obec na 6. června od 11.00 do učebny P3. Setkání je svoláno na základě žádosti Velkého kancléře Dominika kardinála Duky.

5. června 2017


Zhodnoťte výuku právě končícího semestru

Zhodnoťte výuku končícího semestru. Anketu naleznete po přihlášení v SIS.

5. června 2017


Dr. Nespěšná Hamsíková získala cenu Josefa Krásy

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. získala cenu Josefa Krásy, kterou uděluje Uměleckohistorická společnost badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Cenu získala za publikaci Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500–1550) (Praha 2016).

2. června 2017


Zemřel prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.

Zemřel prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc., odborník na středověké umění a dlouholetý pedagog KTF UK.

1. června 2017


Přihlašte se na letní kurz Etiky, termín přihlášek 15.6.

Chcete se seznámit se základy křesťanské etiky a morální teologie a zároveň si procvičit anglický jazyk? Přihlašte na letní kurz Etiky. Zbývají poslední volná místa.

Více informací o obsahu kurzu podá jeho garant doc. Libor Ovečka. Přihlásit se můžete na studijním oddělení do 15.6. Za úspěšné absolvování kurzů lze získat 6 ECTS kreditů. Studenti KTF UK mají kurz zdarma. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

1. června 2017


Knihovna hledá dobrovolníky pro přestavbu regálů ve studovně, 14.6.

Knihovna hledá dobrovolníky pro přestavbu knihovních regálů ve studovně. Přestavba proběhne 14. června. Jde o práci pro zdatné jedince z důvodu manipulace s knihami i regály. Jedná se o práci na půl den/den práce. Vítaná je pomoc i pouze na dvě hodiny. Přestavba začíná v 9 hodin. Zájemci, kteří jsou ochotni pomoci, ať se prosím přihlásí v knihovně nebo na email sirka@ktf.cuni.cz.

31. května 2017


Crashtest 2017, 13.6.–4.7.

Studenti semináře dr. Milana Pecha srdečně zvou na výstavu studentského projektu CRASHTEST. Letošní ročník nese název REKONSTRUKCE AVU 93/94.

Ústřední pozici zaujímá snaha o retrospektivní rekonstrukci souboru diplomových prací studentů, dnes již často etablovaných umělců, kteří ukončili svá studia na pražské Akademii výtvarných umění v akademickém roce 1993–1994. Výstava potrvá od 13. června do 4. července v Topočově salonu. Více o výstavě zde.

31. května 2017


Na chodbě KTF bylo instalováno dílo z projektu Ukradená galerie

Na chodbě KTF bylo instalováno dílo z projektu Ukradená galerie, obraz Panny Marie Rynecké a bude zde vystaven do čtvrtka 1.6. Obraz, který odkazuje k obrazu umístěném na strženém Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí, vytvořil Jan Stoss, pedagog Akademie výtvarných umění v Praze.

26. května 2017


Zápis z volební komise k volbě kandidáta na funkci děkana KTF UK

Dne 23. května 2017 proběhlo zasedání volební komise k volbě kandidáta na funkci děkana KTF UK. Ze zasedání je byl vyhotoven zápis, z něhož je uveřejněn výňatek zde.

23. května 2017


Volná místa na duchovním cvičení 24.–28.6.

I letos pořádá Katolická teologická fakulta v termínu od soboty 24. června do středy 28. června v Exercičním domě na Svaté Hoře duchovní cvičení. Jeho absolvování je jednou z možností, jak získat zápočet v předmětech Duchovní cvičení I (KVAR 120) a Duchovní cvičení II. (KVAR 012). Přihlášení probíhá přímo prostřednictvím stránek exercičního domu zde.

22. května 2017


Klasické rozhovory 2017, 27.6.

Konference Klasické rozhovory je věnována nejrůznějším tématům souvisejícím s historií středomořských civilizací. Konference pořádaná Ústavem dějin křesťanského umění se bude konat 27. června 2017 v budově KTF UK v učebně P8.

22. května 2017


Science Slam. Prezentujte svůj vědecký projekt formou stand-up!

Science slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž studenti a doktorandi formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty.Více o projektu zde.

19. května 2017


Interdisciplinární seminář V: Pavel Roubík – Myšlení Boha v krizi

Během paté interdisciplinárního semináře centra filosofie, teologie a mediální teorie přednese Pavel Roubík přednášku s tématem Myšlení Boha v krizi.

18. května 2017


Studenti sehrají hru o sv. Janu Nepomuckém

Studenti KTF UK Vás srdečně zvou na lidovou hru o sv. Janu Nepomuckém. Hra byla nastudována pod vedením dr. Miloše Sládka.

Hra bude provedena 1. 6. po fakultním setkání Te Deum v klubu u kostela Panny Marie Sněžné od 17 hodin a 3.6. v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu u Sedlčan. Všichni jsou srdečně zváni.

17. května 2017


Via Carolina – veletrh příležitostí ke spolupráci 23.–24.5.

Via Carolina je cestou ke spolupráci v oblasti inovací, smluvního výzkumu, transferu technologií a celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům. KTF UK zde v úterý ve 12.50 představí projekt Královské dílo.

15. května 2017


Přijďte na KTFest studentského spolku Copertino 30.5.

Studentský spolek Copertino pořádá již druhý ročník studentského festivalu KTFest. Na co se můžete 30.5. těšit? Chystají se autorská čtení, hudební vystoupení a další!

15. května 2017


Přijďte na Ozvěny Academia Film Olomouc

V pátek pátek 19. května od 12 do 22 hodin pořádá Kampus Dejvice Ozvěny AFO v Dejvicích. Diváky čeká celkem pět odborných snímků, debata s odborníky, a pro odlehčení také na závěr brakový horor z 50. let minulého století nebo hudební afterparty. Dokumenty pojednávají např. o důsledcích prodlužování průměrného věku nebo objevů DNA, o vlivu globalizace na stravovací zvyklosti lidí z tradičních kultur, o požadavcích současného světa na zálohování dat nebo o autorství obrazů malíře Hieronymuse Bosche.

15. května 2017


ZMĚNA DATA: Přednáška "Kláštery klarisek v Bratislavě a Trnavě" 30.5.

Dne 23.5.2017 od 15:30 se v učebně P8 koná přednáška Mgr. Bibiany Pomfyové, Ph.D. s názvem Kláštery klarisek v Bratislavě a Trnavě v kontextu architektury žebravých řeholí a ženských klášterů. Všichni jsou srdečně zváni.

15. května 2017


Studentka A. Ebenová získala třetí místo v soutěži Paragone

Studentka KTF UK Anna Ebenová získala třetí místo v celostátní studentské soutěži Paragone o cenu prof. Milana Tognera. Čtvrtý ročník soutěže se tentokráte konal v Ostravě pod patronací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Na konferenci vystoupilo 18 studentů. Předsedkyní odborné poroty byla doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

12. května 2017


Nová výstava Symbióza

Dne 23. května v 17.15 se koná vernisáž nové výstavy na chodbách KTF UK. Svou fotografickou tvorbu bude vystavovat Veronika Hanušová. Všichni jsou srdečně zváni.

11. května 2017


Nabídka stáže v Benátkách, termín přihlášení do 14.5.2017

Hledáme zájemce o letní stáž na univerzitě v Benátkách od 1.6. – 31.7.2017 na katedře lingvistiky, Ca' Foscari University of Venice.

Požadavky: dobrá znalost českého jazyka (rodilý mluvčí), dobré znalosti PC (Excel), samostatnost a spolehlivost, znalost anglického jazyka pro základní komunikaci, znalost italského jazyka vítána.

10. května 2017


Hlasujte o dokumentárních filmech v ozvěnách AFO do 10.5.

Chcete na ozvěnách AFO (Academia film Olomouc), které pořádá Kampus Dejvice, vidět právě ten film, který Vás nejvíce zajímá? Rádi byste shlédli dokument o digitální paměti, otázkách evoluce, zahlcení společnosti obrazy a jejich vlivu či o malíři Hieronymu Boschovi? Hlasujte v anketě o výběru filmů do 10. května do 12.00 zde.

5. května 2017


Konference Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy

Katolická teologická fakulta UK spolupořádá konferenci Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Dalšími organizátory jsou Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta, Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza, Polska Akademia Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.

Konference se koná 10.–11. května 2017 v Krakově.

3. května 2017


Zemřela paní Alena Zámečníková

Dne 28.4.2017 zemřela paní Alena Zámečníková, která pracovala v sekretariátu děkana v čase, kdy se sídlo Katolické teologické fakulty vrátilo do Prahy, tedy od roku 1990 až do roku 2002. Vedení fakulty jí děkuje za vše, co pro společné dílo fakultní akademické obce vykonala.

Světlo Kristova vzkříšení ať jí svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

2. května 2017


Brigáda v rámci projektu Výchova a hodnoty

Arcibiskupství pražské hledá brigádníky pro přípravu programů do vybraných kostelů a do Arcibiskupského paláce pro žáky 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ nebo středních škol a pro lektorování připravených programů pro jednu nebo více věkových skupin v pracovních dnech týdne pro školy. Více informací na www.vychova-hodnoty.cz

2. května 2017


Souborné vydání promluv Adolfa Kajpra

Vyšlo souborné vydání promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby.

27. dubna 2017


Te Deum 2017 1.června

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK 
poděkovat za uplynulý akademický rok při bohoslužbě Te Deum 
v kostele Panny Marie Sněžné 
v Praze od 15.30.

27. dubna 2017


Studentská konference UNICA 2017 v Římě - termín do 5.5.!

Zúčastněte se studentské konference UNICA 2017 v Římě!

Konference se koná 4.-7. října 2017. Účastníkům je ze strany organizátorů hrazeno ubytování. Na cestovné lze na část zažádat z Fondu mobility UK. Termín pro zaslání přihlášek byl pro Univerzity Karlovu posunut na 5.5.2017.

Program konference a podrobnější informace naleznete zde, formulář pro přihlášení zde. V případě vyplnění přihlašovacího formuláře prosím pošlete také zprávu na relations@ktf.cuni.cz z důvodu evidence počtu studentů UK.

27. dubna 2017


Vyhlášena volba rektora UK

Byla vyhlášena volba rektora. Podrobnější informace naleznete zde.

21. dubna 2017


Praktické stáže v zahraničí – doplnění

V rámci programu Erasmus+ hledáme vážné zájemce o zahraniční praktické stáže, které je nutné uskutečnit do konce akademického roku 2016/2017. Minimální délka pobytu je 60 dní. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.

21. dubna 2017


Velikonoční koncert sboru Acant 19.4.2017

Přijďte si 19.4.2017 poslechnout velikonoční koncert fakultního sboru Acant pod vedením Terezie Minářové Výborné. Na programu jsou díla Petra Ebena a Zdeňka Lukáše. Koncert se koná v kostele sv. Bartoloměje od 19.15.

19. dubna 2017


Smrt a utrpení perspektivou hry – Jan Lamser, 25.4.2017

Hra jako téma na první pohled nemá zvláštní vztah ke křesťanské teologii. V druhé polovině dvacátého století se nicméně objevují z pera Hugo Rahnera a následně Jurgena Moltmanna, dvě dogmatické linie, které hru uchopují a činí z ní výrazný teologický motiv. Obě pojetí, byť odlišně fundovaná, se v mnoha závěrech shodují; radikálně se naopak rozcházejí ohledně chápání vztahu hry, utrpení a smrti. Zmíněná tenze v sobě skrývá řadu vrstev a zůstává otevřeným tématem pro současné teologické uchopení. O této výzvě hry pojedná tento příspěvek. Jan Lamser je absolvent ETF UK a frekventant doktorského studia na stejném pracovišti.

18. dubna 2017


Between Eternity and Historicity

Srdečně zveme na seminář Between Eternity and Historicity.Exploring the "After" of Christianity, který proběhne 9. května 2017 od 9.00 v učebně P3.

Mezinárodní seminář bude hledat odpovědi na následující otázky z pohledu současné kontinentální filosofie: Je křesťanství neměnitelné a přijímá v dějinách pouze různé podoby? Jaký je vztah křesťanství a dějinnosti? Co znamená interpretovat křesťanství jako historické náboženství? Příspěvky přednesou: Colby Dickinson (Loyola University, Chicago), Justin Sands (North-West University, Potchefstroom), Martin Kočí (Charles University, Prague).

12. dubna 2017


Kolokvium Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

U příležitosti nálezu gotického fragmentu Krista v kostele Nejsv. Salvátora se v salvátorské sakristii dne 19. 4. od 18.00 uskuteční kolokvium. Jeho první část se zaměří na samotný fragment Krista, druhá se bude věnovat otázce, co všechno dnes víme o slavném dominikánském konventu sv. Klimenta, který stál v místech dnešního jezuitského Klementina. Pozvání k debatnímu stolu přijali přední odborníci na danou problematiku: Jan Royt, Ivo Hlobil, Ivo Hlobil, Marius Winzeler, Jan Havrda, Marcin Szyma, Dušan Foltýn, Marcin Szyma a Ondřej Šefců.

12. dubna 2017


Rektorský sportovní den 17.5.

Jeden den v roce máte možnost se setkat společně s ostatními studenty a zaměstnanci Univerzity Karlovy a odpočinout si od náročných studijních či pracovních povinností. Zkuste si odpočinout aktivně a strávit společně příjemný den naplněný sportem a přátelskou atmosférou. Přijďte si ten jeden den společně užít.

12. dubna 2017


Přání požehnaných Velikonoc

Radost ze vzkříšení Krista a moc jeho zmrtvýchvstání přeje děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož.

11. dubna 2017


2. kolo přijímací řízení 2017

Podmínky přijímacího řízení ke studiu na akademický rok 2017/2018 naleznete na webových stránkách www.ktf.cuni.cz. Termín pro podání přihlášek je 20.07.2017.

10. dubna 2017


Vernisáž výstavy Ecclesiae et via ferrata 19.4.2017

Přijďte se podívat na novou výstavu na chodbách KTF. Vernisáž se koná 19.4. od 17 hodin.

5. dubna 2017


Přednáška o posledním místě odpočinku královny Gertrudy 25.4.2017

Přijďte si poslechnout přednášku Pilisszentkerezt jako místo posledního odpočinku uherské královny Gertrudy dne 25. dubna 2017 od 15.30 hod. v učebně P8. Přednášku přednese Dr. Imre Takács, vedoucí Institutu dějin umění Univerzity Eötvöse Lóránda v Budapešti. Přednáška proběhne v rámci cyklu Velké ženy ve Visegradském regionu: kult a umění s nimi spojené a bude tlumočena.

5. dubna 2017


Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 22.4.2017

Přijďte 22. dubna na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, který pořádá Univerzita Karlova. Čeká Vás bohatý doprovodný program – přednášky, komentované prohlídky historických prostor Karolina, koncert, výstavy, fotokoutek a mnoho dalšího.

4. dubna 2017


Cross Campus 2017 Poběžte za KTF 25.4.2017!

Třetí ročník štafetového běhu Cross Campus se uskuteční 25. dubna 2017 v Kampusu Dejvice. Přihlašte se na běh a reprezentujte KTF UK. Nebo přijďte běžce alespoň náležitě podpořit. Pokud nemáte vlastní tým, přihlašte se spolku Copertino (spolek.ktf@gmail.com).

Přihlásit se mohou čtyřčlenná družstva složená ze studentů či zaměstnanců institucí a škol v Kampusu Dejvice (NTK, ÚOCHB AV ČR, VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, KTF UK ČR). Nezapomeňte svůj tým včas přihlásit. Kapacita závodu je omezena. Startovné je zdarma. Podrobnější informace zde.

4. dubna 2017


Filmový večer spolku Copertino – Lekce Faust 25.4.2017

Přijďte na další filmový večer spolku Copertino 25.4.. Tentokrát Vás čeká film Lekce Faust od Jana Švankmajera. Začínáme v 18.30 v učebně P8.

4. dubna 2017


Otevírací doba knihovny během velikonočních prázdnin

Knihovna KTF UK bude z důvodu velikonočních prázdnin uzavřena pro veřejnost od čtvrtka 13. dubna do úterý 18. dubna 2017.

3. dubna 2017


AS KTF UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK

Akademický senát Katolické teologické fakulty UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK a zvolil volební komisi. Do 23. května 2017 do 12.00 je možné podávat návrh na kandidáty děkana. Mimořádné zasedání senátu k volbě kandidáta děkana proběhne 7. června 2017 ve 13.00.

3. dubna 2017


Termín podání přihlášek do doktorského studia je 30.4.2017

Termín podání přihlášek k doktorskému studiu na KTF UK v akademickém roce 2017/2018 je 30. 4. 2017. Bližší informace o přijímacím řízení a doktorském studiu naleznete

zde.

3. dubna 2017
Postní ztišení 30.3.-2.4.2017

Zastavte se během postní doby a najděte si čas na ztišení a zklidnění, naslouchání Božímu slovu modlitbě. Společně strávíme 4 dny v trapistickém klášteře v Novém.

20. března 2017


Filmový večer spolku Copertino 28.3.

Přijďte 28.3. na filmový večer studentského spolku Copertino. Promítat se bude záznam divadelního představení Městského divadla v Brně Smrt Pavla I. Začátek v 18.00.

20. března 2017


Pozvánka na Velikonoce v Janských lázních

Fakultní kaplan zve studenty KTF UK na velikonoční pobyt v Janských Lázních v penzionu Marianum.

Součástí budou obřady velikonočního tridua v místním kostele sv. Jana Křtitele, ale také možnost výletu do hor. Další informace na vyžádání (kaplan@ktf.cuni.cz).

Rekolekce se uskuteční jen při dostatečném počtu zájemců: nahlaste se, prosím, co nejdříve! Na ubytování

bude domluvena studentská sleva.

13. března 2017


Student KTF obdržel Cenu rektora

Bc. Eduard Fiedler, absolvent bakalářského studijního oboru Teologické nauky, obdržel Cenu rektora cenu Josefa Dobrovského.

8. března 2017


Vyšly dvě nové publikace o starých kresbách z českých sbírek

Vyšly dvě nové publikace o starých kresbách Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách a Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů. Podrobné anotace knih naleznete na stránkách KTF UK, v záložce publikační činnost.

6. března 2017


Mezinárodní konference Obsah – Forma, zveřejnění programu

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Podrobný program naleznete na stránkách KTF UK. Na závěr konference přednese přednášku dr. Elizabeth Pilliod z State University of New Jersey.

3. března 2017


Fakultní kolo soutěže 1.3.2017

Fakultní kolo Paragone, soutěže o cenu prof. Milana Tognera, se koná 1.3.2017 od 16.00 v učebně P5. O fakultní nominaci se utká 5 studentů KTF UK.

27. února 2017


Sbor UK hledá nové členy

Sbor Univerzity Karlovy uvítá nové členy. Zkoušky probíhají každou středu od 17 hod v Charvátově sálu. Přidejte se!

24. února 2017


Informační týden UK pro zájemce o studium

Máte zájem studovat na Univerzitě Karlově? IPSC Vám i v poslední chvíli poradí jak na to. Sledujte jejich akci Informační týden.

24. února 2017


Výzva – zahraniční stáže v rámci Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ hledáme vážné zájemce o zahraniční praktické stáže, které je nutné uskutečnit do konce akademického roku 2016/2017. Minimální délka pobytu je 60 dní. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.

24. února 2017


Prof. S. Sousedíkovi byl udělen čestný titul profesor emeritus

Prof. Stanislav Sousedík, dlouholetý akademický pracovník Katolické teologické fakulty UK, byl k 1. lednu 2017 rektorem Univerzity Karlovy jmenován čestným titulem profesor emeritus. Dne 21. února 2017 děkan fakulty Prokop Brož slavnostně předal prof. Sousedíkovi dekret emeritního profesora.

22. února 2017


Interdisciplinární seminář II/2017: Filip H. Härtel, Richard Kearney: Bůh, který může být

Ve své přednášce se bude Filip H. Härtel věnovat frekventované otázce návratu náboženství v postmoderní době. Východiskem bude dílo Richarda Kearneyho, současného irského katolického filosofa, u nás jen minimálně reflektovaného, především pak jeho koncepci "Boha, který může být".

20. února 2017


Na cestě s Jackem Kerouacem - rozhovor I- Forum

Přečtěte si rozhovor s doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. o spirituálně-teologické cestě s Jackem Kerouacem.

17. února 2017


První absolvent projektu studia vězňů

První student z Vazební věznice Praha Ruzyně úspěšně ukončil studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

16. února 2017


Vzpomínka děkana fakulty na kardinála Martiniho

Článek děkana fakulty v nejnovějším čísle Katolického týdeníku, ve kterém vzpomíná na kardinála Martiniho, si můžete přečíst i online.

16. února 2017


Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+

ke studijním pobytům v akademickém roce 2017/2018. Bližší informace na Zahraničním oddělení KTF UK. Sledujte informační kanály KTF UK. Termín pro odevzdání přihlášek je 23.3.2017.

15. února 2017


Fond mobility termín podávání žádostí

Fakultní termín pro podávání žádostí z fondu mobility je 23. března 2017. Podmínky žádosti jsou dostupné na webu KTF UK.

15. února 2017


Rozhovor s proděkanem pro studium Jaroslavem Brožem

Má v dnešní době smysl studovat teologickou fakultu? Přeštěte si či poslechněte rozhovor s proděkanem pro studium KTF UK Jaroslavem Brožem na ČRo.

13. února 2017


Kuriozitami církevní dějin – křest knihy, 21.02.2017

Tomáš Konečný a Marek Szeles za "Kout historických kuriozit" zvou na křest knihy "Kuriozitami církevních dějin". Křest se uskuteční 21.02.2017 od 18.00 na Katolické teologické fakultě.

Křest bude doplněn vernisáží ilustrací z knihy.

10. února 2017


seminář Masmediální komunikace 27.2.–2.3.2017

V rámci programu celoživotního vzdělávání se otevírá kurz Masmediální komunikace. Program se uskuteční formou prezenčního blokového semináře v termínu 27. 2. 2017 až 2. 3. 2017 v budově KTF UK. Termín přihlášek je 27.2.2017.

Témata semináře jsou: Masová komunikace a masová kultura, Informační útvary, Novinářská etika, Zábava v médiích, Manipulace, Reklama, Veřejné mínění

10. února 2017


Nové kurzy Centra teologie, filosofie a mediální teorie

Centrum teologie, filosofie a mediální teorie pro letní semestr otevírá kurzy vyučované v anglickém jazyce – Seminář z fundamentální teologie, Teologie osvobození, Teologie a mediální teorie.

10. února 2017


Popelec

Srdečně zveme zvláště studenty, pedagogy a přátele KTF na začátku postní doby na mši svatou s udílením popelce, a to na Popeleční středu 1. března ve 12 hodin v kapli kostela sv. Vojtěcha. Vstup do kaple je přes kostel, tj. zezadu budovy (Kolejní 4). 

7. února 2017


Přijímací řízení 2017

Podmínky přijímacího řízení ke studiu na akademický rok 2017/2018 naleznete na webových stránkách www.ktf.cuni.cz. Termín pro podání přihlášek je 28.02.2017.

6. února 2017


Postní kázání 2017

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

pořádá cyklus postních kázání Vydat se cestou spásy. Kázání sekonají vždy od 18 hod. v kostele Všech Svatých.

2. února 2017


Nové číslo AUCT Theologica 2/2016 Levinas a teologie

Vyšlo nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica s tématem Levinas a teologie.

Časopis Acta Universitatis Carolinae Theologica lze zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha 1). Je dostupné také online.

Předplatné časopisu lze objednat v redakci časopisu (Thákurova 3, 160 00 Praha 6; e-mail: theologica@ktf.cuni.cz). 

30. ledna 2017


Informační schůzka ohledně Erasmus+ 22.2.2017 od 14.00

Informační schůzka o studijních pobytech v zahraničí se uskuteční ve středu 22.2.2017 od 14.00 v učebně P08. Setkání se zúčastní institucionální koordinátorka Mgr. Ivana Herglová, PhD. z rektorátu UK a další.

26. ledna 2017


Rozhovor se studentkou KTF na I-Foru

Výstava Anežky Bartošíkové Vize na chodbách KTF UK právě skončila. Přečtete si však nejen o její tvorbě na informačním portálu Univerzity Karlovy.

26. ledna 2017


Interdisciplinární seminář 31.1.2017 Michal Cáb - Postdigitální kultura

Centrum teologie, filosofie a mediální teorie Vás srdečně zve na pravidelné semináře, které se budou pravidelně konat od 18:00 každé poslední úterý v měsíci v průběhu letního semestru.

První setkání se uskuteční 31.1.2017.

Místnost P5

25. ledna 2017


Paragone 2017 soutěž pro studenty do 22.02.2017

soutěž o cenu prof. Milana Tognera

4. ročník celostátní studentské soutěže (Ostrava)

18. ledna 2017Věda na UK - medailonek prof. Jiřího Kuthana

Prof. Jiří Kuthan je společně s prof. Janem Roytem autorem publikace Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Za tuto knihu získali Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od MŠMT.

4. ledna 2017
Roráty na schodech

5. prosince 2016


OBSAH A FORMA Doktorandská konference 23/3/2017

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů.

26. října 2016


Vyšla nová kniha Dr. Davida Vopřady - "La mistagogia del commento al Salmo 118 di Sant'Ambrogio".

La mistagogia del commento al Salmo 118 di Sant'Ambrogio. Il testo si presenta come una analisi al "Commento al Salmo 118" di sant'Ambrogio, finalizzata a spiegare il modo in cui si manifesta il mistero di Cristo nei sacramenti, nella vita liturgica e nella vita sociale dei fedeli, rivolgendo un'attenzione particolare anche al contesto socio-culturale del IV secolo.

19. října 2016


Konference Neplodnost jako etický problém 21/10/2016

Mezinárodní konference Asociace Bioethicists in Central Europe a Katolické teologické fakulty UK.

18. října 2016


ERASMUS+ výběrové řízení na studijní pobyty do 18/10/2016

Katolická teologická fakulta vypisuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyt v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ na letní semester v akademickém roce 2016/2017. Termín odevzdání přihlášek a všech podkladů na Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy, kancelář K1059 je 18.10.2016.

Výběrové řízení pro všechny studijní obory proběhne dne 19.10.2016 od 15.30 hod.

11. října 2016


Fond mobility - podávání žádostí do 13/10/2016

Termín pro podávání žádostí pro ZS je 13. říjen 2016. Žádosti se odevzdávají na Oddělení pro vnější a zahraniční vztahy Katolické teologické fakulty.

11. října 2016
Velké ženy ve Visesgradském regionu: Nový projekt ÚDKU

Cílem projektu je představit významné ženy střední Evropy 13. století, pocházející většinou z královských rodů, a to se zaměřením na uměleckou tvorbou, která byla spojena s jejich působením, stejně jako na jejich kult, který se rozvinul zejména po jejich smrti. Tyto ženy sehrály zásadní roli v politických i kulturních dějinách střední Evropy a jejich význam dalece přesahoval hranice jednotlivých státních útvarů již za jejich života.

27. září 2016X. celostátní katechetický kongres 27-29/10/2016

Katechetická sekce České biskupské konference zve katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na celostátní katechetický kongres v Třešti.

21. září 2016


Konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů 29-30/09/2016

Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí

založení Řádu kazatelů - dominikánů.

20. září 2016
VENI SANCTE 3/10/2016 - slavnostní zahájení akademického roku

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK prosit o Ducha svatého pro následující akademický rok 2016/2017 při bohoslužbě „VENI SANCTE“ v chrámu Matky Boží před Týnem.

Po bohoslužbě následuje pro studenty prvních ročníků imatrikulace v Karolinu.

6. září 2016


Ohlédnutí za korunovací Karla IV.

V roce 1347 se římský král Karel Lucemburský a francouzská princezna Blanka z Valois stali českým králem a českou královnou. 3. a 4. září 2016 se pokusili historici Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR slavnostní událost věrně zrekonstruovat včetně kajícné poutě na Vyšehrad v předvečer korunovace.

5. září 2016


Vyšla nová kniha Mlady Mikulicové, PhD. - Jeskyně pokladů

Raně středověký spis Jeskyně pokladů se těšil v křesťanském Orientu velké oblibě, pravděpodobně pocházel ze Sýrie z okruhu školy svatého Efréma. Arabská verze z 9. století, jejíž překlad přinášíme, je zasazena do rámce pseudoklementinských spisů. Kniha vypráví biblické dějiny s apologetickým cílem vyložit starozákonní události jako první dějství spásy člověka skrze Božího Syna a Adamova potomka, Ježíše Krista. Jeskyně s Adamovým tělem a rajským dědictvím zlata, kadidla a myrhy představuje v druhém dějství Kristův hrob jako místo vykoupení z dědičné viny.

17. srpna 2016


Nová DOXA je tu!

Nové číslo zpravodaje Katolické teologické fakulty.

Redakce si v něm položila otázku, která je pro fakultu i její studenty skutečně klíčová: K čemu je vůbec teologie? Jak uvádí editorial, otázka se zrodila z vědomí rizika teologicky „lhostejné“ církve, jež neprojevuje o teologii zájem a považuje ji „za nadstavbu nad vlastní stavbou církve“, a to přes to, že „se v církvi na všech rovinách teologizuje“. Takto „bezcharakterní“ církev by ale byla, jak ukazují autoři textů rubriky Focus, církev bezduchá – totiž, bez Ducha, Ducha ignorující.

10. srpna 2016


Vyšla nová kniha - "Katolický pohled na náboženskou spiritualitu"

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. přináší úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím v katolické perspektivě. Představuje dějiny tohoto vztahu a definuje teologický základ křesťanského přístupu k náboženské pluralitě. Stranou neponechává ani současné teologické přístupy a některé otevřené otázky, s nimiž se setkáváme v rámci mezináboženského dialogu (zjevený charakter, spásonosnost a pravdivost různých náboženských identit).

3. srpna 2016


Hudba v katedrále IV. - hudba doby Karla IV. 2/9/2016

Letošní již čtvrté setkání nad tématem “hudby v katedrále” se ponese ve znamení karlovského jubilea. 

Pořadatelé: Metropolitní kapitula u sv. Vítra v Praze, Centrum teologie a umění při KTF UK a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě.

3. srpna 2016


Zúčastněte se korunovační slavnosti Karla IV 3.-4.9. 2016

Vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“ je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých králů. Podklady pro dramaturgii a scénář tehdy připravili odborníci z Ústavu dějin umění Akademi věd ČR a Ústavu dějin křesťanského umění KTF Univerzity Karlovy v Praze.

2. srpna 2016Fakultní sbor ACANT přijímá nové členy

Za aktivní účast ve sboru je možno obdržet zápočet z předmětu Duchovní hudba ve sborové praxi.

4. července 2016


Vyšlo nové číslo AUC Theologica o tržním hospodářství

Ročník 6, číslo 1

Téma: Tržní hospodářství

1. července 2016Letní filozofická škola

28. června 2016


CRASHFEST 10.6.2016-1.7.2016

Šestý ročník projektu CRASHTEST. Jde o jakousi zátěžovou zkoušku, v níž se studenti kurátoři prvně potkávají se studenty umělci při tvorbě společné výstavy. Garantem projektu je Milan Pech, vedoucí výběrového kurátorského semináře CRASHTEST na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy v Praze.

26. května 2016


Prof. Petr Slavíček převzal Cenu Neuron

Prof. Petr Slavíček převzal včera Cena Neuron pro mladé vědce do 40 let. Kromě toho, že má vlastní výzkumnou skupinu se špičkovými výsledky (Laboratoř teoretické fotodynamiky na FCHI), má za sebou prof. Slavíček také prestižní publikace například v Nature Chemistry a , ale i nedávnou obhajobu bakalářské práce na Katolické teologické fakultě na téma Zázraky českých středověkých světců.

24. května 2016


Výstava TVÁŘ, PŘÍBĚH ZTRACENÍ A TOUHA ZNOVUNALÉZÁNÍ

Výstava Tvář a příběh ztracení a touha znovunalézání.

Odbornými garanty a spolutvůrci celého konceptu jsou profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy, přední český znalec středověkého a raně novověkého umění, a Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK, který se dlouhodobě věnuje otázce oboustranného vztahu a živého působení starého a současného umění.

24. května 2016The Emergence of Structuralism and Formalism - the international conference

Námětem konference jsou dva významné proudy současné filosofie matematiky, strukturalismus a formalismus. Na jedné straně oba směry sdílejí určitá společná ideová východiska (shodují se např. v tom, že matematika není intuitivní), na straně druhé se liší v názoru, zda matematika má nebo nemá vlastní předmět. Formalisté chápou matematiku jako pouhou manipulaci se znaky, tj. jako disciplínu, která nemá vlastní předmět, zatímco mnozí  strukturalisté ji pojímají jako vymezenou vlastním předmětem, jímž je příslušná struktura. Cílem konference shromáždit přední badatele obou proudů a vytvořit tak příležitost pro společnou reflexi zásadních problémů týkajících se povahy matematiky, jejích hlavních obtíží a metod.

11. května 2016


Reportáž z prezentace knih o Karlu IV.

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se Univerzita Karlova podílí na vydání několika knih připomínajících jejího zakladatele. Patří mezi ně především monografie Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel, kterou napsali profesoři Jiří Kuthan a Jan Royt. Autorem exkluzivní fotografické knihy Karolus Quartus je přední český fotograf Martin Frouz, za odborného přispění historika umění prof. Jana Royta. Ten je autorem i knihy Praha Karla IV. A konečně anglický překlad významné publikace Fyzická charakteristika osobnosti Karla IV. popisující život Karla IV. z pohledu antropologicko-lékařského průzkumu ostatků prof. Emanuelem Vlčkem připravil prof. Jan Bartoníček.

10. května 2016


Spiritualita pro sekularizovanou společnost

Mezinárodní seminář MEDITATIO o současné spiritualitě. Debaty se zúčastní pro. Charles Taylor, prof. Tomáš Halík, Laurence Freeman OSB a prof. Ivana Noble. Celý program bude veden v anglickém jazyce, simultánní tlumočení je zajištěno.

5. května 2016
Fotografie z přednášky prof. E. Echeverri 3.5.2016

Přednáška 3.5.2016: prof. E. Echeverria: Integrální ekologie. Teologické základy encykliky Laudato si´.

4. května 2016Doc. Mireia Ryšková obdržela stříbrnou medaili UK.

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 obdržela paní doc. Mireia Ryšková stříbrnou medaili Univerzity Karlovy. Gratulujeme!

29. dubna 2016


Staré a Nové. Doktorandská konference 28.4.2016

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby

i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuálních a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

13. dubna 2016


Komentované prohlídky pražských kostelů 14.+15.5.2016

Komentované prohlídky pražských kostelů, které založil Karel IV. 14. a 15. května 2016. Kostely vás provedou studenti Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK.

Rezervace míst na jednotlivé prohlídky na: komentovane-prohlidky@cuni.cz

5. dubna 2016Věda na UK - rozhovor s doc. Mireiou Ryškovou

O Bibliodramatu i nejožehavějších otázkách současnosti s paní doc. Mireiou Ryškovou z katedry biblických věd KTF UK v rozhovoru pro Vědu na UK!

Video na YT najdete ZDE:

30. března 2016Crosscampus 26.4.2016

Druhý ročník štafetového závodu v běhu kolem Národní technické knihovny se koná 26. dubna 2016.

15. března 2016Písmo svaté očima barokního intelektuála 10.3.2016

Přednáška Písmo svaté očima barokního intelektuála, kterou prosloví Mgr. Cyril Tomáš Matějec, PhD, vyučující katedry biblických věd KTF UK.

24. února 2016


2. filmový večer KTF UK 15.3.2016 Promítaný film: Údolí včel

Druhý filmový večer na KTF UK nejen pro studenty.

23. února 2016


Vyšlo nové číslo zpravodaje Katolické teologické fakulty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v těchto dnech přistupuje ke svým studentům, absolventům, přátelům i širší veřejnosti s novým, v pořadí třetím číslem zpravodaje Doxa, který má napomoci tomu, aby byla fakulta zřetelněji přítomna v prostředí univerzity, společnosti i katolické církve – aby ji čtenáři mohli lépe poznat a aby jí mohli, budou-li chtít, pomáhat.

Již pohled na obálku, které vévodí motiv Milosrdného Samaritána od Františka Tichého (1949), ukazuje, že klíčová rubrika Focus je tentokrát věnována Božímu milosrdenství. Redakce tím reaguje na skutečnost, že 8. prosince 2015 započal tzv. Svatý rok, který vyhlásil papež František.

16. února 2016


Biblické příběhy milosrdenství - cyklus postních kázání

Cyklus postních kázání - tři biblické příběhy

o milosrdenství v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském Hradě. Promluvy přednesou biblisté KTF UK Doc. Jaroslav Brož a Doc. Josef Hřebík.

16. února 2016


PARAGONE 2016 - ukončení přihlášek je 22.2.2016!

PARAGONE 2016 - soutěž o cenu prof. Milana Tognera

VÝZVA K ÚČASTI

zájemci o účast na této konferenci se přihlašují písemně do 22. 2. 2016.

15. února 2016


Seminář studentů a pedagogů v Římě

Zpráva z výjezdního seminkáře studentů a pedagogů KTF do Říma ve dnech 21. 1. do 25. 1. 2016.

10. února 2016


UK-AŽ - Discovery služba Univerzity Karlovy byla spuštěna

Byl spouštěn vyhledávač UKAŽ - Discovery služba Univerzity Karlovy.

10. února 2016


Vernisáž výstavy Dana Vernera bude 1.3.2016 od 16:00 hodin

Výstava Dana Vernera.

Vernisáž proběhne 1. 3. v 16:00 hodin.

10. února 2016


Diaspora jako místo teologie

Vyšla společná publikace teologů a teoložek z pražské a erfurtské fakulty.

8. února 2016


Seminář Masmediální komunikace 22.-25.2.2016

Seminář masmediální komunikace 22.-25.2.2016.

Přihlásit se je možné do 21. února 2016.

6. února 2016


Koncert fakultního pěveckého sboru ACANT bude 25. 2. 2016

Srdečně zveme na koncert sboru Katolické teologické fakulty UK, který se koná 25. února od 18.30 hodin v Diakonii církve bratrské, středisko Černý Most, Praha 9.

1. února 2016


Den otevřených dveří 13.1.2016

Den otevřených dveří na KTF UK 13.1.2016

13. ledna 2016


Katedra biblických věd má dva nové docenty - J. Brože a J. Bartoně

Katedra biblických věd má dva čerstvé docenty - Jaroslava Brože a Josefa Bartoně.

5. ledna 2016


Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/6017

16. prosince 2015


Pavel Mrkus - KINESIS

Intervence Pavla Mrkuse v akademickém kostele je přístupná po dobu jejího trvání, tedy od 13. do 20. prosince, nejen během bohoslužeb, ale mimořádně i od 18:00 do 20:00 hodin (po, pá, so, ne) a od 18:00 do 21:30 hodin (út, čt). Více informací najdete na internetových stránkách: www.farnostsalvator.cz, ctu-uk.cz, mrkus.ixode.org

13. prosince 2015


Rorátní mše každou středu během Adventu

RORÁTNÍ MŠE A ADVENTNÍ SNÍDANĚ

Přijďte na rorátní mši a společnou adventní snídani.

2. 12. - 7.00 hod. v seminární kapli (4.patro), snídaně po mši svaté v P7.

9. 12. - 6.30 hod. v kostele sv. Matěje (Dejvice). Snídaně po mši svaté následuje v P10.

16. 12. - 7.00 hod. ve fakultní kapli (naproti P16). Snídaně pak v P10.

2. prosince 2015


Vyšlo nové číslo AUC Theologica

Ročník 5, číslo 2

Téma: Duchovní doprovázení

2. prosince 2015


Mikulášská katolické teologické fakulty a Andělský bazar 8.12.

8.12.2015 v 17:00 v posluchárně P3

Všichni jste srdečně zváníl. Během programu proběhne soutěž o nejlepší cukroví a vernisáž fotografií studentů a mnoho dalšího k vidění.

1. prosince 2015


Poutní slavnost 7.12.

Poutní mše svatá KTF UK Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Arcibiskupský seminář UK, předsedá Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR.

30. listopadu 2015


KOLOKVIUM DEI VERBUM

Kolokvium se uskuteční u příležitosti 50. výročí vydání koncilní konstituce „ Dei Verbum“. Během kolokvia bude představen český překlad dokumentu Papež ské biblické komise „ Pravda a inspirace Písma svatého“ (J. Hřebík). Zazní též prezentace a diskusní příspěvky vyučujících teologických fakult – J. Brože, T. Matějce, M.Prudkého, P.Větrovce a dalších.

23. listopadu 2015


KNIŽNÍ BURZA

Prosinec se kvapem blíží, ale nápadů na vánoční dárky je

jako šafránu? Tradiční podzimní BURZA KNIH pomůže vyřešit Váš problém!

23. listopadu 2015


Oslava adventu na UK

2. prosince 2015 se Univerzita Karlova otevře všem svým studentům, absolventům, zájemcům o studium i přátelům při společné oslavě adventu.

V čase od 1400 do 1800 budete moci ve venkovních prostorách Karolina potkat zástupce fakult, studentských i absolventských spolků a při kávě či svařeném vínu si užít další program.

13. listopadu 2015


Údolí Kadíša Duchovní centrum maronitské spirituality

Centrum Pro Oriente Christiano při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy srdečně zve na přednášku P. Gabyho Abú Samry z Libanonské univerzity v Bejrútu s názvem Údolí Kadíša – duchovní centrum maronitské spirituality.

14. října 2015


Daruj krev s Univerzitou Karlovou

Daruj krev s UK je velká celouniverzitní akce pořádaná Studentskou unií UK a některými dalšími studentskými spolky na UK ve spolupráci s transfuzními oddělení pražských nemocnic, transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Plzni a transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Hradci Králové. Akce probíhá od 19.10.2015 do 20.11.2015.  Cílem projektu je přilákat na transfuzní oddělení PRVODÁRCE z řad studentů UK.

10. října 2015


OTÁZKY RODINY v současném světě a současné církvi

Mezinárodní vědecká konference OTÁZKY RODINY v současném světě a současné církvi.

30. září 2015


Doplňovací volby do studentské komory AS KTF UK

Ve dnech 7. a 9. listopadu 2015 se uskuteční doplňovací volby na dvě uprázdněná místa ve studentské části Akademického senátu KTF UK. Řádně zapsaní studenti budou moci odevzdat své hlasy vždy od 10.00 do 14.00 hod. v místnosti P4. 

9. září 2015


CRASHTEST 5: TRANSMISE odstartuje už 2. září!

CRASHTEST 5: TRANSMISE odstartuje už 2. září!

Vernisáž výstavy moderního umění, při níž se setkávají studenti naší fakulty v roli kurátorů se studenty-umělci, proběhne 2. září 2015 od 18.00 hod. v Topičově saloně (Národní 9, Praha 1). 

Až do 25. září 2015 si pak budou návštěvníci moci prohlédnout sochy studentů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikaly za pomoci 3D tisku.

Všichni jsou srdečně zváni!

Více o projektu se můžete dozvědět na FB stránce

CRASHTEST: FB událost

27. srpna 2015


Vnitřní soutěž na projekty Institucionálního plánu UK 2016-2018

Katolická teologická takulta UK v Praze vyhlašuje na základě vyhlášení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018  vnitřní soutěž na projekty v těchto tematických okruzích:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;

2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti.

Termín pro OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podání projektu je 4. září 2015 a pro PODÁNÍ NÁVRHU se všemi náležitostmi a podpisy: 2. října 2015.

28. července 2015


Zvýhodněné studentské vstupné na EXPO 2015 v italském Miláně!

Chystáte se, stejně jako my, letos navštívit světovou výstavu EXPO 2015? Informační, poradenské a sociální centrum UK Vám nyní nabízí možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky – jako studenti UK za vstup zaplatíte pouze 10 EUR!

2. července 2015


Svěcení našich absolventů

Je nám velikou ctí oznámit, že mnozí z našich absolventů letos v létě přijmou jáhenská a kněžská svěcení.

Na jáhny budou vysvěceni: Ing. Zdeněk Sedlák, Ing. Pavel Fořt, Milan Geiger, František Žák a Petr Pavel Severin OPraem.

Kněžské svěcení přijmou: Petr Havlík, Jaroslav Suroviak OCD, Pavel Němec, Štěpán Smolen, Ondřej Kunc a Filip Dušek.

22. června 2015


KTF má nového profesora PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. !

Dne 12. června 2015 převzal náš kolega Vojtěch Novotný (*1971) v Karolinu svůj profesorský diplom. Je to pro KTF UK mimořádná událost – jde totiž o první profesorskou vlaštovku po dvou desetiletích! (Po návratu KTF z litoměřického exilu zpět na Karlovu univerzitu bylo z podnětu naší fakulty uděleno jen několik profesur v 90. letech.) Vojtěch Novotný se také stal v oboru katolické teologie vůbec prvním „domácím“ profesorem-laikem na novodobé KTF UK, ba patrně mu jako profesoru-neklerikovi patří prvenství i v celých dějinách Univrzity Karlovy.

15. června 2015


Nabídka kurzů Celoživotního vzdělávání na ak. rok 2015/2016

Chtěli byste si doplnit vědomosti, dovednosti, kvalifikaci? Nabízíme Vám možnost celoživotního vzdělávání, které je dostupné i při plné aktivitě. Univerzita třetího věku je vyhrazena osobám v důchodovém věku, případně držitelům ZTP. Po úspěšném absolvování kteréhokoli kurzu obdržíte certifikát.

15. června 2015


Duchovní cvičení pro studenty KTF v Želivi

Duchovní cvičení (exercicie) jsou určeny především studentům KTF. Pět dní s Božím slovem, v tichu a modlitbě – ideální recept, jak si po náročném zkouškovém období odpočinout, načerpat nových sil a nabrat nový kurz. Zároveň tak lze získat zápočet předmětů Duchovní cvičení I/II.

8. června 2015


Nové číslo AUC Theologica 1/2015

Roč. 5, č. 1 (2015) Jan Hus, následovníci a katolická teologie

Zkatolické strany byla Husovi věnována větší pozornost naposledy před patnácti lety. Vprosinci roku 1999 proběhlo vpředvečer Velkého jubilea na Papežské lateránské univerzitě v Římě mezinárod-ní husovské sympozium, na něž jeho účastníci dodnes vřele vzpomí-nají. Při závěrečné audienci vSala del Concistoro Apoštolského paláce ve Vatikánu papež Jan Pavel II. zařadil pražského mistra mezi refor-mátory církve. ...

(z úvodu)

4. června 2015


2. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016

Termín PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK do 17. srpna 2015!

KTF UK vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2015/2016 pro všechny studijní programy.

1. června 2015


Přidána fotogalerie Te Deum v bazilice sv. Markéty

V pátek 22. května 2015 se sešla akademická obec KTF UK ke společnému slavení závěru letního semestru při tradiční bohoslužbě »Te Deum«  v  bazilice sv. Markéty v Praze- Břevnově jíž předsedal kardinál Dominik Duka,arcibiskup pražský.

1. června 2015


Profesor Stanislav Sousedík převzal zlatou pamětní medaili UK

Katolická teologická fakulta UK poděkovala v pátek 21. května Bohu za uplynulý akademický rok. Při té příležitosti předal prorektor Jan Royt zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc., dr.h.c., a ocenil tak jeho celoživotní postoje, jeho přínos pro poznání dějin filozofie i teoretickou filozofickou reflexi a jeho působení na Katolické teologické fakultě UK i na Filozofické fakultě UK.

25. května 2015


PhDr. RADEK TICHÝ, Ph.D. S.L.L., OBDRŽEL CENU SV. ANSELMA

PhDr. RADEK TICHÝ, Ph.D. S.L.L., který od roku 2014 přednáší liturgiku na naší fakultě, OBDRŽEL CENU SV. ANSELMA, která je každoročně udělována absolventům římské univerzity sv. Anselma za nejlepší obhájenou dizertaci v uplynulém akademickém roce. Práce nazvaná "Proclamation de l'Évangile dans la messe en Occident" bude v nejbližší době vydána v ediční řadě Studia Anselmiana.

25. května 2015


Te Deum na ukončení akademického roku

Přijďte v pátek 22. května v 15:30 hod. společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK

poděkovat za uplynulý akademický rok při bohoslužbě »Te Deum«

v bazilice sv. Markéty v Praze–Břevnově, jíž bude předsedat kardinál Dominik Duka,arcibiskup pražský!

22. května 2015


Doc. Jaroslavu Medovi udělila Jihočeská univerzita titul dr. h. c.

Ve středu 20. května udělila Jihočeská univerzita na slavnostním zasedání vědecké rady JU dva čestné doktoráty. Titulem doctor honoris causa ocenila vynikajícího českého literárního historika a kritika Jaroslava Meda. Slavnostní předání se konalo v obřadní síni českobudějovické radnice.

20. května 2015


Nahlédněte do života naší fakulty se zpravodajem DOXA

Letos se na Katolické teologické fakultě zrodil nový zpravodaj, který si neklade za cíl pouze informovat o dění na fakultě, ale také rozvíjet dialog mezi vyučujícími, studenty a absolventy fakulty, kde se nestudují pouze teologické, ale také uměnovědné a historické obory. Po prvním čísle věnovaném bohoslužbě (liturgii) se druhé číslo zpravodaje DOXA věnuje výzvě papeže Františka k pastorační konverzi. Ta spočívá v proměňování církevních struktur, zvyklostí a projevů tak, aby se stávaly „přiměřenou cestou k hlásání křesťanského poselství v současném světě“.

18. května 2015


Hry o K ristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení

Studenti a vyučující oboru Dějiny evropské kultury

Vás srdeč ně zvou na divadelní představení pozdně středověké

Hry o Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení

Představení se uskuteční v pátek 22. května 2015 po skončení slavnostní mše svaté Te Deum, tedy cca od 16.30 hod., v zahradě břevnovského kláštera.

Vzhledem k délce př edstavení doporučujeme vzít si s sebou malou deku, skládací stoličku

nebo cokoliv jiného pro zhruba hodinové posezení v trávě.

13. května 2015


Cena Gloria musaealis 2014 pro výstavu Otevři zahradu rajskou...

Dne 14. května 2015 budou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze předána ocenění Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014. V kategorii Muzejní výstava roku 2014 mezi čtyřiceti třemi přihlášenými projekty zvítězila Národní galerie v Praze s výstavou Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300.

13. května 2015


Prof. Yves De Maeseneer na KTF UK

Centrum teologie, filosofie a mediální teorie organizuje ve dnech 18. - 20.5. návštěvu profesora Yvese De Maeseneera z Katolické univerzity v Lovani (Belgie) na naší fakultě. Yves De Maeseneer přednáší fundamentální teologickou etiku na Teologické fakultě Katolické univerzity v Lovani (Belgie) a je vedoucím interdisciplinárního projektu ANTHROPOS, v jehož rámci spolupracují experti z oblastí teologické etiky a fundamentální teologie na obnově teologické antropologie v současném postmoderním kontextu.

6. května 2015


Křesťanství a islám v současné Evropě – perspektivy, hrozby, šance

P. Alain Feuvrier SJ: Křesťanství a islám v současné Evropě: Perspektivy, krozby, šance

* Alláh * teologie islámu * proroci Abrahám, Mojžíš, Ježíš, Muhammad * Tóra, Evangelium, Korán * člověk jako Boží služebník * islámské společenství * sunna a ší'a * pilíře víry a pilíře islámu * vztahy mezi křesťany a muslimy * otázka tolerance *

28. dubna 2015


Oslava jubilea prof. Jana Royta a prof. Jiřího Kuthana ...

V pondělí 20. 4. 2015 proběhla na půdě Katolické teologické fakulty oslava jubilea dvou významných osobností akademického života spojených s touto fakultou. Jednak prorektora pro tvůrčí a ediční činnost a dlouholetého profesora Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK a do roku 2014 ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D, jednak zakladatele a vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění a rovněž profesora na Ústavu pro dějiny umění FF UK prof. PhDr. Jiřho Kuthana, DrSc., Dr.h.c.

27. dubna 2015


CrossCampus 2015 Štafetový běh kampusem je za námi...

Štafetový běh dejvickým kampusem - je za námi.

Rádi bychom tímto poděkovali našim dvanácti statečným z řad studentů i pedagogů za jejich odhodlání a vervu, se kterou se ujali své role reprezentantů naší fakulty!

23. dubna 2015


Dr. Dobrosława Horzela na KTF UK

V týdnu od 20. dubna využijte jedinečnou příležitost zúčastnit se hned tří přednášek Dr. Dobrosławy Horzely z Jagellonské univerzity v Krakově.

20. dubna 2015


“Žít s tajemstvím” Sekularizace jako šance

Již potřetí se v pátek 17. dubna 2015 setkávají teologové z České republiky a z Německa nad společnými palčivými otázkami dneška. Setkání, které nese tentokráte výmluvný název “Žít s tajemstvím” -

Sekularizace jako šance, zaštiťuje Katolická teologická fakulta v Erfurtu a KTF v Praze.

14. dubna 2015


Mireia Ryšková obdržela cenu Bedřicha Hrozného...

Při příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy 7. dubna 2015 jeho magnificence pan rektor udělil cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin Doc. PhDr. Mireie Ryškové, Th.D. z katedry Biblických věd KTF UK za průkopnické dílo české biblistické literatury Pavel z Tarsu a jeho svět.

7. dubna 2015


Velikonoce přicházejí. Víte, proč je neděle květná, středa škaredá...

Pojmenování Svatý týden se neužívá jen pro sedm dní plných stresu před maturitou. Označuje se jím také velikonoční období od Květné až do Velikonoční neděle. Víte, jak přišly jednotlivé dny ke svým jménům, proč se neděli říká květná, proč je středa škaredá nebo čtvrtek zelený a co si v ty dny připomínáme? Odpoví vám PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.L.

30. března 2015


Mezinárodní konference Vidět − Slyšet − Číst – Rozumět

Téma konference "Vidět − Slyšet − Číst − Rozumět" bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Konference si klade za cíl přinést nové poznatky z oblastí výtvarného umění, teologie, kulturní historie, literatury, hudby apod.

20. března 2015


Centrum Teologie, Filosofie a Mediální Teorie KTF UK zahajuje činnost

I když se teologie zaobírá několik tisíc let starými texty Bible, věnovat se může i tématům, jež jsou aktuální v 21. století. Právě to je záměrem nově otvíraného (CTFM) na Katolické teologické fakultě UK. Cílem ambiciózního projektu je propojit tuzemské pracoviště se zahraničními, plně se zapojit do mezinárodního dialogu a v souvislosti s tím přivést na univerzitu mladé badatele z celého světa.

3. března 2015


Student a malíř Milan Galia: Metro je pro malíře velmi inspirující prostředí

Radikální barevnost, hledání i zachycení nálady a atmosféry, výstavba obrazu, fascinace strukturou. To jsou charakteristické rysy práce čtyřiadvacetiletého malíře a studenta dějin křesťanského umění na Milana Galii. „Je důležité skicovat věci kolem sebe. Musíte udržovat kontakt se světem, ve kterém žijete. Metro je k tomu ideální prostředí, protože v něm člověk stráví spoustu času, který by jinak byl pravděpodobně ztracený,“ říká v rozhovoru pro časopis iForum talentovaný umělec.

11. února 2015


Přihlášky ke studiu podávejte do 28. února 2015!

Láká Vás objevovat skrytá zákoutí EVROPSKÉ KULTURY a HISTORIE? Obdivujete UMĚNÍ a toužíte ho studovat? Zajímá Vás TEOLOGIE? Pak je Katolická teologická fakulta UK místem právě pro Vás! Přihlášky můžete podávat do 28. února 2015. KTF UK Vám nabízí magisterské studium oboru KATOLICKÁ TEOLOGIE, bakalářské i magisterské studium oboru TEOLOGICKÉ NAUKY v kombinované formě a také prezenční bakalářské i magisterské studium oborů DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ a DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY. Dále je zde i možnost navazujícího magisterského studia oboru APLIKOVANÁ ETIKA v kombinované formě.

bližší informace o jednotlivých oborech

bližší informace o podmínkách přijímacího řízení

Ještě váháte?

Těšíme se na Vás v novém akademickém roce 2015/2016!

3. února 2015


BENÁTSKÝ PLES KTF UK 17. února 2015

Letošní fakultní ples se uskuteční již v úterý 17. února 2015 od 19.30 hod. v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Cena lístků je 170 Kč pro studenty, 190 Kč základní vstup a 240 Kč sponzorský lístek. Vstupenky můžete zakoupit v knihovně na KTF nebo po individuální dohodě u organizátorů plesu – kontaktujte kol. Jakuba Karafiáta na mailu jakub.karafiat@ssps.cz.

1. února 2015


AUCT v databázi ERIH PLUS a na indexu LITaRS

Časopis AUC Theologica byl k dnešnímu dni zařazen do databáze  a taktéž do indexu LITaRS, .

Index ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) je následovníkem a rozšířením evropské databáze ERIH také o společenské vědy. 

Index LITaRS tvoří základ prestižních bibliografií Ephemerides Theologicae Lovanienses a Revue d’Histoire Ecclesiastique.

27. ledna 2015


DOXA ZPRAVODAJ KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

dostáváte do rukou první číslo periodika Doxa: zpravodaj Katolické teologické

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fakulta vás chce jeho prostřednictvím in -

formovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu

s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet.

Patříme k sobě.

24. ledna 2015


Prolistujte si Královské dílo. Elektronická databáze...

Prolistujte si Královské dílo. Elektronická databáze mapuje umělecké skvosty středověku

22. ledna 2015


Prestižní univerzitní Bolzanovu cenu získala trojice talentovaných ...

Univerzita Karlova tímto oceněním vyznamenává ty nejtalentovanější mladé vědce uplynulého akademického roku. každý rok putuje do rukou trojice badatelů, kteří předložili tu nejkvalitnější absolventskou vědeckou práci zaměřenou na oblast společenskovědní, přírodovědnou a lékařskou.

V jedenadvacátém ročníku soutěže v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů uspěla Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., z . Ve své dizertaci pojmenované Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku se věnuje velmi specifické problematice, kterou dosud ani zahraniční vědci souvisle nestudovali. Zaměřila se totiž na téma ticha a mlčení pevně spojeného s řeholním životem a v souvislosti s tím i na rozvoj znakové řeči používané v klášterech v období od 10. do 15. století.

20. ledna 2015


Jsou mladí, a jsou faráři

Jeden je vyznáním katolík, druhý evangelík, ale leccos mají společného. Je jim kolem třiceti, oba toužili po světské kariéře, ale „ten nahoře“ to zařídil jinak. Co přivádí mladé muže do církve a jaké povinnosti na ně čekají?

19. ledna 2015


NABÍDKA STÁŽE PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

NABÍDKA STÁŽE PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Arcibiskupství pražské nabízí STUDENTŮM se zájmem o média krátkodobou stáž na Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského. O počtu nabízených míst rozhoduje kvalita uchazečů.

Termín: únor 2015 – květen (červen) 2015

Rozsah práce: 20 hodin týdně (přibližně)

15. ledna 2015


Mediální gramotnost je třeba zvýšit...

Masová média mají ve společnosti velmi důležitou roli a ovlivňují životy nás všech, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. A právě z toho důvodu se vedení rozhodlo otevřít přednáškový cyklus Masmediální komunikace, jenž je určen studentům i široké veřejnosti.

13. ledna 2015


KRÁLOVSKÉ DÍLO Nový projekt Ústavu dějin...

Nový projekt Ústavu dějin křesťanského umění KRÁLOVSKÉ DÍLO zahrnuje elektronický katalog fotografií s odborným popisem, který představuje zakladatelské počiny a umělecké donace z dob, kdy v Čechách a na Moravě, popřípadě v dalších zemích, které byly součástí českého středověkého státu, vládli panovníci z dynastie Přemyslovců (do r. 1306), Lucemburků (1310-1437) a Jagellonců (1471-1526).

1. ledna 2015


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KTF UK V PRAZE

Zajímá Vás teologie? Obdivujete umění a toužíte ho studovat? Láká Vás objevovat skrytá zákoutí evropské kultury a historie? Pak je Katolická teologická fakulta místem právě pro Vás!

18. prosince 2014


Nové číslo AUC Theologica 2/2014 se věnuje současným přístupům k Písmu

Nové číslo AUC Theologica 2/2014 se věnuje současným přístupům k Písmu

10. prosince 2014


Collège des Bernardins 2014 aneb odkud přiletí míč?

Začátkem prosince se v pařížské Collège des Bernardins uskutečnila dvě společná česko-francouzská setkání organizovaná týmem pařížské Collège a českými teology kolem dominikánské revue Salve...

5. prosince 2014


Na KTF UK ožívá tradice unikátních českých adventních rorátních mší

„Roráty jsou český unikát, je to velmi originální kulturní počin, nic podobného ve světě nenajdeme. Tato tradice vznikla ve 14. století, kdy se začaly v době adventu pořádat ranní bohoslužby k Panně Marii, která očekává příchod Spasitele. Doprovází je latinský liturgický zpěv a české duchovní písně,“ vysvětlil fakultní kaplan David Vopřada, Dr.

1. prosince 2014


Poutní slavnost KTF UK - pondělí 8.prosince 14:00

Poutní slavnost KTF UK v kapli Arcibiskupského semináře UK (celebruje Mons. Tomáš Holub)

PONDĚLÍ8. PROSINCE14:00

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze zve studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty (Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté, jíž předsedá Mons. TomášHolub, generální sekretářČeské biskupské konference.

25. listopadu 2014


Hlasujte pro naši fakultu v anketě Fakulta roku!

Hlasujte pro naši fakultu v anketě Fakulta roku! Hlasování bude probíhat do 13. ledna 2015.

15. listopadu 2014


Svatořečení Anežky bylo zvláštně načasované shůry, říká docent Kubín

Listopadové svatořečení Anežky bylo zvláštně načasované shůry, říká docent Kubín

Nejenom Václavské náměstí, Národní třída nebo Albertov. Mezi místa, která budou už navždy spojená s událostmi listopadu roku 1989, patří i katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kam lidé přišli poděkovat za svatořečení Anežky České. Země na něj čekala sedm set let a to, že se uskutečnilo právě v těchto mimořádných dnech, je náhoda s velkým N, jak říká docent Petr Kubín z , který se ve své práci zaměřuje na studium života a kultu světců.

převzato z iForum UK

autor: Helena Zdráhalová

12. listopadu 2014


Univerzita za mřížemi. KTF nabízí studium i vězňům.

Katolická teologická fakulta jako jediná nabízí studium i vězňům.

Dvacet čtyři studentů Univerzity Karlovy se poněkud odlišuje od svých spolužáků. Na přednášky na , na které jsou zapsaní, si jen tak nezajdou, brání jim v tom mříže ruzyňské věznice. Už šestým rokem fakulta nabízí lidem ve výkonu trestu možnost přihlásit se ke studiu oboru teologické nauky v kombinované formě.

převzato z iForum UK

autor: Helena Zdráhalová

3. listopadu 2014


Volby do AS dne 8., 10. a 11. 11. 2014. Aktualizováno - výsledky voleb.

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na svém zasedání dne 8. 10. 2014 volby do AS KTF UK a AS UK. Volby proběhnou ve dnech 8., 10. a 11. listopadu 2014 v době od 11.00 do 15.00 hod.

1. listopadu 2014


Vyšlo nové číslo AUC Theologica 2014 4/1. Téma : Metoda v teologii.

Vyšlo nové číslo AUC Theologica. Téma : Metoda v teologii.

15. září 2014


Na KTF UK zahájil činnost Studentský spolek Theodorik

Na KTF UK zahájil činnost Studentský spolek Theodorik

1. září 2014


Jaká krása spasí svět? Diskusní pořad z kolokvia...

V polovině května 2014 se na KTF UK konalo mezinárodní kolokvium na téma Jaká krása spasí svět?.

Podívejte se na diskusní pořad o kráse s účastníky tohoto kolokvia.

1. června 2014
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty