• Aktuality

Aktuality

Setkání: Zahraniční pobyty

Chcete vycestovat? Na semestr? Na týden? Na stáž? Na konferenci? Přiďte 6. prosince v 16 hodin na schůzku do učebny P16. Seznamte se s možnostmi, které máte. Schůzku zahájí proděkanka pro zahraničí Dr. Markéta Jarošová.

29. listopadu 2023


Cyklus "V krajině": Českobrodsko

Na svatého Martina, v sobotu 11. listopadu budeme společně putovat krajinou středního Pošembeří – navštívíme románskou baziliku v Tismicích, pozdně gotický hrádek v Tuchorazi, židovské památky v Přistoupimi, hradiště, kde se podle legend utkal svatý Václav se zlickým knížetem Radslavem a biskupské, později královské město Český Brod. Průvodci budou historik Mgr. David Trojan a literární historička dr. Klára Kudlová (Katedra církevních dějin a literární historie).

2. listopadu 2023


Dopis proděkana zaměstnancům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste již patrně zaznamenali, akademický senát naší fakulty na svém včerejším zasedání shledal předložené důvody k odvolání děkana nedostatečnými a jednání vedoucí k jeho odvolání z funkce nepřípustným. Myslím, že tím nastal ten správný okamžik, abychom se krátce zastavili a zamysleli nad tím, jakou perspektivu před sebou jako fakulta máme.

26. října 2023


PŘÍPRAVNÝ KURZ: Dějiny křesťanského umění

I letos nabízíme uchazečům o studium oboru Dějiny křesťanského umění on-line přednáškový cyklus, který je koncipovaný jako příprava na přijímací zkoušky. Kurz vás seznámí se stěžejními uměleckými díly od antiky až po umění 20. století a součástí kurzu jsou i dvě návštěvy expozic Národní galerie Praha s odborným výkladem a setkání s pedagogy a studijním oddělením, na kterém se dozvíte, co vás čeká u přijímaček.

17. října 2023


Cyklus "V krajině": EXKURZE Peruc - Stradonice - Pátek

Další fakultní putování z cyklu

"V KRAJINĚ" pro milovníky přírody, umění a kultury je tu! Studenti a vyučující z oboru Dějiny evropské kultury tentokrát zorganizovali exkurzi na Lounsko se třemi hlavními zastávkami - v Peruci, ve Stradonicích a v Pátku. Vyrážíme už v neděli 22. října! Zváni jsou všichni studenti, vyučující, absolventi i veřejnost.

17. října 2023


PŘEDNÁŠKA: Prof. Lloyd Gerson (University of Toronto): Plato’s Moral Realism

Srdečně zveme na přednášku prof. Lloyda Gersona (University of Toronto) na téma Plato’s Moral

Realism. Vystoupení se koná u příležitosti zahájení výuky v bakalářském studijním programu Filosofie a etika a činnosti Katedry filosofie a práva. Přednáška se uskuteční 8. 11. od 15:00 v kostele sv. Vojtěcha. Přednáška je doprovázena seminářem na stejné téma (9. 11. od 10:00 v učebně P14).

16. října 2023


PŘEDNÁŠKY: Teologická hermeneutika | John Henry Newman a vývin doktríny

Přednášky přednesou naši hosté doc. Vladimír Juhás a Dr. Pavol Hrabovecký dne 19. 10. První přednáška proběhne v učebně P7 od 9:30 v rámci předmětu Fundamentální teologie. Druhá přednáška od 13:45 v učebně P9 v rámci předmětu Seminář fundamentální teologie. Zejména doktoradi a akademičtí pracovníci jsou srdečně zváni.

15. října 2023


HODINA PRAVDY

Prohlášení předsednictva Akademického senátu KTF UK k Výzvě k podpoře protestů a stávky vysokých škol 17. 10. 2023.

12. října 2023


PŘEDNÁŠKA: Křesťanství a filosofie

Katedra filosofie a práva KTF UK zve na mimořádnou přednášku prof. Stanislava Sousedíka na téma Křesťanství a filosofie.

Přednáška se bude konat již tento čtvrtek od 14:35 v kostele sv. Vojtěcha. Zvaní jsou všichni studenti i veřejnost.

4. října 2023


Podzimní kolokvium doktorandů církevních a obecných dějin

Zveme na podzimní kolokvium doktorandů církevních a obecných dějin. Zazní příspěvek věnovaný pražskému biskupovi a jeho kapitulám ve 13. století, další vystoupení se zaměří na Rudé právo a koncept hrdinství v socialistickém Československu a do třetice si poslechneme o životě a činnosti arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé. Zvaní jsou nejen doktorandi, ale i veřejnost.

3. října 2023
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám