Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.
Protokol o výsledku voleb do AS UK

Protokol

Volby akademických zástupců KTF UK do AS UK

Podle usnesení AS KTF UK z 15.2. se budou volby akademických zástupců do AS UK konat 20. - 21.3. v čase 9 - 13 h listinnou formou. Volby se konají v místnosti P4.

Seznam kandidátů do komory akademiků pro volby do AS UK (v abecedním pořadí):

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. (Katedra církevních dějin a literární historie)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (Ústav dějin křesťanského umění)

Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D. (Katedra filosofie a práva)


Volba děkana 2024

Protokol volební komise AS KTF UK pro volbu kandidáta na funkci děkana


Volby zástupců KTF UK do AS UK

Ve dnech 9. -11. 1. 2024 proběhlo na KTF UK opakované hlasování v rámci voleb do kurie akademických pracovníků AS UK. Následně hlavní volební komise obdržela od voličů několik stížností týkajících se přípravy, průběhu a výsledků těchto voleb, na jejichž základě hlavní volební komise rozhodla o opakování voleb v plném rozsahu.


Usnesení HVK AS UK k volbám na KTF UK konaných 9.-11. ledna 2024


Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.


Zasedání AS KTF UK se v roce 2024 bude konat v termínech 24. ledna, 14. února, 20. března, 24. dubna, 29. května, 12. června a 25. září vždy od 14:00.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2021 – 2024

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 14 hodin v místnosti P5 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.
ArchivDopis předsednictva Akademického senátu KTF UK předsedovi Akademického senátu FF UK v souvislosti s tragickými událostmi ze dne 21. 12. 2023

Dopis


Volby do AS UK 27. listopadu 2023 10:00 až 28. listopadu 15:00

V případě potřeby lze využít počítač v místnosti P4.


V návaznosti na usnesení předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy

ze dne 15. 5. 2023 vyhlašuje Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy volby zástupců KTF UK do AS UK pro období 2024 - 2027. Volby proběhnou ve dnech 27. a 28. listopadu 2023. Hlasovat bude možno od 27. listopadu 10:00

do 28. listopadu 15:00. Volby proběhnou elektronicky. Podrobnosti stanoví Dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS UK, listopad 2023.


SEZNAM KANDIDÁTŮ


Kandidátní lístek pro volby do AS UK

Znění Dokumentu viz závěr souboru Usnesení: 25. 10. 2023


Prohlášení předsednictva Akademického senátu KTF UK k Výzvě k podpoře protestů a stávky vysokých škol 17. 10. 2023

Soubor ke stažení


Volby do AS KTF UK 16. 5. 10:00 - 17. 5. 15:00 2023


Prohlášení předsednictva Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Dne 21. ledna 2022 vydalo předsednictvo akademického senátu následující prohlášení.


Volba děkana 2021

Informace k volbě děkana.Poslední změna: 15. duben 2024 22:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám