Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.


Zasedání AS KTF UK se v roce 2023 bude konat v termínech 27. září, 25. října, 29. listopadu a 20. prosince vždy od 14:00.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2021 – 2023

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 14 hodin v místnosti P3 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.
Volby do AS KTF UK 16. 5. 10:00 - 17. 5. 15:00


Prohlášení předsednictva Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Dne 21. ledna 2022 vydalo předsednictvo akademického senátu následující prohlášení.


Volba děkana

Informace k volbě děkana.Poslední změna: 29. červen 2023 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám