Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.


Volby do AS KTF UK ve dnech 10., 12. a 13. listopadu 2018

AS KTF UK vyhlásil volby do akademického senátu fakulty na nové volební období 2018–2020. Potřebné informace k volbám naleznete na samostatné stránce.

Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2016-2018

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 13 hodin v místnosti P10 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.


Datum

Program

Usnesení

Zápis

7.12.2016

Program

Usnesení

Zápis

25.1.2017

Program

Usnesení

Zápis

22.2.2017

Program

Usnesení

Zápis

29.3.2017

Program

Usnesení

Zápis

26.4.2017

Program

Usnesení

Zápis

31.5.2017

Program

Usnesení

Zápis

7.6.2017

Program

Usnesení

Zápis

21.6.2017

Program

Usnesení

Zápis

27.9.2017

Program

Usnesení

Zápis

25.10.2017

Program

Usnesení

Zápis

29.11.2017

Program

Usnesení

Zápis

20.12.2017

Program

Usnesení

Zápis

24. 1. 2018

Program

Usnesení

Zápis

21. 2. 2018

Program

Usnesení

Zápis

14. 3. 2018

Program

Usnesení

Zápis

25. 4. 2018

Program

Usnesení

Zápis

30. 5. 2018

Program

Usnesení

Zápis

20. 6. 2018

Program

Usnesení

Zápis

27. 9. 2018

Program

Usnesení

31. 10. 2018

28. 11. 2018

Poslední změna: 15. říjen 2018 13:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty