Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.


Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2018 – 2021

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 14 hodin v místnosti P10 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.


Datum

Program

Usnesení

Zápis

13. 12. 2018

Program

Usnesení

Zápis

30. 1. 2019

Program

Usnesení

Zápis

27. 2. 2019

Program

Usnesení

Zápis

27. 3. 2019

Program

Usnesení

Zápis

24. 4. 2019

Program

Usnesení

Zápis

29. 5. 2019

Program

Usnesení

Zápis

19. 6. 2019

Program

Usnesení

Zápis

25. 9. 2019

Program

Usnesení

Zápis

30. 10. 2019

Program mimořádného zasedání

Usnesení

Zápis

30. 10. 2019

Program

Usnesení

Zápis

27. 11. 2019

Program

Usnesení

Zápis

29. 1. 2020

Program

Usnesení

Zápis

26. 2. 2020

zasedání zrušeno

25. 3. 2020

Program

Usnesení

Zápis

29. 4. 2020

Program

Usnesení

Zápis

27. 5. 2020

Program

Usnesení

Zápis

24. 6. 2020

zasedání zrušeno

30. 9. 2020

Program

Usnesení

Zápis

21. 10. 2020

Program

Usnesení

Zápis

26. 10. 2020

Program mimořádného zasedání

Usnesení

Zápis

2. 12. 2020

Program

Usnesení

Zápis

27. 1. 2021

Program

Usnesení

Zápis

24. 2. 2021

Program

Usnesení

Zápis

24. 3. 2021

Program

Usnesení

28. 4. 2021

Poslední změna: 25. březen 2021 12:42 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty