Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.Prohlášení předsednictva Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Dne 21. ledna 2022 vydalo předsednictvo akademického senátu následující prohlášení.


Volba děkana

Informace k volbě děkana.


Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.


Zasedání AS KTF UK se v roce 2023 bude konat v termínech 25. ledna, 22. února, 29. března, 26. dubna, 31. května a 14. června, vždy od 14:00.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2021 – 2023

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 14 hodin v místnosti P3 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.


Datum

Program

Usnesení

Zápis

2. 6. 2021

Program

Usnesení

Zápis

23. 6. 2021

Program

Usnesení

Zápis

15. 9. 2021

Program

Usnesení

Zápis

13.10.2021

Program mimořádného zasedání s představením kandidátů na funkci děkana

Zápis

20. 10. 2021

Program

Program mimořádného zasedání

Usnesení

Usnesení mim.

Zápis

Zápis

24. 11. 2021

Program

Usnesení

Zápis

15. 12. 2021

Program

Usnesení

Zápis

23. 2. 2022

Program

Usnesení

Zápis

30. 3. 2022

Program

Usnesení

Zápis

27. 4. 2022

Program

Usnesení

Zápis

25. 5. 2022

Program

Usnesení

Zápis

15. 6. 2022

Program

Usnesení

Zápis

20. 9. 2022

Program

Usnesení

Zápis

19. 10. 2022

Program

Usnesení

Zápis

30. 11. 2022

Program

Usnesení

Poslední změna: 30. listopad 2022 16:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám