Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.


Zasedání senátu

Zasedání Akademického senátu KTF jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a s jeho souhlasem na zasedání senátu vystoupit v rozpravě (čl. 10, odst. 7 a čl. 12, odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK). Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Usnesení a zápisy ze zasedání ve volebním období 2021 – 2023

Jednání AS se koná zpravidla poslední středu v měsíci ve 14 hodin v místnosti P10 v 1. patře budovy KTF, Thákurova 3, Praha 6.


Datum

Program

Usnesení

Zápis

2. 6. 2021

Program

Usnesení

Zápis

23. 6. 2021

Program

Usnesení

15. 9. 2021

20. 10. 2021

24. 11. 2021

15. 12. 2021

26. 1. 2022

Poslední změna: 14. červenec 2021 15:59 
Sdílet na: