• Aktuality

Aktuality

Encyklopedie výtvarného umění Oxford Art Online pro UK

Na platformě Oxford Art Online je pro UK dostupná kolekce Grove Art Online. Jde o elektronickou verzi nejobsáhlejší tištěné encyklopedie výtvarného a dekorativního umění.

6. dubna 2021Nová publikace prof. Čechury

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války. Turbulentní události z všednodennosti sedláků a selek na gruntech třeboňského panství popisuje autor díky práci s několikerým typem pramenů, pozemkovými a jiterními knihami, poddanskými soupisy, matrikami, populačními seznamy, výhosty, urbáři, egodokumenty či robotními seznamy. Pečlivá heuristika mu dovoluje nejen představit osudy konkrétních aktérů, ale zároveň vyvodit z jejich jednání obecnější vzorce chování tehdejších poddaných i správy panství.

25. března 2021HUTný podcast: Aktuální pastorační otázky v oblasti manželství a rodiny

Jaké jsou aktuální pastorační otázky v oblasti manželství a rodiny vám opět řekne Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D z katedry pastorálních oborů KTF UK.

9. března 2021
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty