• Aktuality

Aktuality

Konference o synodalitě

"Synodalita je formou spolupodílení se na životě a poslání církve každým jedincem Božího lidu dle jeho postavení a funkce.!"

Mario Grech

11. října 2021KTF UK na Dni architektury

Za sakrálními památkami Dejvic s historikem architektury Vladimírem Czumalem, pedagogem Katolické teologické fakulty. Tematicky nedělní a sváteční vycházka nás zavede ke kostelům sv. Vojtěcha a Václava v pražských Dejvicích i ke kapli Nejsvětější Trojice.

Sraz: ne 3. 10., 15:00, před budovou Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, P-6

30. září 2021

VII. Sjezd historiků a historiček umění

Vážení a milí,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na VII. Sjezd historiků a historiček umění, který pořádá Uměleckohistorická společnost ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a proběhne 23. – 25. 9. 2021 v budově fakulty.

15. září 2021


Stáže na zahraničních univerzitách v roce 2021/ 2022

29. září 2021 proběhne výběrové řízení na zimní semestr.

3. listopadu 2021 proběhne výběrové řízení na letní semestr.

14. září 2021