OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2004 Úprava studijních plánů (2. 6. 2004)

  OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2004 Úprava studijních plánů

  Č.j.D117/04

  V Praze dne 2. června 2004


  Na základě čl. 3 odst. 1. a odst. 4. Studijního a zkušebního řádu KTF vyhlašuji upravené

  studijní plány platné od akademického roku 2004/05.


  čl. 1 Studijní plány a kreditní systém


  1. Po kladném vyjádření Akademického senátu KTF a souhlasu Vědecké rady KTF budou od 21. září 2004, tj. od zápisu pro akademický rok 2004/05, všechny studijní povinnosti vyjádřeny pomocí kreditů.

  2. Upravený studijní plán i počet kreditů přiřazený jednotlivým studijním povinnostem je uveden v příloze.

  3. Zásady kreditního systému, které stanoví zejména minimální počet kreditů zapsanýchkaždý akademický rok pro jednotlivé ročníky studia, způsob výběru kurzů a podmínky prozápis do následujícího akademického roku, jsou uvedeny v příloze.


  čl. 2 Přechodná opatření

  1. Přechod na kreditní systém se považuje v souladu s čl. 9 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu KTF jako výjimečný a odůvodněný případ, proto bude všem studentům povolen zápis do dalšího ročníku, i když nesplní do 20. září 2004 maximálně 2 studijní povinnosti zapsané v ak. roce 2003/04, které nejsou v upravených studijních plánech povinným kurzem.

  2. Žádost o zápis do dalšího ročníku, uvedený v odst. 1 se podává písemnou formou.

  3. Nesplněnou povinnost si student musí zapsat v ak. roce 2004/05.


  čl. 3 Závěrečné ustanovení

  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.


  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám