Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 5. 2010

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 5. 2010

Č.j.: 1098/10

V Praze dne 18. května 2010


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 5. 2010


  1. VR UK KTF schvaluje program zasedání v rozšířené podobě.

  2. VR UK KTF schvaluje zápis ze zasedání ze dne 29. 5. 2009.

  3. VR UK KTF vzala na vědomí informace vedení fakulty.

  4. VR UK KTF vzala na vědomí informace o nových oborech Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury.

  5. VR UK KTF projednala uplatňování výsledků publikační činnost pedagogů pro RIV a vzala na vědomí informace o strategii KTF v oblasti vědy a výzkumu.

  6. VR UK KTF schvaluje návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Teologie: magisterský studijní obor Katolická teologie; bakalářský a navazující magisterský studijní obor Teologické nauky. VR KTF UK dále schvaluje návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury: bakalářský a navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění.

  7. VR UK KTF navrhuje odvolání prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera z funkce garanta a zároveň navrhuje jmenování nového garanta doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. pro studijní program Teologie: magisterský studijní obor Katolická teologie; bakalářský a navazující magisterský studijní obor Teologické nauky.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám