Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam 1.6.2010

Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam


Č.j.:1707/10

V Praze dne 1. července 2010
Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam
  1. VR UK KTF navrhuje jmenování garanta prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. pro  bakalářský studijní program Historické vědy (B7105), studijní obor Dějiny evropské kultury.

  2. VR UK KTF navrhuje jmenování garanta prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna pro navazující magisterský studijní program Humanitní studia (N6141), studijní obor Aplikovaná etika.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám