Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011

Č.j.: 822/11

V Praze dne 27. května 2011
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011
  1. VR UK KTF schválila program zasedání.

  2. VR KTF UK schválila zápis zasedání Vědecké rady ze  dne 11. 1.2011.

  3. VR KTF UK vzala na vědomí aktuální informace vedení fakulty.

  4. VR UK KTF projednala a schválila dlouhodobý záměr fakulty.

  5. VR KTF UK schválila návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty