Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011

Č.j.: 822/11

V Praze dne 27. května 2011
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 27. května 2011
  1. VR UK KTF schválila program zasedání.

  2. VR KTF UK schválila zápis zasedání Vědecké rady ze  dne 11. 1.2011.

  3. VR KTF UK vzala na vědomí aktuální informace vedení fakulty.

  4. VR UK KTF projednala a schválila dlouhodobý záměr fakulty.

  5. VR KTF UK schválila návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: