Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam dne 14. září 2011

Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam dne 14. září 2011

Č.j.:1137/11

V Praze dne 14. září 2011
Usnesení Vědecké rady KTF UK z hlasování per rollam dne 14. září 2011
  1. VR UK KTF navrhuje jmenování doc. PhDr. Marie Rakušanové, Ph.D. členkou oborové rady Dějin křesťanské umění doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury.

  2. VR UK KTF navrhuje jmenování doc. Josefa Hřebíka, Th.D. S.S.L. a doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol. členy oborové rady Katolické teologie doktorského studijního programu Teologie.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty