Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 17. ledna 2012

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 17. ledna 2012

Č.j.:84/12

V Praze dne 25. ledna 2012
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 17. ledna 2012
  1. VR UK KTF schvaluje program zasedání.

  2. VR UK KTF schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze dne 15.11.2011.

  3. VR UK KTF bere na vědomí informace vedení fakulty o jmenování nových členů VR UK KTF.

  4. VR UK KTF bere na vědomí aktuální informace vedení fakulty.

  5. VR UK KTF projednala a schvaluje fakultní návrh Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze Křesťanství jako kód evropské kultury (Odkaz a význam historických a kulturních tradic a kódů české národní a státní identity pro přítomnost a budoucnost). Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 13 členů VR UK KTF. Výsledek hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů, 1 se zdržel.

  6. VR KTF UK schvaluje návrh habilitační komise pro habilitační řízení PhDr. Libora Ovečky, Dr. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 12 členů VR UK KTF. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdrželo, 0 neplatných hlasů.

  7. VR KTF UK schvaluje návrh habilitační přednášky „2. Česká legislativa týkající se bioetických otázek“ pro habilitační řízení PhDr. Libora Ovečky, Dr. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 12 členů VR UK KTF. Hlasování: 9 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 3 se zdrželi, 0 neplatných hlasů.

  8. VR UK KTF projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky (B6141). Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 12 členů VR UK KTF. Hlasování: 10 kladných hlasů, 2 záporné hlasy, 0 neplatných hlasů, 0 se zdrželo.

  9. VR UK KTF projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace magisterského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky (N6141). Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 12 členů VR UK KTF. Hlasování: 10 kladných hlasů, 2 záporné hlasy, 0 neplatných hlasů, 0 se zdrželo.

  10. VR UK KTF projednala a schvaluje pro účely akreditačního řízení a hodnocení doktorských studijních programů Akreditační komisí uvést garanty: prof. JUDr. Antonína Ignáce Hrdinu, DrSc. jako garanta doktorského studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie, prof. PhDr. Jiřího Kuthana DrSc., Dr.h.c. jako garanta doktorského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Církevní a obecné dějiny, doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. jako garanta doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) se účastnilo hlasování 14 členů VR UK KTF. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů, 2 se zdrželi.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám