Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 20. března 2012

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 20. března 2012

Č.j.: 598/12

V Praze, dne 21. března 2012
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 20. března 2012
  1. VR UK KTF schvaluje program zasedání.

  2. VR UK KTF schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze dne 17.1.2012.

  3. VR UK KTF projednala a stanovuje za UK KTF do rady PRVOUK tyto zástupce: prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. a doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržuje hlasování.

  4. VR UK KTF projednala a schvaluje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, studijního oboru Aplikovaná etika. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12 členů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržuje hlasování.

  5. VR UK KTF projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Dějin evropské kultury s případnými připomínkami. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12 členů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržuje hlasování.

  6. VR UK KTF projednala a schvaluje žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Dějiny evropské kultury s případnými připomínkami. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12 členů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržuje hlasování.

  7. VR UK KTF schvaluje návrh zkušební komise pro státní doktorské zkoušky studijního programu Historické vědy, studijního oboru Církevní a obecné dějin. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12 členů. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržuje hlasování.

  8. VR UK KTF projednala a navrhuje jmenování prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D., prof. PhDr. Iva Hlobila, CSc. a doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. členy oborové rady doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Z celkového počtu členů VR UK KTF (16) je přítomných 12 členů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržuje hlasování.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám