Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 6. listopadu 2012

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 6. listopadu 2012


Č.j.: 1622/12

V Praze, dne 6. listopadu 2012
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 6. listopadu 2012
  1. VR UK KTF schvaluje program zasedání.

  2. VR UK KTF schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 22.5.2012.

  3. VR UK KTF přijímá na vědomí informace vedení KTF.

  4. VR UK KTF přijímá na vědomí aktuální informace vedení KTF.

  5. VR UK KTF projednala a schválila návrh udělení doctor honoris causa prof. Dr. phil. habil. Brunovi Kleinovi za celoživotní vědecké dílo v oblasti dějin umění a za podporu české vědy a vysokého školství. Z celkového počtu členů VR UK KTF (17) je přítomných 12 členů. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržuje hlasování, 0 neplatných hlasů

  6. VR UK KTF projednala a schválila návrh udělení doctor honoris causa prof. Dr. Peterovi Kurmannovi, Dr.h.c. za celoživotní vědecké dílo v oblasti dějin umění a za podporu české vědy a vysokého školství. Z celkového počtu členů VR UK KTF (17) je přítomných 12 členů. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržuje hlasování, 0 nehlasovalo.

  7. VR UK KTF projednala a schvaluje návrh opatření děkana k řízení ke jmenování profesorem

  8. s pozměňovacími návrhy. Z celkového počtu členů VR UK KTF (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela, 0 nehlasovalo.

  9. VR UK KTF navrhuje jmenování doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. členem oborové rady katolické teologie doktorského studijního programu teologie. Z celkového počtu členů VR UK KTF (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 11 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 se zdržel, 0 nehlasovalo.

  10. VR UK KTF projednala a schvaluje návrh ročního hodnocení studentů doktorských studijních programů. Z celkového počtu členů VR UK KTF (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám