Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. února 2013

Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. února 2013

Č.j.: 127/13

V Praze, dne 19. února 2013
Usnesení Vědecké rady KTF UK dne 19. února 2013
  • VR KTF UK schvaluje program zasedání.

  • VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 6. listopadu 2012. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 10 členů. Hlasování: 10 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny křesťanského umění v bakalářském studiu. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny křesťanského umění v navazujícím magisterském studiu. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK projednala a schvaluje žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny křesťanského umění v doktorském studiu. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK projednala a schvaluje návrh prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. garantem navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Dějiny evropské kultury. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 11 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 se zdržel.

  • VR KTF UK projednala a schvaluje návrh zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním oboru Katolická teologie, navazujícím magisterském a bakalářském studijním oboru Teologické nauky, navazujícím magisterském a bakalářském studijním oboru Dějiny křesťanského umění, bakalářském studijním oboru Dějiny evropské kultury a navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná etika. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK schvaluje návrh zkušební komise pro rigorózní řízení a státní doktorské zkoušky v doktorském studijním oboru Dějiny křesťanského umění a Katolická teologie. Z celkového počtu členů VR KTF UK (17) se účastnilo hlasování 12 členů. Hlasování: 12 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdržela.

  • VR KTF UK vzala na vědomí informace o hospodaření fakulty v roce 2012.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty